Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити:

1. ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3. підпис і дата.

Для оформленя інформаційного запиту

усно: телефон/факс 457-84-99
письмово:  03058, м. Київ, вул. Тетяни Яблонської, 12 (на конверті вказувати «Інформаційний запит»);
електронна пошта: erudite2007@ukr.net

Фінансова звітність

Освітні програми

Структура навчального року

Регламент роботи НВК “Ерудит” м. Київа

Результати моніторингу якості освіти

Запити батьківської громадськості

Клопотання