Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити:

1. ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3. підпис і дата.

Для оформленя інформаційного запиту

усно: телефон 401-10-26, факс 453-01-31;
письмово:  03058, м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 27 (на конверті вказувати «Інформаційний запит»);
електронна пошта: erudite2007@ukr.net

Нормативно-правова база:

1. Закон України «Про інформацію»;
2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
3. Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
4. Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації №294 від 10.05.2011 «Про організаційно-правові заходи щодо виконання законодавства України про доступ до публічної інформації в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації»

5. Лист МОН України «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

6. Лист МОН України «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»

7. Наказ МОН України «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

Зразки запитів на отримання публічної інформації та списки відповідальних осіб