Наукове товариство

Крок до науки…

.

…….Педагогічний колектив гімназії дбайливо ростить таланти, максимально долучаючись до стратегії, що задекларована в гімназійному проекті «Творча обдарованість».

…….У гімназії створені оптимальні умови для обдарованої та талановитої молоді, для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, які виявили здібності та нахили до науково-дослідницької діяльності.

…….Організація науково-дослідницької та пошукової діяльності гімназистів є складовою усіх аспектів навчання й виховання: інтелектуального, соціально-емоційного, фізичного. Ця діяльність відповідає природі мислення дітей, забезпечує їм пізнання закономірностей навколишнього світу.

…….Мала академія наук – структурна складова системи гімназійної освіти – провідний осередок наукової діяльності старшокласників. Залучаючи молодь, яка вчиться, до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи, МАН сприяє виявленню її здібностей та обдарувань, стимулює творчий, інтелектуальний, духовний розвиток.

…….Основними завданнями наукового товариства гімназистів є сприяння підвищенню престижу й популяризації наукових знань, розвиток у гімназистів пізнавальної активності, дослідницьких умінь та навичок, творчих здібностей у процесі навчальної та пошуково-дослідницької діяльності, знайомство гімназистів з методами і прийомами наукового пошуку, сприяння професійному самовизначенню гімназистів.

…….Усі учні НВК«Ерудит» м. Києва об’єднані в групи, які працюють у секціях із різних областей знань під керівництвом учителів.

…….Згідно з Положенням про наукове товариство гімназистів та Положенням про конкурс творчих робіт учнів гімназії “Ерудит” кожен гімназист бере участь у конкурсі – захисті науково-дослідницьких, творчих та конструкторських робіт, який покликаний забезпечити підтримку обдарованої молоді, що відтворює свої уявлення про світ засобами літератури й мистецтва, цікавиться історією розвитку філософської думки, прагне розширити свій світогляд.

…….Усі учні гімназії знайомляться з переліком творчих завдань та необхідною довідковою літературою з усіх предметів, визначають з науковим керівником індивідуальний план пошуково-дослідницької роботи на рік. Протягом року коригуються та конкретизуються теми творчих робіт, обираються методи їх виконання. Щорічно в березні   проводиться методичний семінар для учнів з психолого-педагогічних аспектів наукової діяльності гімназистів. Розглядаються критерії оцінювання творчих робіт.

…….Підсумком пошуково-дослідницької роботи учнів за рік є науково-практичні конференції (у грудні-для учнів 8 – 11 класів і у квітні-для учнів 5 – 7 класів), де на секційних засіданнях наукового товариства гімназистів кожен гімназист захищає свої творчі роботи в присутності вчителів, учнів, батьків.

…….Для чіткої організації пошуково-дослідницької роботи гімназистів у навчальному закладі розроблені такі локальні нормативні акти:

Структура наукового товариства гімназистів
НВК «Ерудит»

Наукове товариство shema-nt

Наукове товариство VFY

 

 1. Положення про наукове товариство гімназистів
 2. Положення про роботу учнів нід індивідуальними дослідницькими темами
 3. План заходів по організації діяльності наукового товариства гімназистів 2016-2017 н.р.
 4. План науково-експериментальної та пошуково-дослідницької роботи 2016-2017 н.р.
 5. Положення-про-конкурс-творчих-робіт
 6. Наказ про організацію та проведення І (районного) та  ІІ (міського) етапів
  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
  Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2014-2015 навчальному році
 7. Переможці ІІІ міського етапу Всеукраїнського конкурсу МАН 2014-2015н.р.
 8. Переможці ІІ районного етапу Всеукраїнського конкурсу МАН 2014-2015 н.р.
 9. Переможці ІІІ етапу міського Всеукраїнських учнівських МАН 2015-2016 н.р.
 10. Переможці ІІ районного етапу Всеукраїнського конкурсу МАН 2015-2016 н.р.
 11. Переможці ІІ районного етапу Всеукраїнського конкурсу МАН 2016-2017 н.р.
 12. Переможці ІІІ етапу міського Всеукраїнських учнівських МАН 2016-2017 н.р.
 13. Наказ про організацію та проведення І(районного) та ІІ(міського) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2015-2016 навчальному році.
 14. Наказ про організацію науково-просвітницької роботи з учнями гімназії “Ерудит” у 2015-2016 навчальному році.
 15. Наказ про організацію та проведення І (районного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2016-2017 навчальному році
 16. Наказ про участь учнів гімназії “Ерудит” у міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2016-2017 навчальному році

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*