……..Учнівське самоврядування через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечує включення учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства, має вплив на дотримання учнями прав і обов’язків. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря гімназії, класу, уміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

……..Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

……..Для реалізації цільових проектів “Учнівське самоврядування” і “Трикутник”, у гімназії створено шість центрів:

 1. “Знання”.
 2. “Дисципліна та порядок”.
 3. “Суспільно корисні та добрі справи”.
 4. “Дозвілля та культура“.
 5. “Дитяча служба новин”.
 6. “Злагода”.

Голови центрів уходять до складу Ради учнівського самоврядування.

……..Організаційно-методичний супровід учнівського самоврядування в гімназії здійснює Рада координаторів у складі:

 • директора гімназії;
 • заступника директора з науково-методичної роботи;
 • заступника директора з навчально-виховної роботи;
 • заступника директора з виховної роботи;
 • методиста з виховної роботи;
 • педагога-організатора;
 • психолога;
 • соціального педагога.

……..Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов’язків.

Учнівське самоврядування гімназії – це старт для початку професійного росту, можливість учитися, бути відповідальним за себе й за інших.

 

Учнівське самоврядування гімназії – це старт для початку професійно

Учнівське самоврядування struktura_eridan

……..З метою оптимального функціонування гімназійного самоврядування адміністрацією спільно з учнівським активом та батьківською громадою розроблені та впроваджені такі нормативні документи:

 1. Положення про самоврядування учнів гімназії
 2. Положення про голову Ради УС
 3. Положення про загальну конференцію
 4. Положення про раду УС центри
 5. Регламент роботи учнівського колективу гімназії
 6. Центр Дисципліни та поряду
 7. Центр Дозвілля та культура
 8. Центр ДСН
 9. Центр Злагода
 10. Центр Знання
 11. Центр Суспільно корисних та добрих справ