1 листопада 2016 року на базі гімназії “Ерудит” відбувся науково – практичний семінар “Дистанційне навчання: від теорії до практики”, який провів представник компанії BRAIN.
Слухачі семінару були ознайомлені з можливостями використання в навчальному процесі платформи дистанційного навчання Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), де розміщено понад 1500 дистанційних курсів. Типовий представлений там  дистанційний курс містить: методичні рекомендації щодо вивчення курсу, теоретичний матеріал, практикум для відпрацювання умінь і навичок застосування теоретичних знань, довідковий матеріал, необхідні посилання, ключові слова, тезаурус або глосарій, систему діагностики та контролю знань.
Використання представлених курсів відповідає особливій філософії навчання, яку коротко називають “педагогікою соціального конструкціонізму” (social constructionist pedagogy). Суть її полягає в тому, що вчитель перестає бути просто “джерелом знань” і перетворюється на режисера навчального процесу, орієнтуючись на індивідуальні потреби особистості, одночасно з цим направляючи діяльність учнів на досягнення загальних навчальних цілей. Саме таким і має бути сучасний навчальний процес.

no images were found