……..Гімназія “Ерудит“ розміщена в окремому двоповерховому типовому приміщенні (1964 року ) із загальною площею 1524 м2 на озелененій території площею 0,55 га.

……..У будівлі гімназії передбачено функціональні групи приміщень: навчальні кабінети, фізкультурна зала (ІІ поверх), бібліотека (ІІ поверх), книгосховище (І поверх), медичний кабінет та їдальня (І поверх), гардероб (І поверх).

……..Інтер’єр гімназії є функціональним: несе в собі багато корисної інформації для педагогів, учнів і батьків, чому сприяє оформлення вестибюлю та коридорів.

……..Кожен поверх гімназії та вестибюль оформлені тематично. На першому поверсі розміщені стенди, які органічно вписуються в інтер’єр гімназії та вказують на зміст діяльності навчального закладу. Це “Гімназійний вісник“, “Інформація для батьків“, “Вернісаж творчих робіт учнів“, “Поради психолога“, державна символіка, розклад уроків. На ІІ поверсі – “Техніка безпеки та охорона праці“, “Наші відмінники“. Інтер’єр кожного поверху оформлений у індивідуальному стилі.

……..Уздовж поверхів розставлені висаджені у горщиках квіти. Колір стін, підлоги, дверей, вікон естетично обґрунтований і відповідає лаконічній колірній гамі.

……..Вестибюль оформлено з великою естетичною вдалістю, містить багато квітів у сучасних декоративних вазах.

……..У гімназії оформлена чудова зона відпочинку та релаксації “Шаховий куточок“.

……..У гімназії функціонує 15 навчальних кабінетів і лабораторій.

……..Оформлення всіх навчальних кабінетів, лабораторій і приміщень естетично витримано, є раціональним, без надмірностей, немає перевантаження інформацією.

……..У гімназії створені сприятливі умови для успішного навчання й виховання учнів, їх праці, відпочинку й дозвілля для розумового та фізичного розвитку, для збереження здоров’я.

……..Зовнішня культура закладу відчувається в усьому – від чорнобривців і розмаїття мальв, що висаджені з любов’ю і зустрічають учнів біля входу в гімназію, до упорядкованих зелених насаджень, спортивного майданчика, де діти грають у спортивні ігри, зміцнюють своє здоров’я.

……..Педагоги гімназії багато працюють над підвищенням зовнішньої культури як своєї, так і учнів, а це все разом і складає культуру навчального закладу. Ось як написала у власному вірші випускниця нашої гімназії Комар Марія про свою рідну гімназію:

Гімназіє рідна, прекрасна й велична,

Ніколи тебе не забудемо ми.

Чудові роки, ті юнії роки

З тобою, єдина, ми разом пройшли.

Пишаємось: в “Ерудиті“ ми вчились,

Гімназії кращої в світі нема.

 ……..Учні, їхній невидимий таємничий внутрішній світ – це і є зовнішня і внутрішня краса нашого закладу.

.

 Кабінет хімії та біології

Широко простягає хімія руки свої

у справи людські… Куди не

подивимось, куди не оглянемось,

скрізь постають перед очима нашими

успіхи її старанності.

М. В. Ломоносов

……..Навчально–методичне забезпечення кабінету хімії складається з навчальних програм, підручників та методичних посібників, обладнання загального призначення, зразків навчально–наочних посібників, навчального обладнання в кількості відповідно до встановлених вимог.

Постійні експозиції кабінету хімії:

 • інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;
 • портрети видатних учених-хіміків;
 • таблиця періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва;
 • електрохімічний ряд напруг металів;
 • таблиця розчинності солей, основ та кислот у воді.

……..Колекція мультимедійних презентацій, зібрана в кабінеті, дозволяє зробити виклад навчального матеріалу цікавішим, зрозумілішим, покращити сприйняття учнями програмних тем.

……..Кабінет хімії забезпечений хімічними реактивами для виконання всіх практичних і лабораторних робіт та демонстраційних експериментів.

 

Кабінет фізики

Один досвід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених лише уявою.

М.В.  Ломоносов

 Кабінет фізики:

 • повністю укомплектований обладнанням, необхідним для виконання навчальної програми з фізики;
 • має велику електронну бібліотеку, до якої входять різноманітні електронні підручники, бібліотеки електронних наочностей, віртуальні фізичні лабораторії, а також бібліотека електронних презентацій, яка створена вчителями.

……..При виконанні учнями фронтальних лабораторних робіт паралельно зі стандартним обладнанням є можливість виконувати комп’ютерні лабораторні роботи. Їх можна ефективно використовувати в технологіях навчання фізики, по-перше, для порівняння результатів реального експерименту з результатами, одержаними шляхом розгляду його моделі, по-друге, для проведення віртуального лабораторного експерименту, який неможливо здійснити в умовах шкільного кабінету фізики, по-третє, для проведення робіт, у яких комп’ютер є невід’ємною складовою установки.

 

Кабінет інформатики

 Хто володіє інформацією, той володіє світом!

В.Черчілль

………Забезпечує можливості для формування практичних умінь та навичок роботи з комп’ютером, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, уміння користуватися Інтернетом, виховання інформаційної культури, інтересу та любові до інформатики, формування в учнів уявлення про інформаційне середовище.

……..У кабінеті інформатики створена затишна робоча обстановка, постійно оновлюється технічний фонд. Установлено 15 сучасних комп’ютерів (14-робочі місця учнів, 1-учителя), 10 ноутбуків, інтерактивна дошка, проектор, а також є принтер, сканер, акустична система, кондиціонер, сучасні меблі. Кабінет на 100% забезпечений підручниками. Комплексно-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам. У наявності вся навчальна документація. Розроблено велику кількість роздаткового матеріалу для практичних робіт, виконання яких сприяє самостійності мислення, творчому підходу до виконання завдань різних рівнів складності, співставленню різних точок зору щодо питань, які розглядаються.

……..Облаштування кабінету здійснено відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Кабінет української мови та літератури

Мова – духовне багатство народу.

В. Сухомлинський

 ……..Кабінет української мови та літератури оснащений сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами й правилами облаштування й забезпечує такі рівні викладання філологічних предметів: науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Його навчально-методичне забезпечення, облаштування та оформлення сформовано за рубриками:

 • нормативні документи;
 • державна символіка;
 • словесно-образна наочність;
 • критичні та літературознавчі матеріали;
 • науково-методичні періодичні видання;
 • методична література;
 • довідкова література;
 • художньо-зображувальна наочність і ТЗН (телевізор, аудіо-, відеотехніка, мультимедійна система) тощо.

 

Кабінет англійської мови

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі.

 Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.

Rita Mae Brown

…….Кабінет англійської мови оформлений відповідно до вимог наукової організації праці вчителя та учня й забезпечує можливості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу та є одним із засобів виховного впливу на учнів.

…….У кабінеті створено фонд посібників (папки з дидактичними розробками до програмових навчальних тем), різноманітний роздатковий та ігровий матеріали, підібрані та виготовлені вчителями.

…….Кабінет англійської мови оснащений:

 • магнітофоном;
 • комп’ютером;
 • телевізором;
 • електронними засобами навчального призначення.

…….Наявність добре обладнаного кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання англійської мови, підвищенню ефективності праці вчителя та учнів, рівня навчальних досягнень, прищепленню інтересу учнів до предмета.

 

 

Кабінет зарубіжної літератури

Література служить Вам провідником у інші епохи, до інших народів, розкриває перед Вами серця людей – одним словом, робить Вас мудрішими.

Д. Лихачов

……..Кабінет зарубіжної літератури – це обладнаний навчально-методичний комплекс, який забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний та виховний рівні. За допомогою усіх існуючих засобів відбувається залучення учнів до світу прекрасного, виховується любов до книги, формуються критерії сприйняття творів світового письменства й художньої культури.

……..Кабінет обладнаний у відповідності до сучасних вимог та стандартів, оснащений технічними засобами навчання.

……..Навчально-методичні матеріали, створені учителем та учнями, систематизовано за напрямками: епоха античності, середньовіччя, романтизм, класицизм тощо…У наявності відеотека, де налічується до 50 художніх та документальних фільмів за програмовими творами. Для зручності є матеріали для проведення контролю знань у всіх класах. Кабінет постійно поповнюється методичною та довідковою літературою.

.

Кабінет історії та правознавства

Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити.

Цицерон

  ……..Кабінет історії та правознавства забезпечує необхідні умови для організації навчально-виховного процесу з предметів. Навчально-методичний комплекс сформований за такими рубриками:

 • нормативні документи;
 • методична література;
 • фахові періодичні видання: «Історія України», «Історія і правознавство», «Історія в школах України»;
 • довідкова література: хронологічні й енциклопедичні довідники, хрестоматії;
 • папки із завданнями для контрольних робіт з історії України, всесвітньої історії, правознавства;
 • папки із завданнями для підсумкових уроків;
 • матеріали для підготовки до ЗНО;
 • завдання для олімпіад з історії і правознавства;
 • розробки відкритих уроків;
 • папки з матеріалами для позакласної роботи;
 • папки з роздатковими матеріалами;
 • електронні атласи, електронні програмні засоби з курсів історії України і всесвітньої історії для 8, 9, 10, 11 класів, диски з поурочними презентаціями;
 • історичні карти й таблиці.

……..Кабінет оснащено комп’ютером, інтерактивною дошкою, які дозволяють забезпечувати сучасний рівень викладання предметів, сприяють систематичному   підвищенню наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителя.

 

Кабінет географії

Ніщо так не розвиває розум людський, як географія.

І. Кант

 ……..У кабінеті географії створено сприятливе навчально-виховне середовища для викладання курсу географії та природознавства вчителем та вивчення навчального матеріалу учнями шляхом використання інноваційних освітніх технологій.

……..Для організації ефективного навчально-виховного середовища в кабінеті створений НМК, розроблений план роботи кабінету. Кабінет повністю укомплектований робочими місцями для учнів та учителя.

Матеріально-технічне забезпечення кабінету:

 • навчальні прилади та наочні посібники;
 • електронні програмні комплекси;
 • навчальна та методична література;
 • НМК з курсу географії та природознавства;
 • державна символіка;
 • комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, принтер;
 • класна дошка з магнітною основою;
 • глобуси, портрети, карти, дидактичні матеріали, таблиці;
 • підручники, енциклопедії, атласи, ОІС, наочні посібники, макети;
 • тематичні папки;
 • нормативні документи з безпеки та охорони життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;
 • фахові періодичні видання;
 • матеріали передового педагогічного досвіду.

 

Кабінет французької мови

Париж – це свято, яке завжди з тобою…

Paris – c’est une fête qui est toujours avec toi…

 ……..Кабінет французької мови відповідає сучасним вимогам. Він має всі необхідні технічні засоби навчання та науково-методичне забезпечення організації для навчально-виховного процесу. У кабінеті представлено нормативні документи, програми, підручники, соціально-політична, науково-популярна, енциклопедична, художня та методична література, словники, журнали, газети іноземною мовою.

……..Кабінет укомплектований відео- та аудіо- системами, мультимедійною дошкою, наочними матеріалами ( картами, портретами, ілюстраціями ), експозиційними стендами, аудіо- і відео-матеріалами, що дозволяє ефективно використовувати новітні освітні технології.

Кабінет німецької мови

Хто не знає іноземних мов, той нічого не розуміє й у своїй рідній мові.

 Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

 Йоган Вольфганг Гете

 ……..Кабінет німецької мови функціонує як навчально-методичний центр, що покликаний підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Головним завданням кабінету німецької мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково-пошукової роботи учнів, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

……..Кабінет німецької мови укомплектований папками з дидактичними матеріалами, завданнями для олімпіад, матеріалами для контрольних робіт, наочністю, розробками до уроків, методичною літературою, мультимедійною системою, телевізором.

……..Кабінет обладнаний відповідно до сучасних вимог та стандартів.

 

Кабінет математики

Математику ще й тому вивчати слід, що вона розум до ладу доводить.

М.В.Ломоносов

 …….. Кабінет математики забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Оснащення кабінету:

 • підручники та навчальні посібники для учнів;
 • методична література;
 • фахові періодичні видання;
 • матеріали перспективного педагогічного досвіду;
 • розробки відкритих уроків та виховних заходів;
 • папки з роздатковим матеріалом (усе систематизовано за темами й розділами);
 • матеріали з підготовки до ДПА й ЗНО;
 • завдання до олімпіад з математики;
 • диски, на яких зберігаються матеріали для уроків з використанням мультимедійної системи;
 • усі необхідні таблиці, креслярське приладдя, набори для проведення практичних робіт з геометрії, моделі геометричних тіл, що дає змогу розвивати просторову уяву учнів, ілюструвати практичні задачі.

……..У кабінеті є комп’ютер та інтерактивна дошка, стенд, на яких висвітлюється основна цікава інформація для учнів.

 

Медичний кабінет

 Турбота про здоров’я – це найважливіша праця

вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей

залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий

розвиток, міцність знань і віра у свої сили.

В. Сухомлинський

 ……..Відомо, що стан здоров’я нації є вагомою складовою національного багатство кожної держави, а для кожної людини здоров’я – це найважливіша потреба, яка є основою її існування. Тому серед основних чинників якісної освіти в гімназії на першу місці знаходиться пріоритет збереження здоров’я учнів.

……..У гімназії реалізується проект «Здорове дитинство», що спрямований на формування здоров’язберігаючого середовища в навчальному закладі, здійснення лікувально-профілактичної, протиепідемічної, санітарно-просвітницької, спортивно-оздоровчої роботи з учнями, учителями та батьківською громадськістю.

……..У закладі функціонує медичний кабінет, у якому спеціальне обслуговування забезпечують лікар та медична сестра з навантаженням згідно до мережі учнів. Медичний кабінет оснащений належним чином, забезпечений необхідними засобами для надання першої допомоги, має повне інформаційно-довідкове оформлення, відповідний естетичний вигляд, що контролюється як медичними працівниками, так і відповідальним заступником директора, відповідальними особами з числа батьківської Ради закладу.

Їдальня

………Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування.

………У гімназії організовано дворазове гаряче харчування.

………Режим харчування учнів тісно пов’язаний з режимом дня.

………Раціональне харчування учнів гімназії організовано на основі циклічного перспективного меню.

………Сніданки й обіди для гімназійного меню складаються з урахуванням оптимального забезпечення раціону основними інгредієнтами з включенням різноманітних продуктів і спеціальної форми їх кулінарної обробки.

………Їжа в їдальні завжди свіжоприготовлена, доброякісна, має привабливий вигляд і гарні смакові якості, треті блюда — вітамінізовані.

………Харчування учнів різноманітне й відповідає основному закону раціонального харчування – їжа за кількістю і якістю співвідносна з потребами організму.

………Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування, встановлених для загальноосвітніх навчальних закладів.

………Їдальня гімназії «Ерудит» обладнана достатньою кількістю необхідного технологічного й холодильного обладнання.

 

Бібліотека

 Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що в давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

 ………Сучасні читачі мають змогу користуватися як засобами масової інформації, так і Інтернетом. Але більшість все ж звертається до книги – джерела знань. Тому бібліотека гімназії є важливим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час.

………Одним із головних завдань бібліотеки гімназії є виховання в гімназистів інформаційної культури, уміння користуватися бібліотекою, набуття потреби в систематичному читанні літератури для розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.

………Сучасний рівень оснащення гімназії забезпечує читачів доступом до мережі Інтернет, дає змогу використовувати в навчальному процесі численні бази даних знань, освоювати телекомунікаційні технології.

………Книжковий фонд становить 16059 примірників, у тому числі   підручників – 6914, художньої та науково-популярної літератури – 9145.

………До бібліотеки надходить 47 періодичних видань. Є в наявності електронні засоби навчального призначення – 309 шт.

 

Спортивна зала

 ………

Фізкультура! Вона повернула мені все –

серце, гнучкість, витривалість!

І головне – працездатність. Мабуть,

найдорожче з усього, чим живе людина.

М. Амосов

 ………Спортивна зала гімназії забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

………Оснащення спортивної зали дозволяє організовувати індивідуальне та диференційоване навчання, роботу спортивних гуртів та секцій.