Інфраструктура

Інфраструктура sborka-shkola_DoV-6-1024x273

НВК “Ерудит” розміщений в окремій сучасній чотирьохповерховій будівлі (2017 року ) із загальною площею 12260 м2  на озелененій території.

        У будівлі НВК “Ерудит” передбачено функціональні групи  приміщень: навчальні кабінети, фізкультурна зала (ІІ поверх), бібліотека (ІІІ поверх), книгосховище (І поверх), медичний кабінет та їдальня (І поверх), гардероб (цокольне приміщення).

      Інтер’єр навчально – виховного комплексу є функціональним: несе в собі багато корисної інформації для педагогів, учнів і батьків, чому сприяє оформлення вестибюлю та коридорів.

      Кожен поверх НВК “Ерудит” оформлені сучасними малюнками.  Інтер’єр кожного поверху оформлений у індивідуальному стилі, які пов’язані між собою.

      Уздовж поверхів розставлені висаджені у горщиках квіти. Колір стін, підлоги, дверей, вікон естетично обґрунтований і відповідає лаконічній колірній гамі.

      У навчально – виховному комплексі  функціонує 46 навчальних кабінетів і лабораторій.

      Оформлення всіх навчальних кабінетів, лабораторій і приміщень естетично витримано, є раціональним, без надмірностей, немає перевантаження інформацією.

       У навчальному закладі створені сприятливі умови для успішного навчання й виховання учнів, їх праці, відпочинку й дозвілля для розумового та фізичного розвитку, для збереження здоров’я.

       Педагоги НВК “Ерудит” багато працюють над підвищенням зовнішньої культури як своєї, так і учнів, а це все разом і складає культуру навчального закладу. Ось як написала у власному вірші випускниця нашої гімназії Комар Марія про свою рідну гімназію:

Гімназіє рідна, прекрасна й велична,

Ніколи тебе не забудемо ми.

Чудові роки, ті юнії роки

З тобою, єдина, ми разом пройшли.

Пишаємось: в “Ерудиті“ ми вчились,

Гімназії кращої в світі нема.

      Учні, їхній невидимий таємничий внутрішній світ – це і є зовнішня і внутрішня краса нашого закладу


Кабінети математики

Інфраструктура 4524590

Математику ще й тому вивчати слід, що вона розум до ладу доводить.

М.В.Ломоносов

В навчальному закладі  4 кабінети математики, які забезпечують оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Оснащення кабінетів:

 • підручники та навчальні посібники для учнів;
 • методична література;
 • фахові періодичні видання;
 • матеріали перспективного педагогічного досвіду;
 • розробки відкритих уроків та виховних заходів;
 • папки з роздатковим матеріалом (усе систематизовано за темами й розділами);
 • матеріали з підготовки до ДПА й ЗНО;
 • завдання до олімпіад з математики;
 • диски, на яких зберігаються матеріали для уроків з використанням мультимедійної системи;
 • усі необхідні таблиці, креслярське приладдя, набори для проведення практичних робіт з геометрії, моделі геометричних тіл, що дає змогу розвивати просторову уяву учнів, ілюструвати практичні задачі.

       У кабінетах є комп’ютери та інтерактивні дошки, стенди, на яких висвітлюється основна цікава інформація для учнів.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет фізики

Інфраструктура Fizyka

Один досвід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених лише уявою.

М.В.  Ломоносов

 Кабінет фізики:

 • повністю укомплектований обладнанням, необхідним для виконання навчальної програми з фізики;
 • має велику електронну бібліотеку, до якої входять різноманітні електронні підручники, бібліотеки електронних наочностей, віртуальні фізичні лабораторії, а також бібліотека електронних презентацій, яка створена вчителями.

     При виконанні учнями фронтальних лабораторних робіт паралельно зі стандартним обладнанням є можливість виконувати комп’ютерні лабораторні роботи. Їх можна ефективно використовувати в технологіях навчання фізики, по-перше, для порівняння результатів реального експерименту з результатами, одержаними шляхом розгляду його моделі, по-друге, для проведення віртуального лабораторного експерименту, який неможливо здійснити в умовах шкільного кабінету фізики, по-третє, для проведення робіт, у яких комп’ютер є невід’ємною складовою установки.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет хімії

Інфраструктура 1156950 Широко простягає хімія руки свої

у справи людські… Куди не

подивимось, куди не оглянемось,

скрізь постають перед очима нашими

успіхи її старанності.

М. В. Ломоносов

       Навчально–методичне забезпечення кабінету хімії складається з навчальних програм, підручників та методичних посібників, обладнання загального призначення, зразків навчально–наочних посібників, навчального обладнання в кількості відповідно до встановлених вимог.

Постійні експозиції кабінету хімії:

 • інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;
 • портрети видатних учених-хіміків;
 • таблиця періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва;
 • електрохімічний ряд напруг металів;
 • таблиця розчинності солей, основ та кислот у воді.

      Колекція мультимедійних презентацій, зібрана в кабінеті, дозволяє зробити виклад навчального матеріалу цікавішим, зрозумілішим, покращити сприйняття учнями програмних тем.

      Кабінет хімії забезпечений хімічними реактивами для виконання всіх практичних і лабораторних робіт та демонстраційних експериментів.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет біології

Інфраструктура biologiya

Якби природа не була така прекрасна,

вона була б нічого не варта,

а в такому разі і життя було б не варто того,

щоб його проживати.

Анрі Пуанкаре

        Навчально–методичне забезпечення кабінету біології складається з навчальних програм, підручників та методичних посібників, обладнання загального призначення, зразків навчально–наочних посібників, навчального обладнання в кількості відповідно до встановлених вимог.

 • комплект технічних засобів навчання та пристрої для їх викорис­тання;
 • комплект навчально-методичних посібників для вчителів відповід­но до «Типових переліків навчально-наочних посібників та нав­чального обладнання для загальноосвітніх шкіл»:
 • картотека аудіовізуальних засобів, програми навчальних радіо- й телепередач;
 • бібліотечка суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної та методичної літератури, підручники, журнали, не­обхідні в навчально-виховній роботі з біології;
 •  

      Колекція мультимедійних презентацій, зібрана в кабінеті, дозволяє зробити виклад навчального матеріалу цікавішим, зрозумілішим, покращити сприйняття учнями програмних тем.

     Кабінет біології забезпечений повним комплексом для виконання всіх практичних і лабораторних робіт та демонстраційних експериментів.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінети інформатики

Інфраструктура informatika Хто володіє інформацією, той володіє світом!

В.Черчілль

      Забезпечує можливості для формування практичних умінь та навичок роботи з комп’ютером, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, уміння користуватися Інтернетом, виховання інформаційної культури, інтересу та любові до інформатики, формування в учнів уявлення про інформаційне середовище.

      В навчально –  виховному комплексі є 3 кабінети інформатики. В кожному створена затишна робоча обстановка, постійно оновлюється технічний фонд. В кожному кабінеті по 18 сучасних комп’ютерів (17-робочі місця учнів, 1-учителя), 35 е – підручників,  інтерактивна дошка, телевізор, проектор, а також є принтер, сканер, акустична система, кондиціонер, сучасні меблі. Кабінет на 100% забезпечений підручниками. Комплексно-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам. У наявності вся навчальна документація. Розроблено велику кількість роздаткового матеріалу для практичних робіт, виконання яких сприяє самостійності мислення, творчому підходу до виконання завдань різних рівнів складності, співставленню різних точок зору щодо питань, які розглядаються.

      Облаштування кабінетів здійснено відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінети української мови та літератури

Інфраструктура ukr-mova Мова – духовне багатство народу.

В. Сухомлинський

        В навчально –  виховному комплексі є 5 кабінетів української мови та літератури, які оснащені сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами й правилами облаштування й забезпечують такі рівні викладання філологічних предметів: науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Навчально-методичне забезпечення кожного кабінету, облаштування та оформлення сформовано за рубриками:

 • нормативні документи;
 • державна символіка;
 • словесно-образна наочність;
 • критичні та літературознавчі матеріали;
 • науково-методичні періодичні видання;
 • методична література;
 • довідкова література;
 • художньо-зображувальна наочність і ТЗН (телевізор, аудіо-, відеотехніка, мультимедійна система) тощо.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінети англійської мови

Інфраструктура english-1024x341

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі.

 Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.

Rita Mae Brown

      В навчально –  виховному комплексі є 13 кабінетів англійської мови. Вони оформлені відповідно до вимог наукової організації праці вчителя та учня й забезпечує можливості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу та є одним із засобів виховного впливу на учнів.

     У кабінетах створено фонд посібників (папки з дидактичними розробками до програмових навчальних тем), різноманітний роздатковий та ігровий матеріали, підібрані та виготовлені вчителями.

      Кабінети англійської мови оснащені:

 • лінгафонним обладнанням
 • мультимедійною дошкою
 • телевізором
 • комп’ютером
 • електронними засобами навчального призначення
 • ноутбуками
 • навушниками

     Наявність обладнаних кабінетів сприяє забезпеченню високого рівня викладання англійської мови, підвищенню ефективності праці вчителя та учнів, рівня навчальних досягнень, прищепленню інтересу учнів до предмета.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет зарубіжної літератури

Інфраструктура 2534076 Література служить Вам провідником у інші епохи, до інших народів, розкриває перед Вами серця людей – одним словом, робить Вас мудрішими.

Д. Лихачов

      Кабінет зарубіжної літератури – це обладнаний навчально-методичний комплекс, який забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний та виховний рівні. За допомогою усіх існуючих засобів відбувається залучення учнів до світу прекрасного, виховується любов до книги, формуються критерії сприйняття творів світового письменства й художньої культури.

     Кабінет обладнаний у відповідності до сучасних вимог та стандартів, оснащений технічними засобами навчання.

      Навчально-методичні матеріали, створені учителем та учнями, систематизовано за напрямками: епоха античності, середньовіччя, романтизм, класицизм тощо…У наявності відеотека, де налічується до 50 художніх та документальних фільмів за програмовими творами. Для зручності є матеріали для проведення контролю знань у всіх класах. Кабінет постійно поповнюється методичною та довідковою літературою.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінети історії та правознавства

Інфраструктура istoriya

Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити.

Цицерон

      Кабінети історії та правознавства забезпечує необхідні умови для організації навчально-виховного процесу з предметів. Навчально-методичний комплекс сформований за такими рубриками:

 • нормативні документи;
 • методична література;
 • фахові періодичні видання: «Історія України», «Історія і правознавство», «Історія в школах України»;
 • довідкова література: хронологічні й енциклопедичні довідники, хрестоматії;
 • папки із завданнями для контрольних робіт з історії України, всесвітньої історії, правознавства;
 • папки із завданнями для підсумкових уроків;
 • матеріали для підготовки до ЗНО;
 • завдання для олімпіад з історії і правознавства;
 • розробки відкритих уроків;
 • папки з матеріалами для позакласної роботи;
 • папки з роздатковими матеріалами;
 • електронні атласи, електронні програмні засоби з курсів історії України і всесвітньої історії для 8, 9, 10, 11 класів, диски з поурочними презентаціями;
 • історичні карти й таблиці.

      Кабінети оснащено комп’ютером, інтерактивною дошкою, які дозволяють забезпечувати сучасний рівень викладання предметів, сприяють систематичному   підвищенню наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителя.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет географії

Інфраструктура geogr

Ніщо так не розвиває розум людський, як географія.

І. Кант

      У кабінеті географії створено сприятливе навчально-виховне середовища для викладання курсу географії та природознавства вчителем та вивчення навчального матеріалу учнями шляхом використання інноваційних освітніх технологій.

     Для організації ефективного навчально-виховного середовища в кабінеті створений НМК, розроблений план роботи кабінету. Кабінет повністю укомплектований робочими місцями для учнів та учителя.

Матеріально-технічне забезпечення кабінету:

 • навчальні прилади та наочні посібники;
 • електронні програмні комплекси;
 • навчальна та методична література;
 • НМК з курсу географії та природознавства;
 • державна символіка;
 • комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, принтер;
 • класна дошка з магнітною основою;
 • глобуси, портрети, карти, дидактичні матеріали, таблиці;
 • підручники, енциклопедії, атласи, ОІС, наочні посібники, макети;
 • тематичні папки;
 • нормативні документи з безпеки та охорони життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;
 • фахові періодичні видання;
 • матеріали передового педагогічного досвіду.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

 Кабінет французької мови

Інфраструктура frantsuzka

Париж – це свято, яке завжди з тобою…

Paris – c’est une fête qui est toujours avec toi…

     Кабінет французької мови відповідає сучасним вимогам. Він має всі необхідні технічні засоби навчання та науково-методичне забезпечення організації для навчально-виховного процесу. У кабінеті представлено нормативні документи, програми, підручники, соціально-політична, науково-популярна, енциклопедична, художня та методична література, словники, журнали, газети іноземною мовою.

     Кабінет укомплектований відео- та аудіо- системами, мультимедійною дошкою, лінгафонним обладнанням, наочними матеріалами ( картами, портретами, ілюстраціями ), експозиційними стендами, аудіо- і відео-матеріалами, що дозволяє ефективно використовувати новітні освітні технології.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет німецької мови

Інфраструктура nimetska

Хто не знає іноземних мов, той нічого не розуміє й у своїй рідній мові.

 Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

 Йоган Вольфганг Гете

      Кабінет німецької мови функціонує як навчально-методичний центр, що покликаний підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Головним завданням кабінету німецької мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково-пошукової роботи учнів, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

      Кабінет німецької мови укомплектований папками з дидактичними матеріалами, завданнями для олімпіад, матеріалами для контрольних робіт, наочністю, розробками до уроків, методичною літературою, мультимедійною системою, телевізором, лінгафонним обладнанням, комп’ютером.

      Кабінет обладнаний відповідно до сучасних вимог та стандартів.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

 Медичний кабінет

Інфраструктура medical

 Турбота про здоров’я – це найважливіша праця

вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей

залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий

розвиток, міцність знань і віра у свої сили.

В. Сухомлинський

       Відомо, що стан здоров’я нації є вагомою складовою національного багатство кожної держави, а для кожної людини здоров’я – це найважливіша потреба, яка є основою її існування. Тому серед основних чинників якісної освіти в гімназії на першу місці знаходиться пріоритет збереження здоров’я учнів.
        У НВК “Ерудит” реалізується проект «Здорове дитинство», що спрямований на формування здоров’язберігаючого середовища в навчальному закладі, здійснення лікувально-профілактичної, протиепідемічної, санітарно-просвітницької, спортивно-оздоровчої роботи з учнями, учителями та батьківською громадськістю.
        У закладі функціонує медичний кабінет, у якому спеціальне обслуговування забезпечують лікар та медична сестра з навантаженням згідно до мережі учнів. Медичний кабінет оснащений належним чином, забезпечений необхідними засобами для надання першої допомоги, має повне інформаційно-довідкове оформлення, відповідний естетичний вигляд, що контролюється як медичними працівниками, так і відповідальним заступником директора, відповідальними особами з числа батьківської Ради закладу.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

 Їдальня

Інфраструктура stolovaya    Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування.
   У НВК “Ерудит”організовано дворазове гаряче харчування.
   Режим харчування учнів тісно пов’язаний з режимом дня.
    Раціональне харчування учнів гімназії організовано на основі циклічного перспективного меню.
    Сніданки й обіди для гімназійного меню складаються з урахуванням оптимального забезпечення раціону основними інгредієнтами з включенням різноманітних продуктів і спеціальної форми їх кулінарної обробки.
    Їжа в їдальні завжди свіжоприготовлена, доброякісна, має привабливий вигляд і гарні смакові якості, треті блюда — вітамінізовані.
     Харчування учнів різноманітне й відповідає основному закону раціонального харчування – їжа за кількістю і якістю співвідносна з потребами організму.
Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування, встановлених для загальноосвітніх навчальних закладів.

     Їдальня НВК «Ерудит» обладнана достатньою кількістю необхідного технологічного й холодильного обладнання.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Бібліотека

Інфраструктура library  Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що в давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

     Сучасні читачі мають змогу користуватися як засобами масової інформації, так і Інтернетом. Але більшість все ж звертається до книги – джерела знань. Тому бібліотека гімназії є важливим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час.
     Одним із головних завдань бібліотеки гімназії є виховання в гімназистів інформаційної культури, уміння користуватися бібліотекою, набуття потреби в систематичному читанні літератури для розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.
    Сучасний рівень оснащення гімназії забезпечує читачів доступом до мережі Інтернет, дає змогу використовувати в навчальному процесі численні бази даних знань, освоювати телекомунікаційні технології.
    Книжковий фонд становить 16059 примірників, у тому числі   підручників – 6914, художньої та науково-популярної літератури – 9145.
    До бібліотеки надходить 47 періодичних видань. Є в наявності електронні засоби навчального призначення – 309 шт.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Спортивна, хореографічна та тренажерна зали

Інфраструктура gym  Фізкультура! Вона повернула мені все –

серце, гнучкість, витривалість!

І головне – працездатність. Мабуть,

найдорожче з усього, чим живе людина.

М. Амосов

      В навчально –  виховному комплексі “Ерудит” здоров’я основна складова навчального процесу. Адже як може бути інакше, якщо ми маємо  спортивну, хореографічну та тренажерну зали. Заклад забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
     Оснащення зал дозволяє організовувати індивідуальне та диференційоване навчання, роботу спортивних гуртів та секцій.

 

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів

Інфраструктура teatr Мистецтво —

вираження найглибших думок

найпростішим способом.

Альберт Ейнштейн

     Актова зала – центральне місце навчально-виховного комплексу для проведення масових культурно-виховних заходів шкільного та міського форматів, під час яких досягається гармонійне та творче виховання учнів.

    Барвистості та виразності будь–якому виступу завжди надають звукове, відео та світлове оформлення, тому актова зала навчального закладу оснащена повним комплектом аудіо та відеовідтворюючої апаратури. Питання візуалізації для полегшення процесу сприйняття інформації вирішується засобами ноутбука, проектора та проекційного екрану. Система посилення та обробки звуку комплектується мікшерним пультом і мікрофонами.

    Актова зала – центр творчості та насиченого культурного життя, вміщає близько 240 глядачів, зручність і комфорт яким забезпечують нові м’які стільці.

   Наявна матеріальна база актової зали сприятиме створенню сучасного простору для реалізації проектів художньо-естетичного напрямків: проведенню концертів, тематичних заходів та конкурсів музичного, танцювального, театрального мистецтв.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Студія лідерства

Інфраструктура 860454 Кожна людина має відчути,

що мусить знайти свою життєву місію.

Мартін Лютер Кінг

     Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає в реальній участі дітей в управлінні класом, навчальним закладом. Досвід багатьох років доводить, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за які несуть саме лідери – учні. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання навчального закладу – знайти й підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті. Самоврядування учнів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особистості.

     Адміністрація та педагогічний колектив НВК «Ерудит» створюють належні умови для згуртування активної учнівської молоді навколо студії лідерства, яка є основою учнівського самоврядування.

     Саме тут зібрана й систематизована нормативна база, різноманітний досвід і досягнення шкільного парламенту.

   Саме тут виникають ідеї, створюються платформи, які втілюються в життя учнівської громади.

   Саме тут народжуються лідери.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінет  мистецтва

Інфраструктура kras90-1024x874

Музика пробуджує мрію у людей усього світу, і насамперед у ті часи,

коли для мрії в житті місця взагалі не залишається.

Рудольф Шенкер

   Навчально–методичне  оснащення  кабінету мистецтва дозволяє забезпечити сучасний рівень викладання музичного та образотворчого мистецтва, сприяє підвищенню ефективності праці вчителя та прищепленню естетичних смаків учням.     

      Мольберти, синтезатор, технічні засоби навчання, спеціальна та енциклопедична література, тематичні добірки матеріалу до кожної теми навчального плану створюють атмосферу занурення учня у світ мистецтва, дають змогу відчути себе на уроці артистом, співаком, художником. На уроках, позакласних заходах ритмічний супровід музичних творів сприяє розвитку ритмічних навичок учнів.

Інфраструктура 01

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Сучасний кабінет трудового навчання

Інфраструктура trudy

Праця — могутній вихователь
кожної людини, кожної особистості.
В. Сухомлинський

      Учні НВК «Ерудит» мають змогу навчатися та працювати в нових, сучасних кабінетах трудового навчання, де заняття проводяться по групах  (окремо хлопці та дівчата). Кабінети обладнані  не тільки технічними засобами навчання, а й професійним приладдям: електричними швейними машинами, оверлоком, прасками, токарними, слюсарними верстати, різноманітним інструментарієм.
     Затишна кухня укомплектована новими меблями, кухонним посудом, електроприладами. 
     На уроках трудового навчання учні зможуть познайомитися з виробничими професіями, спробувати себе в ролі кухаря, закрійника, швеї, вишивальниці, токаря або столяра.
     Сучасний дизайн кабінету, матеріально-технічне забезпечення є запорукою успішного оволодіння учнями знань, а, можливо, і вибору майбутньої професії.

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Кабінети початкових класів

Інфраструктура poch-shkola Минають роки й покоління,
Маленький дорослим стає,
Та крила в житті лебедині
Рідна школа дитині дає

      Передумовою успішного навчання є умови в яких перебувають учні під час уроків. Ці умови мають бути сучасними, комфортними, зручними. Класна кімната має допомагати дітям досягти навчальної мети, сприяти естетичному вихованню, підвищувати мотивацію до навчання.
    Кабінети початкових класів НВК «Ерудит» – це вісім спеціально обладнаних приміщень, які забезпечують наукову організацію праці учнів і вчителів. Тут створено інформаційно – предметне середовище, в якому  відбувається освіта і виховання.
  Локація класних кімнат організована відповідно до вікових особливостей учнів. Кольорове оздоблення стін та підлоги у світло-зеленій кольоровій гамі, пастельного тону меблі психологічно налаштовують дітей на активний пошук, готовності до цікавих відкриттів. У кабінетах передбачені меблеві стінки, в яких зберігається все необхідне до уроків: роздатковий і лічильний матеріали, методична та художня література, словники, таблиці. Кабінети забезпечено сучасними  комп’ютерними та інтерактивними  засобами.
Класи поділені на зони. У навчальній зоні розміщуються парти, учительський стіл, сучасна дошка з магнітною основою.
Ігрову зону укомплектовано килимком,  іграшками, настільними іграми, конструкторами.  Для рухливих ігор є м’ячики, кеглі.
Для створення гарного емоційного  фону класи прикрашають кімнатні рослини.
Класні кімнати початкової школи  мають функціональне розподілення:

 1. Навчально – методична документація
 2. Програма з предмета.
 3. Календарний план.
 4. Дидактичний матеріал.
 5. Матеріали для організації контролю знань.
 6. Тексти варіантів контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань.
 7. Матеріали перспективного педагогічного досвіду.
 8. Методичні розробки .
 9. Норми оцінювання знань учнів.
 10. Експозиція змінного характеру:
 11. Виставка робіт учнів.
 12. Матеріали до теми наступних уроків.
 13. Додаткова інформація відповідно до навчальної програми.
 14. Результати учнівських конкурсів, турнірів тощо.

Для учнів початкової школи навчальний кабінет — це більш, ніж приміщення, це простір для розвитку, спілкування, постановки мети та її досягнення.  

Інфраструктура pngtree-decorative-line-divider-black-png-image_5946937-e1675978653451

Рекреації для відпочинку

Інфраструктура vidpochynok

Кому не відомий вислів: «Театр починається з вішалки»? Так знайомство з організацією освітнього процесу в НВК «Ерудит» починається з коридорів.  Перше, що впадає в око, – приємні відтінки шкільних стін: рожеві, блакитні, оранжеві, жовті, зелені, фіолетові – м’які, неяскраві, ніжні кольори… Усе гармонійно поєднано і продумало для створення затишних, комфортних і безпечних умов для навчання та відпочинку – і підлога, викладена плиткою в коридорах, і стелі, у які вмонтовано люмінесцентні лампи, і стіни,  по-сучасному пофарбовані, і сходи та безпечні перила біля них. А ще – новенькі меблі, двері, сантехніка…

Інфраструктура kids-therapy-png-9-1024x277