Інноваційна діяльність

Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому,

щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку,

до аналізу власної роботи.

В.О. Сухомлинський

Інноваційна діяльність Innovatsiyi-1024x571

В основу інноваційної освітньої діяльності на перспективу покладена ідея розвитку НВК “Ерудит” через проектну форму управління педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностики, формування та реалізації творчих здібностей учнів, педагогів та адміністрації.

Інноваційна діяльність 2

Інноваційна діяльність 3 Інноваційна діяльність 1

       НВК ”Ерудит” є реальним експериментальним майданчиком із відпрацювання інноваційних технологій й нового змісту освіти, викликаючи зацікавленість керівників галузі освіти Києва й усієї України. Безпосередня участь гімназії в інноваційній діяльності полягає першочергово в проведенні на її базі та за її участю апробацій педагогічних експериментів «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (Завантажити), «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (Завантажити) (Наказ).

     Інноваційна політика НВК ”Ерудит” науково обґрунтована в локальних нормативних документах, які представляють систему концептуальних завдань, ідей, принципів, інноваційного пошуку навчального закладу й постійно висвітлюється на сторінках фахових газет і журналів.

     Досвід НВК ”Ерудит” із упровадження педагогічного експерименту «Школа повного дня» науково обґрунтований і узагальнений на сторінках науково-педагогічного журналу «Рідна школа» (№10. – 2007 р.; №7.-2009 р.), Всеукраїнському науково-практичному журналі «Директор школи, ліцею, гімназії» (№1. – 2010 р.), газеті «Директор школи» (№ 11 (683). – 2012 р.) (Завантажити).

     НВК ”Ерудит” має позитивний імідж, постійно зростає її популярність. Робота гімназії постійно привертає увагу засобів масової інформації (Перейти).

  1. Програма дослідно експериментальної роботи Моніторинг діяльності навчального закладу Школа повного дня.
  2. Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва (2-й етап)» (2012-2015 рр.).
  3. Педагогічний експеримент “Моніторинг діяльності навчального закладу “Школа повного дня”(2011-2015 рр.).
  4. Моніторинг діяльності навчального закладу “Школа повного дня”.
  5. Наказ про проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо.
  6. Наказ про впровадження шкільної електронної бібліотеки ШБІЦ інфо.
  7. Наказ про участь гімназії у Всеукраїнському експерименті за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ інфо.
  8. ВИПИСКА із протоколу №29 засідання творчої групи з проведення Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо.
  9. Наказ про організацію дослідно-експериментальної роботи “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі” у загальноосвітніх навчальних закладах.
  10. Програма дослідно-експериментальної роботи “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі”.