Інноваційна діяльність

Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому,

щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку,

до аналізу власної роботи.

В.О. Сухомлинський

    Інноваційна діяльність ynnovatsyya

     В основу інноваційної освітньої діяльності на перспективу покладена ідея розвитку НВК “Ерудит” через проектну форму управління педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностики, формування та реалізації творчих здібностей учнів, педагогів та адміністрації.

     Вектор інноваційного пошуку педагогічного колективу спрямований на:

 • відпрацювання авторської моделі закладу освіти підвищеного рівня, який функціонує в режимі повного дня;
 • створення нової філософії закладу освіти;
 • визначення нової місії закладу освіти;
 • розробку нової парадигми виховання, спрямованої на формування системи моральних і естетичних цінностей людини, усебічний розвиток індивідуальності, створення внутрішньої потреби в самовдосконаленні;
 • визначення стратегічних пріоритетів та освітніх програм, розробку концепції розвитку закладу освіти;
 • розробку й упровадження педагогічних експериментів в освітній процес;
 • побудову освітнього процесу на науково-концептуальній основі новаторських освітніх технологій, надання учням широкого спектру можливостей та засобів отримання й засвоєння знань;
 • розробку, упровадження й розвиток нових та модернізованих технологій управлінської діяльності;
 • пошук способів індивідуалізації освітньої траєкторії дітей з високим рівнем інтелектуальних здібностей;
 • використання телекомунікацій і соціальної взаємодії, упровадження в освітній процес STEAM-освіти;
 • формування нової кадрової політики;
 • трансформацію методів оцінювання освітніх результатів;
 • удосконалення освітнього середовища закладу освіти, орієнтованого на здоров’язберігаючий простір;
 • удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього простору закладу освіти;
 • розвиток професійної спільноти, підвищення рівня кваліфікації, компетенцій педагогічних працівників.

  Інноваційна діяльність 3-e1675979431346-1024x466 Інноваційна діяльність 1

       Наш заклад освіти є реальним експериментальним майданчиком із відпрацювання інноваційних технологій й нового змісту освіти, що викликає зацікавленість керівників галузі освіти Києва й України. Безпосередня участь закладу освіти в інноваційній діяльності полягає першочергово в проведенні на її базі та за її участю апробацій педагогічних експериментів «Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»,  Педагогічні експерименти  диференційовані за проблематикою, тематикою та напрямами, різняться ступенем науковості «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».

     Інноваційний пошук закладу освіти науково обґрунтований у локальних нормативних документах, які представляють систему концептуальних завдань, ідей, принципів, і постійно висвітлюється на сторінках фахових газет і журналів.

     Досвід нашого закладу освіти з упровадження педагогічного експерименту «Школа повного дня» науково обґрунтований, узагальнений та представлений на сторінках науково-педагогічного журналу «Рідна школа» (№10, 2007 р.; №7, 2009 р.), Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» (№1, 2010 р.), газети «Директор школи»  (№ 11 (683), 2012 р.).

      Заклад освіти є майданчиком для трансляції досвіду, накопиченого педагогічним колективом, з модернізації організаційних форм і змісту освіти.