Програма розвитку

Освіта  – найважливіше із земних благ, якщо вона високої якості,

в іншому випадку вона абсолютно даремна.

Р. Кіплінг

Програма розвитку programa-rozvytku

            Програма розвитку НВК «Ерудит» представляє собою довгостроковий нормативно-управлінський документ, де проведено проблемно-орієнтований аналіз освітнього простору гімназії, інноваційного досвіду та проблем, а також передбачено концептуальні обґрунтування стратегії й пріоритетних напрямків розвитку гімназії, особливості кадрового, матеріально-технічного й методичного забезпечення, технологію інноваційних перетворень системи освіти навчального закладу та критерії їх оцінки, механізм їх реалізації.

          Програма розроблена у відповідності до діючої нормативно-правової бази освіти України і є документом, відкритим для внесення змін і доповнень.

        Корекція програми здійснюється щорічно відповідно до рішень ради гімназії та педагогічної ради за результатами щорічного звіту про підсумки реалізації кожного етапу Програми розвитку.


Програма розвитку НВК «Ерудит»:

  • узагальнює результати реалізації попередньої програми розвитку, аналізує стан і виявляє суттєві проблеми навчального закладу, дозволяє окреслити шляхи їх подолання;
  • визначає напрямки й особливості інноваційного розвитку навчального закладу;
  • затверджує механізм управління реалізацією програми, індикатори й контроль якості її виконання.

Основною ідеєю програми розвитку НВК є забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним міжнародним освітнім стандартам та ґрунтується на створенні адаптованої моделі старшої школи шляхом модернізації змісту освіти та освітніх технологій на основі інтеграції основних принципів класичного підходу до освіти й концептуальних ідей професійної школи.

Програма розвитку zavantazhennya-1

Програма розвиту НВК «Ерудит» визначає стратегічні й тактичні задачі навчального закладу в рамках сучасних тенденцій розвитку освіти з урахуванням інноваційних процесів, змін технологічних основ освітньої діяльності (ЗАВАНТАЖИТИ).