……..Успіх у навчанні – це єдине джерело внутрішніх сил гімназиста, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися.
……..Можна виділити чотири фактори, які визначають рівень мотивації досягнення успіху:
• прагнення успіху;
• надія на успіх;
• суб’єктивно оцінена ймовірність досягнення успіху;
• суб’єктивні еталони оцінки досягнень.
……..Формування впевненості в успіх у кожного ще до початку виконання навчальної процедури мають стати одним із найважливіших педагогічних завдань.
……..Уявлення про свої високі здібності – ось те, що забезпечує мотивацію навчання набагато більше, ніж істинний рівень цих здібностей.
……..Тому треба цілеспрямовано підвищувати мотивацію гімназистів на успіх у навчанні за допомогою педагогічних стратегій, спрямованих на формування впевненості у своїх можливостях .
1. Робіть помилки нормальним і потрібним явищем
……..Страх зробити помилку дуже знижує індивідуальний рівень можливостей гімназиста. Коли цей страх зникає, в учня відбувається прорив свідомості й він починає відчувати набагато більші можливості. Можна привести декілька прийомів для досягнення цієї мети:
– Розповідайте про помилки. Ведіть розмови про помилки як про важливу та природну частину процесу навчання. Показуйте цінність помилки як спроби.
– Мінімізуйте наслідки від зроблених помилок. Це не означає, що не треба взагалі конструктивно критикувати чи виправляти помилки. Треба лише не перетворювати на самоціль і не прищеплювати гімназистам навчену безпорадність.
2. Формуйте віру в успіх
……..Гімназисти мають вірити, що успіх завжди можливий. Допоможіть їм побудувати таку впевненість за допомогою наступних прийомів, в основі яких позитивний зворотній зв’язок та безмежна віра в учнів.
……..Усі гімназисти талановиті (з досвіду В. Ф. Шаталова). В. Ф. Шаталов упевнений, що всі учні талановиті. Усі вони без винятку здатні опанувати навчальну програму. Учитель повинен тільки допомогти гімназисту усвідомити себе особистістю, розбудити в ньому потребу в пізнанні себе, життя, світу, виховати в ньому почуття людської гідності – усвідомлення відповідальності за свої вчинки перед собою, товаришами, навчальним закладом, у якому він навчається, суспільством у цілому. Головний принцип при цьому – зняти почуття страху з душі учня, зробити його розкутим, вільним, навіювати впевненість у свої сили. Усі гімназисти можуть навчатися успішно, однак учитель повинен мати велике терпіння.
……..Відкрита перспектива (з досвіду В.Ф.Шаталова). У групі треба створити доброзичливу обстановку, не кривдити учнів самому та не дозволяти цього гімназистам.
……..Наголошуйте на будь-яких поліпшеннях.
……..Повідомляйте про будь-які досягнення. Гімназисти зі страхами невдач можуть взагалі відмовлятися щось писати, не довіряючи паперу, тому що будь-які помилки можуть бути виставлені на загальний осуд і огляд. Але в усних відповідях і дискусіях у групі такі учні можуть бути досить активними. Акцентуйте увагу на цінність активності гімназиста. Вони задовольняють потребу вносити свій власний внесок у колективну роботу, як можуть. А це – одна із умов успішного навчання.
……..Розкривайте сильні сторони гімназистів. Кожен гімназист має якісь здібності, часом добре приховані. Ледь помітивши здібності учневі, прямо скажіть йому про це чи напишіть у його зошити. Гімназисти хочуть і готові чути про свої сильні сторони часто й докладно. Якщо вчитель не буде говорити про те, що в учня добре виходить, то звідки візьметься в нього почуття спроможності? Демонструйте віру в гімназистів. Віра вчителя у своїх учнів виявляється в його очікуваннях. Коли ви щиро демонструєте віру в здібності своїх гімназистів, то даєте їм більше сили, ніж будь-які оцінки.
……..Давайте шанс. Шанс, про який йдеться, – це заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, за якої гімназист одержує можливість раптом для себе розкрити свої можливості.
……..Дізнавайтеся про труднощі ваших завдань. Гімназисти з поводженням, спрямованим на уникнення невдач, сприймають будь-яку нову задачу як важку. Визнавайте, що вони мають рацію, і ніколи не називайте свої завдання легкими.
3. Концентруй увагу гімназистів на минулих успіхах
……..Повторюйте та закріплюйте успіхи. Якщо просування до нових навчальних завдань загальмувалося, не поспішайте, поверніться до успішних завдань і повторіть учорашні досягнення. Робіть процес навчання відчутним.
4. Визнавайте досягнення гімназистів
……..Є гімназисти, що вже досягли визначених успіхів, – благополучні, успішні учні. І є гімназисти, що намагаються та хочуть поліпшити свої результати. Їх потрібно розрізняти, тому що підтримки потребують насамперед другі. Тому можна привести декілька ефективних прийомів визнання досягнень?
– Похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом.
– Винагорода. Пам’ятайте! Визнавати потрібно зростання намагань і ретельність, а не кращі результати.
– Виставки. Досягнення гімназистів – твори, доповіді – можна вивішувати на дошку або стенд в аудиторії.
– Позитивна ізоляція. Позитивна ізоляція дуже корисна для невпевнених гімназистів. Виберіть момент наприкінці уроку, поговоріть один на один з гімназистом про його успіхи.
– Самовизнання. Зазвичай гімназисти очікують, що їхні успіхи визнає вчитель замість того, щоб самим подивитися на себе з боку та прийняти власне рішення про свої досягнення. Цьому їх потрібно спеціально навчати!
……..Виберіть техніку підтримки, щоб допомогти гімназистам відчути свою інтелектуальну спроможність. У цілому,використання елементів, прийомів стратегії досягнення успіху сумісно вчителям і батькам допоможе нашим гімназистам радісно й успішно вчитися та жити.

Пам’ятайте! Гімназисти приходять до навчального закладу з різним рівнем навчальних досягнень та різною мотивацією.