Кафедра іноземних мов

Кредо кафедри

So many languages you know, so many times you are a man
(Скільки мов ти знаеш, стільки раз ти – людина)


Науково-методична проблема:

Кафедра вчителів іноземних мов працює над науково-методичною темою “Використання проектних технологій на уроках іноземних мов”.


Склад кафедри

Кафедра іноземних мов kaminska Кафедра іноземних мов kotovska
Камінська-Клецкова Я. Ю.,
завідувач кафедри.
Котовська А. А.,
методист кафедри.

 


 

Секції кафедри

  • Англійська мова    
  • Німецька мова    
  • Французька мова

Професійний склад кафедри

Кафедра вчителів іноземних мов складається з 11 осіб, серед яких:
• Вища категорія – 6 вчителя;
• І категорія – 2 вчителя;
• ІІ категорія – 2 вчителя;
• спеціаліст – 1 вчитель;
• “Учитель- методист” – 1 вчитель;
• “Старший учитель” – 3 вчителя.

Мають нагороди:
• Відмінник освіти України – 1;
• Почесна грамота Міністерства освіти та науки України – 1;
• Подяка Голови КМДА – 2;
• Подяка ГДА – 4;
• Грамота Головного управління освіти та науки – 7;
• Грамота районного управління освіти – 8;
• Нагородженних – 2;
• Мають педагогічне звання – 4;


Теми самоосвітньої діяльності вчителів:

1. Використання проектних технологій на уроках англійської мови.
2. Способи мотивації комунікативної діяльності учнів у процесі формування англомовної граматичної консепції.
3. Особливості профільного навчання англійської мови у старшій школі.
4. Використання прислів’їв і приказок під час навчальної програми.
5. Навчання іноземній мові на основі комунікативного підходу.
6. Використання групових технологій навчання на уроці німецької мови.
7. Навчання іноземних мов на основі граматико-перекладного методу.
8. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.
9. Методика проведення уроку німецької мови з розвитку інтегративного мислення учнів.
10. Використання ігрових технологій на уроках французької мови, як важливий компонент.


Методична діяльність кафедри

Структура науково-методичної роботи кафедри вчителів іноземних мов

Кафедра іноземних мов kim_1


Діяльність

Дослідницько-експериментальна, організаційно-методична та навчальна робота є основними напрямками діяльності кафедри вчителів іноземних мов. Зміст роботи кафедри визначається програмою і концепцією розвитку гімназії.
На підставі цих документів кафедра іноземних мов розробляє план роботи на навчальний рік, приділяючи увагу актуальним проблемам роботи вчителів з англійської, німецької та французької мов, організовує обмін досвідом, допомогу молодим і малодосвідченим учителям, розробляє план позакласних заходів, вивчає результати досягнень учнів (тематичні роботи, екзаменаційні роботи, результати незалежного зовнішнього тестування), результати участі в олімпіадах (районних, міських, всеукраїнських), конкурсах, МАН, проводять моніторинги рівня навчальних досягнень    гімназистів, піклується про придбання та накопичення різних дидактичних і роздавальних матеріалів, технічних засобів навчання, забезпечує контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму, розробляє план навчання методів ведення пошуково-дослідницької й експериментальної роботи, бере участь у реалізації педагогічних експериментів, наукових досліджень, створення навчальних програм.
Працюючи в різних напрямках кафедра особливу увагу приділяє організації учительського колективу, підвищенню методичної майстерності всіх його учасників. Члени кафедри обирають на навчальний рік методичні теми, які визначаються загальною науково-методичною проблемою, над якою працює весь педагогічний колектив.
Беручи до уваги науково-методичну проблему гімназії, кафедра вчителів іноземних    мов    працює    над    такою    проблемною    темою: “Використання проектних технологій на уроках іноземних мов”. Саме цій науково-методичній темі підпорядковані мета та завдання діяльності вчителів кафедри, зазначені у плані роботи, та тематика планових засідань.
“Навчання граматики за комунікативною методикою”, “Удосконалення навичок монологічного та діалогічного мовлення на уроках англійської мови”, “Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями”, “Розвиток навичок і вмінь монологічного мовлення у процесі групової форми роботи”, “Навчання лексики за комунікативною методикою”, “Письмо як засіб навчання та контролю”, “Система вправ для навчання діалогічного мовлення”, “Вправи як основна форма навчання іншомовної діяльності”, “Створення ситуацій міжкультурного спілкування на уроках німецької мови”, “Розвиток і вдосконалення навичок монологічного та діалогічного мовлення на уроках німецької мови” – це перелік методичних тем, над якими працюють члени кафедри іноземних мов у цьому навчальному році.
Удосконалення педагогічної майстерності – кропітка та комплексна робота всієї кафедри з урахування досвіду роботи кожного педагога та власних надбань кожного вчителя кафедри.
Робота кафедри передбачає створення умов для співпраці, обміну педагогічним досвідом. Система наставництва, яка організована на кафедрі, дає змогу молодим спеціалістам отримати конкретні форми допомоги від досвідчених вчителів-наставників: спільна робота з планування навчального матеріалу, участь у позакласних заходах, взаємовідвідування і взаємоаналіз уроків, проведення і аналіз тренувальних, практичних, тематичних і контрольних робіт.
Учителі кафедри іноземних мов – це творчі і талановиті люди, які є провідниками інноваційних процесів у гімназії. Вони є авторами різноманітних розробок уроків та позакласних заходів, власних методичних систем, методичних матеріалів, авторських програм.
У рамках експерименту “Школа повного дня” вчителі кафедри розробляють і впроваджують у свою роботу обрані ними науково-методичні теми: “Дидактичні ігри як засіб активізації діяльності учнів на уроках англійської мови у школі повного дня”, “Удосконалення навичок вживання граматичного матеріалу на уроках англійської мови у школі повного дня”, “Паралельне використання українських, російських і англійських прислів’їв і приказок у виконанні творчих завдань під час уроків школи повного дня”, “Використання диктантів у процесі розвитку мовленнєвих умінь учнів на уроках самопідготовки з англійської мови”, “Використання рольових ігор у процесі вивчення іноземних мов у школі повного дня”, “Удосконалення навичок читання на уроках німецької мови у школі повного дня”, “Удосконалення навичок говоріння на уроках німецької мови у школі повного дня”, “Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності на уроках самопідготовки англійської мови”, “Суть і характеристика діалогічного мовлення у школі повного дня”, “Виразне читання на уроках самопідготовки з французької мови”. Методичні і функціональні ради, педагогічні консиліуми, науково-теоретичні семінари, педагогічні ради, презентації власного педагогічного досвіду дають можливість вчителям кафедри відчувати постійний розвиток сучасного педагогічного світу та бути невід’ємними ланками в його організованій структурі.
Кафедра вчителів іноземних мов брала участь в експерименті “Апробація електронних засобів навчального призначення”, що стала важливою ланкою навчально-виховної роботи гімназії. У своїй роботі кафедра використовує такі електронні засоби навчального призначення як “10000 слів”, “Англійська мова. Тестові завдання ЗНО”, “Розмовляй зі мною англійською мовою”, “Французька мова. Методичні рекомендації”, “Позакласна робота з німецької мови. Свята. Конкурси” та багато інших примірників, назви яких ви можете бачити на слайді.
Використання електронних засобів навчального призначення показали, що це сприяє успішному проведенню уроків, забезпечує мотивацію навчання, саморегуляції, самореалізації.
Одним із головних завдань кафедри є створення системи підготовки вчителів до роботи з талановитими та обдарованими дітьми, розробка методичних рекомендацій, які орієнтують учителя в методології та методиці керівництва учнівськими науковими дослідженнями.
Показати учню його творчі можливості, зацікавити його на науково-дослідницьку роботу, ознайомити з сучасними методами наукового пошуку, виховувати стійкий інтерес до певної області знань, допомагати талановитим учням обрати наукову проблему і правильно оформити своє дослідження – ці та інші завдання постають перед учителем, який є педагогічним керівником дослідницької роботи гімназиста.
Кафедрою вчителів іноземних мов була розроблена і щорічно корегується тематика науково-дослідницьких робіт, яка допомагає учням зорієнтуватися в актуальній проблематиці наукових течій сьогодення, обрати близьку до власних інтересів, цікаву та актуальну тему для дослідження, а потім і для захисту на конкурсі творчих робіт МАН “Дослідник”.
Учителями кафедри іноземних мов ведеться активна позакласна робота, яка сприяє духовному, інтелектуальному розвитку особистості у стінах гімназії.
Виховний процес у гімназії займає одне з головних місць у формуванні свідомої особистості. Учні з ентузіазмом, цікавістю і захопленням беруть участь у цьому процесі. Це участь у клубі міжнародного співробітництва “Злагода”, театральному гуртку німецької мови “Говоримо німецькою”, написання статей до гімназійного вісника.
Учителі кафедр є організаторами тематичних лінійок під час декади іноземних мов: “Розповідь, спів та театральне дійство англійською мовою”, “Хай живе французька мова!”, “Німецька мова у світі”, “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти – людина!”.
Цікавими і повчальними для учнів стали традиційні гімназійні заходи та свята, у підготовці та проведенні яких учителі кафедри беруть активну участь: інтелектуально-лінгвістичні марафони з англійської, німецької і французької мов, свято “У королівстві краси” (декламування поезії іноземними мовами), турнір знавців англійської мови серед учнів старших класів (9,10,11 класи), гра “Найсильніша ланка”, інтелектуальна гра “Поліглот”, брей-ринг на тему “Великобританія – країна, мову якої ми вивчаємо” в честь, свята “День Святого Валентина” та інші заходи під  час предметної декади.
Підсумком роботи вчителів кафедри іноземних мов під час декади є конкурс учнівських газет і плакатів англійською, німецькою і французькою мовами та святковий гала-концерт, де учні у повній мірі можуть розкрити і показати свій творчий потенціал (декламування віршів, театральне дійство, вокальний талант, танцювальні здібності, талант образотворчого мистецтва).
Тож учителі кафедри іноземних мов розуміють, що у наш час іноземні мови стали важливим засобом міжнародного спілкування, і настав час, коли українське суспільство відчуває гостру потребу у фахівцях різних галузей, які активно володіли б іноземною мовою для вирішення своїх професійних та персональних проблем. Це означає, що гімназія та її вчителі кафедри іноземних мов повинні підготувати своїх випускників до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії.


Друковані праці

 • Котовська А. Мистецтво та живопис. Художники Англії / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2005. – №14.
• Котовська А. Читання й книги / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2006. – №8.
• Котовська А. Природа навколо нас / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2008. – №29.
• Котовська А. Подорожування (6 кл.) / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2008. – №22-23.
• Котовська А. Моніторинг визначення рівня мовленнєвої компетенціі з англійської мови / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2008. – №19-21.
• Котовська А. Веселого Різдва і щасливого нового року / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2010. – №34.
• Котовська А. Ігри на уроках англійської мови / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2010. – №28.
• Котовська А. Зимова казка / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2011. – №34.
• Котовська А. Основні тенденції сучасної методики викладання іноземних мов / А. Котовська // Шкільний світ. – 2011. – №23 (551).
• Котовська А. Ігри на уроках англійської мови / А. Котовська // English. – 2012. – №10.
• Котовська А. Здоров’язберігаючі технології на уроках іноземної мови / А. Котовська // Директор школи. – 2012. – №18 (690).
• Котовська А. Охорона навколишнього середовища / А. Котовська // Англійська мова та література. – 2014. – №22-23.
• Камінська-Клецкова Я. Традиції святкування Різдва та Нового року у світі/ Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2008. – №33.
• Камінська-Клецкова Я. Подорож / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2010. – №35.
• Камінська-Клецкова Я. Спілкування іноземною мовою через рольові ігри та драматизацію / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2010. – №4.
• Камінська-Клецкова Я. Україна – моя Батьківщина / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література.- 2011. – №16-18.
• Камінська-Клецкова Я. Як викликати лікаря / Я. Камінська-Клецкова // Газета «Шкільний світ». – 2011. – №37.
• Камінська-Клецкова Я. Світ навколо нас/ Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2012. – №6(582).
• Камінська-Клецкова Я. Екологія / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2014. – №15.
• Камінська-Клецкова Я. Спитай у лікаря (6 кл.) / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2014. – №19-21.
• Камінська-Клецкова Я. Лінійка з нагоди початку декади іноземних мов / Я. Камінська-Клецкова // Бібліотека шкільного світу «Тиждень іноземної мови» (англ. мова). – 2014. – №
• Камінська-Клецкова Я. Формування граматичної компетенції учнів / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова «Шкільний світ». – 2014. – №23 (647).
• Камінська-Клецкова Я. Мотивація комунікативної діяльності учнів у процесі формування англомовної граматичної компетенціі / Я. Камінська-Клецкова // Науково-методичний журнал «Англійська мова та література». – 2015. – №4-5.
• Камінська-Клецкова Я. Лінійка до початку декади з іноземних мов / Я. Камінська-Клецкова // Англійська мова. – 2015. – №25-26.
• Жубинська М. Моя кімната, будинок, сучасні зручності / М. Жубинська // Англійська мова та література: наук.-метод. журн. – 2004. – №12.
• Жубинська М. Бізнес-курс англійської мови клас / М. Жубинська // Англійська мова та література: методичний посібник – 2005.
• Жубинська М. Моя сім’я / М. Жубинська // English. – 2009. – № 21-22.
• Жубинська М. Покупки у магазині / М. Жубинська // English. – 2010. – № 14. – С. 8-9.
• Жубинська М. Сімейні традиції. 10 клас / М. Жубинська // Англійська мова та література: наук.-метод. журн. – 2010. – №14.
• Жубинська М. Значення використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення англійської мови / М. Жубинська // Англійська мова та література: наук.-метод. журн. – 2010. – № 28.
• Жубинська М. Робота і професії / М. Жубинська // Англійська мова та література. – 2014.- № 19-21.
• Жубинська М. Щастя / М. Жубинська // Англійська мова та література. – 2014. – № 34-36.
• Жубинська М. Здоровий спосіб життя / М. Жубинська // Англійська мова та література. – 2015. – №15.
• Заболотня О. Засоби масової інформації. 9 клас / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2007.-№ 22-23.
• Заболотня О. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень гімназистів / О. Заболотня // Рідна школа: наук.-пед. журн. -2007.-№ 10 (934).
• Заболотня О. Символи єдності, дружби і любові. 7 клас / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2008.-№ 36.
• Заболотня О. Архітектура. 11 клас / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2010.-№ 14.
• Заболотня О. Подорож / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2010.-№ 35.
• Заболотня О. Людина – дитя природи / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2010.-№ 36.
• Заболотня О. Посилення мотивації до вивчення англійської мови / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2011.-№ 14.
• Заболотня О. Посилення мотивації до вивчення англійської мови / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2011.-№ 15 (313).
• Заболотня О. Школа / О. Заболотня // Школа: інфор.-мет. журн. -2012.-№ 12 (84).
• Заболотня О. Лондон. Історія. Цікаві місця / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2013.-№ 30. – С. 3-4.
• Заболотня О. Кінематограф . 8 клас / О. Заболотня // Англійська мова та література: наук.-пед. журн. -2015.-№ 7-8.
• Коземко Е. Сімейні справи. Урок англійської мови в 10 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2008.-№ 14.-С.8-12
• Коземко Е. Британський спосіб життя. Урок англійської мови у 6 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2008.-№ 19-21.-С.25-26
• Коземко Е. Людина- дитя природи. Урок англійської мови в 11 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та культура».-2009.-№ 21-22.-С.18-20
• Коземко Е. Святий Миколай: реальна особа чи святий? Урок англійської мови в 10 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2010.-№34.
• Коземко Е. Україна – моя Батьківщина. Урок англійської мови у 7 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2011.-№ 10.
• Коземко Е. Сторінками історії Великобританії. Урок англійської мови у 7 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2011.-№ 33.
• Коземко Е. Світ навколо нас. Урок англійської мови у 6 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2012.-№ 5
• Коземко Е. Людина та навколишній світ. Урок англійської мови у 9 класі/ Коземко Е.// Науково-методичний журнал « Англійська мова та література».-2014.-№15.
• Селютіна М. Дні тижня / М. Селютіна // Le Français. – 2006. – №11.
• Селютіна М. Особливості викладання французької мови /
• М. Селютіна // Рідна школа. – 2007. – №10.
• Селютіна М. Я гуляю по Парижу / М. Селютіна // Le Français. – 2008. – №3.
• Селютіна М. Захист природи / М. Селютіна // Le Français. – 2009. – №6.
• 5. Селютіна М. Застосування комп’ютерних навчальних програм на уроках французької мови / М. Селютіна // Рідна школа. – 2009. – №7.
• Селютіна М. Париж. Я влаштовуюся в готелі / М. Селютіна // Le Français. – 2009. – № 11.
• Селютіна М. Смачного / М. Селютіна // Le Français. – 2010. – №2.
• Селютіна М. Париж – столиця Франції / М. Селютіна // Le Français. – 2011. – №5
• Селютіна М. Проблеми екології / М. Селютіна // Le Français. – 2012. – №6.
• Селютіна М. Сценарій лінійки “Хай живе французька”/
• М. Селютіна // Le français. – 2012. – №6.
• Селютіна М. Охорона навколишнього середовища / М. Селютіна // Le Français. – 2012. – №22
• Селютіна М. Сценарій лінійки до декади французької мови / М. Селютіна // Le français. – 2014. – №4.
• Селютіна М. Екскурсія Парижем / М. Селютіна // Le français. – 2014. – №5
• Селютіна М. Подорож / М. Селютіна // Le français. – 2015. – №9.
• Камишанська О. Програма курсу «Театр німецькою мовою» /Камишанська О. //Deutsch: науково-методичний журнал. – №20(76) – 2005. – №10.
• 2.Камишанська О. Програма курсу «Театр німецькою мовою» / Камишанська О. //Deutsch: науково-методичний журнал. – № 42(242) – 2010. – №11.
• Камишанська О. „Dasbinich“.Виставанімецькою мовою / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал.- №20(76) – 2005. – №10.
• 4.Камишанська О.Використання новітніх технологій навчання на уроках німецької мови / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал. – №17(217) – 2010. – №5.
• 5. Камишанська О. Плюрилінгвізм в аспекті загальної мовної політики Ради Європи / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал. – №17(217) – 2010. – №5.
• 6.Камишанська О.Розвивальний потенціал уроку іноземної мови / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал. – №6(254) – 2011. – №2.
• 7.Камишанська О. Їжа. План-конспект узагальнюючого уроку / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал. – №15(311) – 2012. – №8.
• Камишанська О. Молодь сьогодні / Камишанська О. // Deutsch: науково-методичний журнал. – 2012. – №1.
• Камишанська О.Тварини – нашідрузі. План-конспект урокув 7 класі / Камишанська О. // Основа: науково-методичний журнал. – №5(65) – 2014. – №5.
• Шостак В. Лондон – столиця Англії. / В. Шостак // Англійська мова та література. – 2009. – № 16-18. – С.41-43.
• Шостак В. США (урок). /В. Шостак // Англійська мова та література. – 2013. -№ 31, листопад .
• Кривошея С. Екскурсія до Лондона /С.Кривошея // Англійська мова та література. – 2011. -№ 33 .
• Кривошея С. Подорож у нашому житті /С.Кривошея // English. – 2014. -№ 6.
• Кривошея С. Світ навколо нас чудовий.Захисти його /С.Кривошея // Англійська мова та література. – 2015. -№ 10-11 .
• Дундич О. Мода і час / О. Дундич // Deutsch/. – 2009. -№21.
• Шклярук Г. Урок у 7 класі з теми «Екологія» / Г. Шклярук // Англійська мова та література: науково-методичний журнал. – 2010. – №14
• Шклярук Г. Урок у 7 класі з теми «Королівський Лондон» / Г. Шклярук // Англійська мова та література: науково-методичний журнал. – 2011. – №15(313)
• Шклярук Г. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій / Г. Шклярук // Англійська мова та література: науково-методичний журнал. – 2011. – №22-23. – С.2-4
• Шклярук Г. Урок у 5 класі з теми «Хобі і відпочинок» / Г. Шклярук // Англійська мова: науково-методичний журнал. – 2012. – №1 (335)
• Шклярук Г. Урок у 7 класі з теми «Почуття та емоції» / Г. Шклярук // Англійська мова: науково-методичний журнал. – 2015. – №13-14