Кафедра національного виховання

Кредо кафедри

Усяким людям – всякії дари.
Одному – ясний сильний ум,
Що не знаходить в світі пари,
Другому – рій крилатих дум,
Що мов орли, летять за хмари.
Ще іншим – руки золоті
Який же дар дістали ті,
Що так дітей любити вміють?
Мені здається, в скарбі тім
Любові найбільше дісталося їм.
(Іван Драч)


Науково-методична проблема

Виховання духовності і загальної культури, розвиток нахилів, здібностей і творчої обдарованості учнів, формування морально-духовної життєво-компетентної особистості


Склад кафедри

Кафедра національного виховання DSC_5898-201x300

Марина Костянтинівна Селютіна,

завідувач кафедрою


Кафедра здійснює кураторське забезпечення

Кафедра національного виховання knv-s2


 

Якісний склад кафедри

Професійний склад кафедри: 

  • вища категорія – 6;
  • І категорія – 3;
  • вчитель-методист – 1;
  • старший вчитель – 4.

Мають нагороди:
• Відмінник освіти України – 1;
• Учитель-методист – 1;
• Старший учитель – 4;
• Подяка голови КМДА – 1;
• Грамота Головного управління освіти та науки -5;
• Грамота районного управління освіти – 8.


Робота членів кафедри над індивідуальними науково-методичними темами:

 1) Зміцнювати почуття обов’язку, усвідомлення себе часткою свого народу й особистої причетності до всього, чим живе народ.
2) Формування у гімназистів основ художньо-естетичної культури, розвиток естетичного досвіду особистості, розкриття талантів, художніх здібностей.
3) Сприяння просвітницької діяльності серед учнів молодшого віку щодо превентивного виховання.
4)  Методи позитивного впливу на дитину та управління дитячим колективом.
5) Співпраця сім’ї та гімназії – важливий чинник становлення й розвитку особистості.
6) Пріоритет розвитку творчих здібностей та вольових якостей особистості на підґрунті національного виховання.
7) Шляхи реалізації концепції національного виховання в гімназії.
8) Адекватні способи педагогічної підтримки у розв’язанні проблем дитини.
9) Основні завдання та пріоритетні напрями роботи куратора у проектній діяльності гімназистів.
10) Розвиток духовності гімназистів на основі засвоєння досягнень культури.
11) Система виховання в навчальному закладі як засіб формування конкурентоспроможної особистості з високим рівнем життєвих компетенцій.
12) Система роботи куратора з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах.
13) Профорієнтаційна робота.
14) Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розвитку особистості.
15) Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у гімназистів.
16) Громадське виховання учнів як соціально-педагогічна проблема.


Структура виховної моделі кафедри національного виховання

Кафедра національного виховання knv-s1

Основними принципами виховання, підпорядкованими структурі виховання, є:
•принцип національної спрямованості;
•принцип культуровідповідності;
•принцип цілісності;
•акмеологічний принцип;
•принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
•принцип адекватності виховання до психологічних умоврозвитку особистості;
•принцип ососбистісної орієнтації;
•принцип привентивності;
•принцип технологізації.

Вказані принципи складають систему таких видів діяльності:

•години спілкування;
•бесіди;
•сюжетно-рольові ігри;
•ігри-заняття;
•свята;
•анкетування;
•творчі роботи;
•інформаційні години;
•диспути;
•усні журнали;
•семінари;
•тренінги;
•виховні години; •екскурсії;
•зустрічі з цікавими людьми;
•конкурси;
•презентації;
•психологічні практикуми;
•КВК;
•благодійні акції;
•агітбригади;
•вечори (поезії, пам’яті тощо).

Для кожної вікової категорії дітей прийнятним є використання індивідуальних, групових, колективних форм діяльності.
Невід’ємною частиною виховного процесу є проектна діяльність класних колективів: “Школа, сім’я, родина – це моя Батьківщина”, “Екологія природи – екологія душі”, “Обереги родини та України”, “Великі українці”, “Світ очима мистецтва”, “Не дай зачерствіти душі”, “Проектна діяльність у професійному становленні старшокласників”, “Світ професій”.

Протягом навчального року аналізується рейтинг кожного гімназиста у відповідності до впровадженої рейтингової системи оцінювання учнів гімназії “Ерудит”. Визначається “Учень року” та “Клас року” за такими критеріями:
•академічний;
•науково-дослідницький;
•творчий;
•морально-етичний.


Друковані праці

В педагогічній пресі були надруковані наступні статті членів кафедри:
1. Манько Л.А. Ми будемо вічно пам’ятати ту жінку, ім’я якої мати / Шкільний світ.- №14, квітень 2011.
2. Селютіна М.К. Прощайте, мамо! З вами і вмирати не страшно! / Шкільний світ.- №15, квітень 2011.
3. Бутко А.І. Пісня в солдатській шинелі / Шкільний світ.- №25-26, 2011.
4. Луньова І.В. Їм уже 12! Будьмо з ними/ Виховна робота в школі.- №11 (74), січень 2011р.
5. Манько Л.А. Характер моєї дитини/ Шкільний світ.- №19, травень 2011.
6. Манько Л.А. Проблеми виховання вирішуємо разом/ Позакласний час.-№ 10, 2010.
7. Конопля Т.Г. План виховоної роботи 7-го класу на 2010-2011 н.р./ Шкільний світ “Сучасна школа України”.-№5 травень 2011, С 83-87.
8. Андрієнко С.В. Мої права. / Шкільний світ.- №35, вересень 2011.
9. Манько Л.А. Проблеми виховання (ділова гра). / Виховна робота в школі.-№11, листопад 2011.
10. Антипова І.С. Право людини на життя, свободу, недоторканність / Шкільний світ.-№43, листопад 2011.
11. Селютіна М.К. Образ матері в роки Великої Вітчизняної війни / Виховна робота.-№4(89), квітень 2012р.
12. Селютіна М.К. “День перемоги”. Виховний захід (розділ: минуле стукає в наші сердця)/ Бібліотека ” Шкільного світу”. Сценарії. Державні свята і пам’ятні дати. 2012.
13. Бутко А.І. Розвиток творчих здібностей особистості / Директор школи.-№18(690), вересень 2012.
14. Манько Л.А. Конфлікти і шляхи їх розв’язання / Шкільний світ.- №35, вересень 2012.
15. Манько Л.А. Характер моєї дитини. Батьківсько-учнівський ринг/ “Батьківські збори. Випуск №3.” “Класний керівник”.-Науково-методична збірка.
16. Рись А.А. Самооцінка дитини. Як допомогти дитині розвинути талант / “Батьківські збори. Випуск №3″ .”Класний керівник”.- Науково методична збірка.
17. Манько Л.А. Проблеми виховання. Ділова гра для батьків/ “Батьківські збори. Випуск №3”. “Класний керівник”.-Науково методична збірка.
18. Конопля Т.Г. Педагогічна позиція батьків / “Батьківські збори. Випуск №3”. “Класний керівник”.- Науково методична збірка.
19. Манько Л.А. Конфлікти батьків зі своєю дитиною і шляхи їх розв’язання / “Батьківські збори. Випуск №3”. “Класний керівник “.-Науково методична збірка.
20. Бутко А.І. Перше вересня – натхнення зліт /Шкільний світ.- №31 серпень 2011.
21. Конопля Т.Г. Роль куратора в проектній діяльності учня / Директор школи.- №11,47с.
22. Корень Л.О. У природі немає паганої погоди / Виховна робота в школі. – № 9, вересень 2014.
23. Селютіна М.К. Байдужість до навчання: хто винен і що робити? / Шкільний світ. – № 1, січень 2015.
24. Конопля Т.Г. Сьогодні нам лягли дороги дальні… / Шкільний світ. – № 7, квітень 2014.
25. Конопля Т.Г. В очах у кожного і радість і надія… / Виховна робота в школі. – № 5, травень 2014.
26. Антипова І.С. Дім без книги – день без сонця / Позакласний час. – № 8, 2015.
27. Корень Л.О. Прими нас мамо, під свій покров / Позакласний час. – № 9, 2015.
28. Конопля Т.Г. Гімназійна весна / Шкільний світ. – № 14, липень 2015.