Кредо кафедри

Хто опанував творіння Архімеда,
буде менше дивуватися відкриттям
найбільш великих людей нашого часу.
(Г. Лейбніц)


Науково-методична проблема

Використання інтерактивних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін


Склад кафедри

Кафедра природничо-математичних дисциплін n-holovko

Наталя Володимирівна Головко,

завідувач кафедрою, учитель фізики


 Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін

Кафедра природничо-математичних дисциплін pmd-s1


Якісний  склад кафедри

Кафедра природничо-математичних дисциплін у своєму складі має вчителів вищої категорії – 8, І категорії – 3,  кандидат наук – 2, учителів-методистів – 5, старших учителів – 2;


 

Самоосвітня діяльність членів кафедри:

 1. Впровадження педагогічних ідей у практику роботи гімназії.
 2. Пошук  шляхів,   засобів,   впровадження   інноваційних  методів,  технологій навчання.
 3. Використання   нетрадиційних   форм   організації   навчально-виховного процесу.
 4. Диференційований підхід до учнів.
 5. Використання     комп’ютерних    технологій     на    уроках                    природничо-математичного циклу.
 6. Постійне підвищення якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителів.
 7. Удосконалення змісту і структури уроків, форм і методів навчання.
 8. Визначення та використання на практиці інноваційних методів навчання, нетрадиційних форм і прийомів навчання.
 9. Вивчення індивідуальних особливостей учнів та урахування їх у процесі диференційованого підходу.
 10. Створення навчально-методичного комплексу з предметів природничо – математичного циклу.
 11. Залучення    учнів    до    науково-пошукової    та    експериментально-дослідницької роботи.

Кафедра природничо-математичних дисциплін pmd-s2


 

Друковані праці

У  педагогічній пресі були надруковані наступні статті членів кафедри:
1.    Рись А.А. Плекаємо наукову еліту// Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. – 2010. – № 1.
2.    Кравцов І.Г. Розв’язування дивергентних задач на уроках хімії // Хімія (Основа) : Науково-методичний журнал. – 2010. – № 6.
3.    Кравцов І.Г.  Солі. Фізичні й хімічні властивості солей: взаємодія солей з металами, кислотами, лугами. Подорож до замку “Хімія – царина див” // Хімія (Основа) : Науково-методичний журнал. – 2010. – N 8.
5. Корень Л.О. Розробка уроку «Атмосферний тиск. Вітер» . «Географія в школі», 2009.
6. Корень Л.О. Розробка програми туристично-краєзнавчого гуртка . Методичний вісник,  2007 р. 13. Головко Н.В. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важиля / “Фізика в школах України “науково-методичний журнал №21, листопад 2011.
7. Манько Л.А. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множення за дужки / Науково-методичний журнал “Математика в школах України”//-с.16-18, №33, листопад 2011.
8. Хитрич Т.А.  Паралельні прямі. Урок геометрії в 7 класі / Науково-методичний журнал “Математика в школах України”.- с.16-18, №33, листопад 2011.
9. Кравцов І.Г. Тестові завдання з теми “Органічні речовини” 11 клас / Науково-методичний журнал “Хімія”.-№ 6 (258), 2012.
10. Кравцов І.Г. Організація процесуального моніторингу на уроках / Директор школи.- №19, Жовтень 2012.
11.  Рись А.А. Експеримент як чинник професійного розвитку педагогів /Директор школи.- № 12, с. 48.
12. Кравцов І.Г. Розв’язування задач на виведення молекулярних формул речовин / Науково-методичний журнал “Хімія”. – № 19, жовтень 2014.
13. Рись А.А. Одноклінні організми / Науково-методичний журнал “Біологія”. – № 7, березень 2015.
14. Головко Н.В. Види радіоактивного випромінювання / Фізика в школах України. – № 5, березень 2015.
15. Корень Л.О. Підтримка пізнавального інтересу на уроках географії / Науково-методичний журнал “Географія”. – № 7, квітень 2015.
16. Кравцов І.Г. Взаємозв’язок будови атома та властивості елементів / Науково-методичний журнал “Хімія”. – № 9, травень 2015.
17. Головко Н.В. Розрахуннок простих електричних кіл / Фізика в школах України. – № 12-20, жовиень 2015.