Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Кредо кафедри:

Візьми промінь світла
І спрямуй його туди,
Де панує темрява…
Візьми усмішку
І подаруй її тому,
Хто так її потребує.
Візьми доброту
І яви її тому, хто сам
Не вміє віддавати.
Візьми віру
І віддай кожному,
Хто не має її.
Візьми любов
і неси її всьому світові.


Науково-методична проблема:

Гуманітарна освіта – основа духовного та інтелектуального розвитку учня, виховання національно свідомої особистості, громадянина України.


Склад кафедри

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін honcharenko-ta1

Тетяна Анатоліївна Гончаренко,

завідувач кафедрою


Секції кафедри

Українська мова та література – 6;
Зарубіжна література – 1;
Історія – 1.


Професійний склад кафедри

Якісний склад кафедри:
•учителів вищої категорії – 7 ;
•учителі першої категорії – 1;
•учитель кандидат наук – 1;
•учитель-методист – 1;
•старших учителів – 6 .

Нагороди
•Відмінник освіти України – 1 вчителі.
•Почесна грамота Міністерства освіти та науки України –  3 вчителі .
•Грамота  ГУОН –  6 вчителів .
•Грамотами  РУО – 8 учителів.
•Подяка РДА – 4 учителі.
•Подяками  голови КМДА –  3 вчителі.
•Почесна грамота голови КМДА – 1 учитель.


Методична діяльність кафедри

 Висока професійна майстерність, постійний педагогічний пошук, активна громадянська позиція у справі навчання й виховання учнів – відмітні риси кожного члена кафедри. Зацікавленість, активна участь усіх учителів кафедри в колективній методичній роботі – головна умова становлення й удосконалення професійної майстерності кожного вчителя й усього педагогічного колективу в цілому.

Структура науково-методичної роботи кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін kafedra_sgd_shema1


 

В умовах гімназії передбачаються такі напрями діяльності кафедри:

 –    проведення всіх видів навчальних занять;
–    розробка календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей
роботи гімназії в режимі повного дня, умов і особливостей навчання
різних груп учнів;
–    затвердження тематики індивідуальних досліджень учителів;
–    забезпечення безперервного удосконалення якості викладання;
–    навчання учителів методології ведення дослідно-пошукової і науково-дослідницької роботи;
–    комплексне методичне забезпечення навчальних предметів кафедри;
–    надання допомоги співробітникам кафедри в підготовці до атестації;
–    встановлення     творчих     зв’язків     з     кафедрами     й     методичними об’єднаннями    інших    навчальних    закладів    з    метою    вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду роботи кращих учителів;
–    надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною   майстерністю;
–    участь у експериментах і наукових дослідження з актуальних теоретичних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки в цілому;
–    організація й керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка гімназистів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій;
–    обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт учнів та вчителів, участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику;
–    розгляд і затвердження матеріалів для підготовки  учнів  до підсумкової атестації та ЗНО;
–    проведення підсумкової атестації учнів з предметів кафедри й аналіз її
підсумків;
–    аналіз результатів освітньої діяльності з предметів;
–    розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів;
–    проведення експертизи  авторських і модифікованих програм;
–    участь у розробці варіативної частини навчального плану;
–    розробка інтегрованих навчальних програм з предметів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;
–    підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників із предметів;
–    проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів;
–    підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації учителів;
–    обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
–    організація й проведення педагогічних експериментів із пошуку й упровадження нових інформаційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо;
–    розробка та удосконалення засобів підвищення рівня наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, аудіо- і відеоматеріалів, інтерактивних таблиць тощо), а також методики їх використання у навчальному процесі;
–    удосконалення навчально-лабораторної бази кафедри (спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їх програмного забезпечення).
Висока професійна майстерність, постійний педагогічний пошук, активна громадянська позиція у справі навчання й виховання учнів – відмітні риси кожного члена кафедри. Зацікавленість, активна участь усіх учителів кафедри в колективній методичній роботі – головна умова становлення й удосконалення професійної майстерності кожного вчителя й усього педагогічного колективу в цілому.


 

Друковані праці

1. Гончаренко Т.А. Голгофа голодної смерті : [сценарій] / Гончаренко Т. // Позакласний час 2004. – № 19-20. – С. 51.
2. Гончаренко Т.А. Літературно-музична композиція “Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання…” (за книгою інтимної лірики Володимира Сосюри) / Гончаренко Т. // Українська мова і література в школі 2007. – №4. – С. 57-60.
3. Гончаренко Т.А. Кафедра суспільно – гуманітарних дисциплін- творча лабораторія педагога / Гончаренко Т. // Рідна школа : наук.-пед. журнал 2007. – № 10. – С. 38-39.
4. Гончаренко Т.А. Супутник учителя української мови та літератури / Перехейда О., Гончаренко Т. // Українська мова та література 2007. – № 42–43. – С. 1-39.
5. Гончаренко Т.А. Роль кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін у підвищенні професійного рівня педагогів / Гончаренко Т. // Рідна школа 2009. – № 7. – С. 38-40.
6. Гончаренко Т.А. Особливості використання інформаційно-комуніка-ційних технологій на уроках української мови та літератури / Гончаренко Т. // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал 2010. – № 1 .- С. 77 – 83.
7. Гончаренко Т. У світі все починається з мами / Гончаренко Т. // Шкільний світ 2011.- № 25-26.
8. Гламаздіна І. Упровадженя інтерактивних технологій на уроках української мови / Гламаздіна І.// Рідна школа : наук.-пед. журн. 2009. – № 7. – С. 60-63.
9. Гламаздіна І. Твір-роздум на морально-етичну тему. 11 клас / Гламаздіна І. // Вивчаємо українську мову та літературу 2010. – №13.
10. Кравцова Н. Живе під сонцем любові Шевченкова весна. Урок-шанування / Кравцова Н. // Вивчаємо українську мову та літературу. Бібліотека журналу Харків: Основа, 2006.
11. Кравцова Н. Краса і багатство української мови/ Кравцова Н.// Українська мова та література 2007. – Липень.
12. Кравцова Н. Організація урочної діяльності та її специфіка у школі повного дня / Кравцова Н.// Рідна школа : наук.-пед. журн. 2009. – № 7. – С. 47-50.
13. Конопля Т. Програма гуртка «Юний журналіст»/ Конопля Т. //Науково-методичний щорічник: Спецвипуск «Школа повного дня» 2005.- № 5.
14. Конопля Т. Урок-дослідження характерів героїв новели Проспера Меріме «Кармен» / Конопля Т. // Зарубіжна література в школі 2005.
15. Конопля Т. Інтелектуальна гра «Чудова сімка» (за творами М. Твена) / Конопля Т. // Зарубіжна література в школі 2005.
16. Конопля Т. Узагальнення та систематизація знань за творчістю Дж. Лондона у 8 класі / Конопля Т. // Зарубіжна література в школі 2007. – №18 (66). – С. 16-17.
17. Конопля Т. Література – це мистецтво, до якого треба вміти підійти / Конопля Т. // Рідна школа 2007. – № 10 (934).- С. 48-49.
18. Конопля Т. У гостину до поетів декількох століть/ Конопля Т. // Зарубіжна література в школах України 2008.- № 11 (66). С. 60-62.
19. Конопля Т. Компетентнісний підхід у навчанні школярів на уроках зарубіжної літератури / Конопля Т. // Рідна школа 2009.- № 7.- С.43-45.
20. Конопля Т. Живі у пам’яті народній/ Конопля Т. // Наші улюблені свята: Методична збірка 2009. – № 3.- С. 269-273.
21. Конопля Т. Проектування доль і душ людських. Місце і роль куратора у процесі роботи школи повного дня / Конопля Т. // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал 2010. – № 1 . – С. 98 – 103.
22. Конопля Т. Батьківська година спілкування «У королівстві Феміда» / Конопля Т.Г. // Шкільний світ 2011.- № 4.
23. Сологуб. Н. Стежками Київської Русі. Позакласний захід у 5 класі/ Сологуб. Н.// Історія в школі 2005. – № 7-8.
24. Сологуб. Н. Країни стародавнього сходу/ Сологуб. Н.// Історія в школі 2005. – № 10.
25. Сологуб. Н. Індія / Сологуб. Н.// Історія та правознавство 2007. – № 5.
26. Сологуб. Н. Тематичне оцінювання з теми «Країни Азії, Африки, латинської Америки» / Сологуб. Н.// Історія та правознавство 2007. – № 12.
27. Сологуб. Н. Українська держава Павла Скоропадського / Сологуб. Н.// Історія та правознавство 2009.- № 30.
28. Сологуб. Н. Рим в період республіки і ранньої Римської імперії. Узагальнюючий урок / Сологуб. Н.// Історія в школі 2010. – №2.
29. Сологуб. Н. Кожен гімназист – творча особистість / Сологуб. Н.// Рідна школа 2007. – № 10.- С. 47-48.
30. Сологуб. Н. Організація проектної роботи на уроках історії / Сологуб. Н.// Рідна школа 2009.- № 7. – С. 45-46.
31. Сологуб. Н. Взаємозв’язок духовної культури вчителів і учнів у сучасних умовах соціокультурного розвитку суспільства / Сологуб. Н.// Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал 2010. – № 1 . – С.43-45.
32. Луньова І. Лінійка до Голодомору «На колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну» /Луньова І. // Класні години 2007.
33. Луньова І. Виховна година «Вплив шкідливих чинників на організм людини» /Луньова І. //Класний керівник: Здоров’я і спорт 2006.
34. Луньова І. Роль кафедри національного виховання в підвищенні освітньої мотивації учнів / Луньова І. // Рідна школа 2009. – №7.
35. Луньова І. Специфіка роботи куратора в школі / Луньова І.// Рідна школа 2007. -№10..
36. Луньова І. Брейн-ринг «Знавці російської мови» / Луньова І.// Русский язык и литература в учебных заведениях Украины 2008. -№6 .
37. Луньова І. Тематична лінійка до Дня козацтва / Луньова І.// Шкільний світ 2007. -№13.
38. Луньова І. Пріоритетні напрями роботи кафедри національного виховання / Луньова І. // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал 2010. – №1.
39. Луньова І. Люди існують один для одного. Година спілкування / Луньова І. В. // Шкільний світ 2011.- № 4.
40. Луньова І. Батьківські збори /Луньова І. В. // Виховна робота в школі 2010. – № 74.
41. Бутко А. Пісня в солдатській шинелі / Бутко А. І. // Шкільний світ 2011.- № 25-2642. Гончаренко А.А. У світі все починається з мами! / Шкільний світ №25-26 2011р.
43. Луньова І.В. “Ерудит серед нас” / Шкільний світ №36 вересень 2011.
44. Луньова І.В. “Їм уже 13! Будемо разом з ними”. Батьківські збори /”Батьківські збори. Випуск №3″.+- “Класний керівник”.-Науково методична збірка
45. Сологуб Н.В. Інтерактивні методи в процесі формування загально культурних компетентностей / Директор школи №19. Жовтень 2012.
46. Гончаренко Т.А. Якість мовної освіти як фактор результативності навчання / Директор школи №11, с.50.
47. Луньова І.В. Формування комунікативної компетентності в умовах українсько- російського білінгвізму / Директор школи №11,с. 54.
48. Сологуб Н.В. Українські землі в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини / Науково-методичний журнал “Історія та правознавство”. – № 28, жовтень 2014.
49. Гламаздіна І.О. Словотвір. Орфографія / Українська мова та література. – № 20, жовтень 2014.
50. Конопля Т.Г. Семестрові контрольні роботи 10 кл. / Зарубіжна література в школі. – № 23, грудень 2014.
51. Сологуб Н.В. Середньовічне місто / Історія та правознавство. – № 4, лютий 2015.
52. Конопля Т.Г. Дж. Кітс – англійський проект-лірик. Сонет “Про коника та цвіркуна”. Поетизація образу природи у вірші. 5-й клас / Науково-методичний журнал “Зарубіжна література”. – № 19-20 (259-250), жовтень, 2015 р.