Науково-методична робота

Науково-методична робота metodichna-robota-300x259 Учитель живе доти, доки вчиться: щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель.

К. Ушинський

……..Якість освіти залежить від цілого ряду чинників, але одним із провідних є педагогічна майстерність учителя.

……..Кажуть, що у світі є лише одна професія від Бога – Учитель, а всі інші від учителя!

……..Виходячи із цієї концепції учительської праці, у гімназії створені всі умови для професійного росту педагогів.

……..Науково-методична робота в гімназії носить системний характер, для чого використовуються різноманітні форми й методи її організації.

……..Зміст науково-методичної роботи спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в гімназійну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці тощо.

……..Структура науково-методичної роботи в гімназії розроблена виходячи із типу навчального закладу й ураховує організацію побудови цілісної системи управління. (Завантажити)

……..Упровадження системи управління інноваційною діяльністю сприяло модернізації структури спеціального професійного громадського органу – науково-методичної ради яка координує науково-методичну й дослідно-експериментальну роботи – від ідеї до відстеження результатів. Також розроблено положення про науково-методичну раду. Визначено її правовий статус, а також місце в структурі управління гімназією. Під час розробки структури науково-методичної ради, ми орієнтувалися на досвід інноваційних навчальних закладів.(Завантажити)

……..Характер науково-методичної роботи, її зміст регулюються основними принципами інноваційного менеджменту.

……..Побудова науково-методичної роботи в навчальному закладі спирається на кадровий потенціал і можливості педагогічного колективу.

……..З переходом гімназії в режим постійного розвитку закріпилася позитивна динаміка в мотивації педагогів до професійного зростання, до самоосвіти. Це відображається, у першу чергу, на участі працівників у різних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності: значна частина вчителів, за ініціативою адміністрації або за власною ініціативою, систематично бере участь у позапланових заходах з тієї чи іншої інноваційної галузі освіти.

……..На підвищення рівня професійної майстерності педагогів гімназії, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності впливає й низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультації, практичні семінари, спеціально організовані постійно діючі семінари.

……..Провідним напрямком науково-методичної роботи гімназії є підтримка інноваційного освітнього середовища. На сьогодні до його забезпечення залучено більшість педагогів. Учителі беруть участь у оцінці різних аспектів діяльності гімназії, виробленні алгоритму розв’язання проблем, що виникають; більше 60 педагогів активно впроваджують альтернативні освітні технології або їх елементи; 30 учителів беруть участь у проектній діяльності як при підготовці та проведенні уроків, так і в позаурочній роботі (розробка власних проектів, підготовка спільних з учнями проектних робіт). 25 учителів успішно розробляють електронні презентації до навчальних занять з предметів шкільного курсу. У гімназії загалом упроваджені різноманітні форми обміну педагогічними досягненнями тощо.

……..Організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводяться відповідно до запитів та інтересів педагогів із використанням інноваційних технологій.

……..Вагомою колективною формою розвитку теоретично-педагогічного мислення в гімназії є педагогічні ради.

……..Для організації проведення методико-педагогічної, планової, науково-дослідницької роботи з учителями за фахом працює п’ять предметних кафедр:

……..Предметні кафедри є однією з важливих колективних форм організації науково-методичної роботи в гімназії, які спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання.
……..Закріпилася стійка тенденція в кадровій політиці гімназії, спрямована на гуманізацію й демократизацію освітнього процесу, на формування творчої особистості учителя-професіонала, сформовано позитивне ставлення до безперервної психолого-педагогічної освіти й самоосвіти, про що свідчать результати курсової перепідготовки й підсумки атестації педагогічних і керівних працівників.
……..Організація науково-методичної роботи в гімназії вирізняється системністю та змістовністю, має інноваційний характер, забезпечує умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогічних працівників в умовах сучасного суспільно-професійного середовища.

___________________________________________________________________________

  1. Наказ про затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти району у 2016-2017 навчальному році.
  2. Наказ про затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в гімназії “Ерудит” у 2016-2017 навчальному році.
  3. План роботи методичного кабінету гімназії “Ерудит”.
  4. Портфоліо кафедри.
  5. Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінки й самооцінки педагога.
  6. Календарно тематичне планування.

___________________________________________________________________________

Корисна інформація та посилання

Інтернет для освіти
Освіта в Україні
Методичний портал
Учительський Журнал он-лайн
Записник сучасного вчителя
Майстер-клас
Мій кращий урок
Вчитель вчителю, учням та батькам
Видавництво “Гімназія”
Видавництво “Генеза”
Видавництво “Ранок”
Видавництво “Основа”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*