Педагогічна палітра

Учителю! Ти, наче нездоланність,

Крізь все проносиш іскру доброти,

Щоб засвітить у серденьку дитячім

Вогонь священний розуму й краси.

 

Педагогічна палітра Slajd1

 

У НВК “Ерудит” працюють педагоги, які:

 1. Поділяють концепцію НВК й принципи взаємовідносин у ній.
 2. Здатні приймати парадокси мислення й стимулювати творчу діяльність учнів.
 3. Володіють високим рівнем професійної підготовки й реалізують потенціал саморозвитку.
 4. Виключають авторитарність у відносинах, бачать в учневі вільну, незалежну особистість, яка має право на власну думку.
 5. Відкриті для встановлення довірливих відносин з учнями та їх батьками.
 6. Мають комунікативні здібності, які дозволяють легко налагоджувати контакти у будь-якій ситуації.
 7. Володіють артистизмом, який дозволяє легко входити в образ, запропонований умовами гри.
 8. Здатні до науково-експериментальної роботи в гімназії (складання програм, методик, залучення учнів до пошуково-дослідницької роботи, ведення науково-методичної роботи).

.     Педагогічний колектив здатний забезпечувати високий рівень навчання, умови для індивідуального розвитку учнів і будує свою педагогічну діяльність на єдиних професіональних принципах. Аналіз моніторингу кадрового забезпечення та рівня педагогічної майстерності показав, що навчально-виховний процес у НВК “Ерудит” здійснюють 80 учителів, серед яких

  • 20 учителів мають педагогічне звання “учитель-методист”;
  • 17 учителів мають педагогічне звання “старший учитель”;
  • 56 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію;
  • 9 учителів мають І кваліфікаційну категорію;
  • 14 учителі мають ІІ кваліфікаційну категорію;
  • 4 учителів мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст”;
  • 4 учителі – кандидати наук;
  • 8 учителів нагороджені знаком “Відмінник освіти України”;
  • 4 учителі нагороджені знаком «Відмінник столичної освіти»;
  • кожен п’ятий учитель нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;

………Більшість учителів навчального закладу вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховного процесу.

………У НВК “Ерудит” навчають і виховують наших дітей люди високої педагогічної культури, традицій, багатого життєвого й професійного досвіду.

Учителем школа стоїть…

Кому не відомі слова Великого Каменяра?

Педагогічний колектив НВК “Ерудит” характеризується:

 • стабільністю;
 • високим рівнем професійної компетенції, достатньої для успішного розвитку й функціонування гімназії в інноваційному та експериментальному режимах;
 • позитивною динамікою росту професійної компетентності педагогів.

Кажуть, що у світі є лише одна професія від Бога – Учитель, а всі інші–від учителя!

………Виходячи з цієї концепції вчительської праці, у навчальному створені всі умови для професійного росту педагогів.

………Приємно відзначити, що педагогічний колектив гімназії й окремі його педагогічні працівники відзначені грамотами й подяками різного рівня урядових та неурядових організацій за активну участь і результативність у тих чи інших напрямах професійної діяльності.

Педагогічний колектив – це творча лабораторія, робота якої спрямована на формування у гімназистів почуття Краси, Добра, Успіху й Любові.

………Активна участь учителів у інноваційних проектах, апробації авторських програм періодично висвітлюються на сторінках фахових газет і журналів.

Підкорювати зоряні висоти – сенс їхнього життя.

Педагогічна палітра diagrama

Мають нагороди у 2021-2022 н.р.:

Почесна грамота голови КМДА 6
Подяка голови Верховної Ради України 2
Майстер спорту 1
Знак “Відмінник освіти України” 8
Знак “Відмінник столичної освіти” 4
Знак “Василь Сухомлинський” 1
Знак “Княгині Ольги ІІІ ступеня” 1
Почесна грамота Міністерства освіти і науки 11
Подяка голови КМДА 9
Подяка Департаменту освіти і науки 22
Подяка голови Солом’янської РДА 20
Грамота районного управління освіти 30
Подяка районного управління освіти 14

………Учителі гімназії – унікальний колектив однодумців, сподвижників, високотолерантних професіоналів. Наш учитель завжди поруч із учнем: він і наставник, і авторитет, і однодумець одночасно. Педагогічний колектив – це творча лабораторія, робота якої спрямована на формування у гімназистів почуття Краси, Добра, Успіху й Любові.

………У НВК “Ерудит” стало традицією проведення Церемонії вручення професійних нагород, відзначення досягнень учителя в певній номінації.

………Заздалегідь до проведення Церемонії починає працювати комісія з морального заохочення, перед якою стоїть дуже складне завдання проаналізувати та оцінити роботу кожного педагога. Організацію й проведення Церемонії вручення професійних нагород повністю бере на себе директор, а значить, автоматично виключає себе із списків «номінантів».

………У ході Церемонії педагоги отримують дипломи й стають лауреатами в одній з номінацій: «Метр Педагогіки і Психології», «Віртуоз своєї справи», «Майстер педагогічної ниви», «Її покликання – учитель», «Вічна молодість душі», «Феномен енергії та оптимізму», «Творча особистість», «Засвіти вогонь», «Колумб дитячих сердець» та ін..