Друковані праці

 

Сторінка директора Персоналії Друковані праці Книги Звіт директора
 1. Перехейда О.М., Хмельницька М.І., Кочубинська С.В. Уроки, сповнені  веселою посмішкою, хорошим настроєм, розумом та добрим серцем ( із досвіду роботи районного методичного обєднання вчителів початкових класів Жовтневого району м. Києва). –  К., 1993. – 75с.
 2. Перехейда О.М., Корольчук А.М., Кочубинська С.В. Уроки, зігріті щирістю і любов’ю: Альманах з українознавства. – К., 1993. – 90 с.
 3. Перехейда О.М. Мрію про пам’ять у дитячому серці. –  К., 1994. – 80с.
 4. Перехейда О.М. , Корольчук А.М. Уроки українознавства в школі (із досвіду роботи  районного методичного обєднання вчителів української мови та літератури Жовтневого району м. Києва). – К.,1994. – 80с.
 5. Перехейда О.М. Роль райметодкабінету в створенні атмосфери творчості, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів. – К.,1994. -80с.
 6. Перехейда О.М., Шкарпітко  Н.О. Атестація педагогічних кадрів: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995.-36с.
 7. Перехейда О.М., Ушаков р.П. Нерівності: Навчальний посібник. – К., 1995. – 156с.
 8. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Нетрадиційні форми методичної роботи. Сучасні технології навчання та виховання: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995. – 46с.
 9. Перехейда О.М., Салій В.Б., Корольчук А.М., Шувалова М.Я., Миронов Є. М., Гонтарева М.В. Навчальні програми на 1995-1996 навчальний рік та особливості внутрішкільного контролю за викладанням навчальних предметів: Інформаційно-методичний вісник.  – К., 1995. – 48с.
 10. Перехейда О.М., Салій  В.Б.  Азбука внутрішкільного контролю та керівництва: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995. – 89с.
 11. Слюсаренко В., Чугаєвський В., Карташова П., Перехейда О. Довідник для директора і заступника директора з навчально-виховної роботи з питань школознавства і роботи з педагогічними кадрами. – К., 1995. – 92с.
 12. Ушаков Р.П., Перехейда О.М. Як оформляти розв’язування екзаменаційних завдань за курс середньої школи. – К., 1995. – 114с.
 13. Перехейда О.М., Комісарова І.Л.  Методичний дайджест  інспектора шкіл. – К., 1996. – 86с.
 14. Перехейда О.М., Комісарова І.Л. Методичний дайджест керівника школи. – К., 1996. – 62с.
 15. Перехейда О.М., Василенко Л.М. Організаційно-методична робота з питань професійної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів. – К., 1996. – 64с.
 16. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О. Порадник методиста. – К., 1996. –  72с.
 17. Перехейда О.М. Ушаков Р.П. Посібник з розв’язування екзаменаційних завдань з математики за курс середньої школи. – К., 1996. – 43с.
 18. Перехейда О.М. Порадник керівника навчального закладу. – К., 1997. – 80с.
 19. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Форми методичної роботи // Шкільний світ. – 1999. – №18. – С.3-5.
 20. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Нетрадиційні форми методичної роботи // Все для вчителя. – 1999. – №15-16. – С. 46-50.
 21. Перехейда О.М., Ушаков О.П. Розв’язування нерівностей. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2003. – 112 с. – (Серія ”Бібліотечка журналу ”Математика в школах України”.- Вип. 6).
 22. Перехейда О.М., Ушаков Р.П. Доведення нерівностей. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2003. – 96 с. – (Серія ”Бібліотечка журналу ”Математика в школах України”.- Вип. 7).
 23. Перехейда О.М. Демократизація внутрігімназійного контролю// Директор школи. – 2003. – № 9. – С. 7-8.
 24. Перехейда О.М.  Єдині вимоги до учнів гімназії « Ерудит» . – К., 2003. – 8с.
 25. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 1. – К., 2003. – 40с.
 26. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 2. – К., 2003. – 44с.
 27. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 3. – К., 2003. –  101с.
 28. Перехейда О.М. Піклувальна рада – активний помічник гімназії // Директор школи. – 2004. – № 11. – С. 2-5.
 29. Перехейда О.М. Стимулювання професійної майстерності педагога – важливий чинник управління // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 30-32.
 30. Перехейда О.М. Нерівності з параметрами // Математика в школах України: Науково-методичний журнал. – 2004. – №17/18. – С.38-46.
 31. Перехейда О.М. Рада гімназії – важливий чинник державно-громадського управління // Директор школи. – 2005. – № 12. – С. 15-20.
 32. Перехейда О.М. Школа повного дня: актуальність і перспективність // Директор школи. – 2005. – № 35. – С. 21-25.
 33. Перехейда О.М. Інноваційна  модель «Школа повного дня» // Інноваційна діяльність ЗНЗ / Упоряд. Л.Галицина. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005.-  С. 100- 110.
 34. Перехейда О.М. Школа повного дня: кадровий аспект // Директор школи. – 2006. – № 17. – С. 13-15.
 35. Перехейда О.М. Школа повного дня: організація харчування учнів // Директор школи. – 2006. – № 37. – С.  21-25.
 36. Перехейда О.М. Школа повного дня: організація харчування учнів // Директор школи. – 2006. – № 38. – С. 11-14.
 37. Перехейда О.М. Атестація вчителя: зразки документів // Відкритий урок. –2005. – № 1-4. – С. 42-46.
 38. Перехейда О.М. Навчальний кабінет – творча лабораторія вчителя // Директор школи. – 2006. – № 4. – С. 1-32.
 39. Перехейда О.М. Планування роботи кабінету математики // Математика в школах України. – 2006. – № 25. – С. 10-13.
 40. Перехейда О.М., Мазуренко О.В. Організація науково-дослідницької діяльності гімназистів. – К., 2006. – 86с.
 41. Кабінет математики / Укладач О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2007. – 160 с.
 42. Журнал ведення моніторингу навчального закладу / Упоряд. О. Перехейда. –  К.: Ред.. загальнопед. газ., 2007. – 128 с.
 43. Перехейда О.М. Моніторинг діяльності гімназії // Управління школою. – 2007. – № 7. – С. 2-31.
 44. Перехейда О.М. Учнівське самоврядування // Виховна робота в школі. – 2007. – № 3. – С. 2-29.
 45. Перехейда О.М., Котовська А.А., Камінська-Клецкова Я.Ю. Кабінет іноземної мови – творча лабораторія вчителя // Англійська мова та література. – 2007. – № 27. – С. 18-25.
 46. Перехейда О.М., Гончаренко Т.А. Супутник учителя української мови та літератури // Українська мова та література. – 2007. – № 42–43. – С. 1-39.
 47. Перехейда О.М.  Школа повного дня: інтеграція урочної та позаурочної  сфер діяльності гімназії //Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 6-9.
 48. Перехейда О.М. Інноваційна модель розвитку гімназії (концептуальний підхід, ідеї, пошуки) // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 9-17.
 49. Перехейда О.М., Котовська А.А. Моніторингові дослідження рівня    навчальних досягнень учнів з іноземної мови як умова забезпечення       якості освіти // Рідна школа. – 2007. – № 10.- С.32-37.
 50. Перехейда О.М. Гімназії «Ерудит» – 10 років // Директор школи. – 2007. – № 40. – С. 1.
 51. Перехейда О.М. Фенотип гімназії // Директор школи. – 2007.– № 40. – С. 3-4.
 52. Перехейда О.М. Посадові обов’язки працівників школи // К.: Шк. світ, 2007.-112с.
 53. Перехейда О.М. Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 68 – 74.
 54. Перехейда О.М. Авторитет культури для суспільства і особистості // Гілея. – 2008. – Випуск 17. – С. 347 – 354.
 55. Перехейда О.М. Вчитель і культура: взаєморозвиток та взаємозбагачення // Нова парадигма. –  № 78. – 2008. – С. 56-65.
 56. Перехейда О.М.  Удосконалення форм внутрігімназійного контролю в умовах інноваційного розвитку навчального закладу // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал. –2008. – № 1. – С. 66-75.
 57. Перехейда О.М. Інструкції з охорони праці //  Директор школи. Шкільний світ – 2008. –  №1(13). – С. 82-126.
 58. Перехейда О.М. Локальні нормативні акти // Директор школи. – 2008. –№ 2-4. – С. 3-76.
 59. Перехейда О.М. Управління інноваційним процесом у гімназії // Рідна школа. – 2008. – №1-2. – С.51-54.
 60. Перехейда О.М. День ЦО в гімназії // Директор школи. Шкільний світ. – 2009. –  № 3 (27). – С. 57-69.
 61. Перехейда О.М. Управління якістю освіти – пріоритетний напрям діяльності гімназії // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково – практичний журнал.- 2009.- № 1.- С. 77-82.
 62. Перехейда О.М. Пропонуємо, читаємо, використовуємо // Директор школи.—2009.—№ 29-30—С. 50—60.
 63. Перехейда О.М. Плануємо роботу школи. // Директор школи.—2009.—№14-15—С. 52—79.
 64. Перехейда О.М. Школа повного дня як інноваційна, відкрита соціально-педагогічна система //Рідна школа. – 2009. – № 7 (955). – С. 4-19.
 65. Перехейда О.М. Інноваційні форми підвищення професійної майстерності  педагога // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал. –2009. – № 4. – С. 90-99.
 66. Перехейда О.М. Технологічні інструкції з охорони праці у шкільній їдальні  // Директор школи. Шкільний світ.—2009.—№ 4(28)—С. 50—69.
 67. Перехейда О.М. Цивільна оборона в школі  //Управління школою.—2009.— №13, 16-18, 19-21,22-24.
 68. Інструкції з техніки безпеки для закладів освіти  / Олександр Перехейда.—К.:Шк.. світ,2009.—128с.—(Бібліотека «Шкільного світу»).
 69. Перехейда О.М. Шкільна бібліотека // Директор школи. – 2010. – №25(601). – С. 21-29.
 70. Перехейда О.М. Заступникові з ВР. Досвід директора гімназії з планування виховної роботи // Директор школи. – 2010. – № 26-27(602-603). – С. 45-57.
 71. Перехейда О.М. Батьківські збори // Директор школи. – 2010. – №28(604).– С. 1, 22-27.
 72. Перехейда О.М. Профілактика правопорушень // Директор школи. – 2010.- №29(605). – С. 31-32.
 73. Робоча книга керівника шкільного методоб’єднання / Олександр Перехейда. – К.: Шк. світ., 2010. – 64 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 74. Перехейда О.М. Принципи раціонального харчування // Директор школи. – 2010. – №34 96100. – С. 10-29.
 75. Перехейда О.М. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів. // Школа. – №8 (56). – 2010. – С. 56-58.
 76. Перехейда О.М. Принципи раціонального харчування // Директор школи. – 2010. – №34 (610). – С. 10-29.
 77. Перехейда О.М. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів. // Школа. – №8 (56). – 2010. – С. 56-58.
 78. Перехейда О.М. Школа повного дня /Олександр Перехейда. – К.: Шк. світ, 2010 –  128 с. – ( Бібліотека  «Шкільного світу»).
 79. Перехейда О.М. Гуманітарний контекст підвищення професійної майстерності педагога. // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський       науково-практичний журнал. –2010. – № 4. – С. 191-206.
 80. Перехейда О.М. Щоденник молодого вчителя // Директор школи. – 2010.- №41(617), № 42(618), №43(619) – С. 25-30, 15-22, 13-21.
 81. Перехейда О.М. День відкритих дверей-ефективна взаємодія всіх суб’єктів навчально-виховного процессу.// Управління школою. – 2010. – № 29(293) – С.18-22.
 82. Перехейда О.М. Локальні нормативні документи з організації МО// Директор школи. Шкільний світ.—2010.—№ 11(47)—С. 23—73.
 83. Перехейда О.М. Пошуково-дослідницька діяльність через проект// Директор школи. Шкільний світ.—2010.—№ 12(48)—С. 26—37.
 84. Перехейда О.М. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями і розвиток їхніх здібностей. // Директор школи. Шкільний світ.—2011.—№ 1(49)—С. 54—63.
 85. Перехейда О.М. Пошуково-дослідницька діяльність гімназистів. Проектний формат. // Школа. Інформаційно-методичний журнал.—2011.—№ 1(61)—С. 65—75.
 86. Перехейда О.М. Із досвіду роботи. . //Директор школи. – 2011.- №25(649). – С. 16-21.
 87. Перехейда О.М. Батьківський всеобуч. //Директор школи. – 2011.- №32(656). – С. 29-32.
 88. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. // Управління школою. – 2011. – № 28-30(328-330) – С.71-92.
 89. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії  “Ерудит” на 2010-2011 роки.// Управління школою. – 2011. – № 31-33(331-333) – С.11-94
 90. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії  “Ерудит” на 2010-2011 роки.// Управління школою. – 2011. – № 34-36(334-336) – С.6-91.
 91. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. //  Завучу. Усе для роботи -2011 –  № 21-22 (69-70) – С. 13-43.
 92. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. //  Завучу. Усе для роботи.-2011. – № 23-24 (71-72) – С. 2-53
 93. Перехейда О.М. Роль куратора в організації роботи учнівського самоврядування. // Директор школи. Шкільний світ.—2011.—№ 11(59)—С. 33—35.
 94. Перехейда О.М. Єдині педагогічні вимоги – важливий засіб підвищення ефективності навчання та виховання. // Управління школою. – 2012. – 1-3(337-339) – С.85-95.
 95. Перехейда О.М. Робота над єдиною науково-методичною темою – головний орієнтир планування науково-методичної роботи в навчальному закладі. // Завучу. Усе для роботи – 2012. – 7-8(79-80) – С.2-11 .
 96. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії / О.М. Перехейда – Х.: Вид. група  «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 97. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад  / О.М. Перехейда – Х.: Вид.група  «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 98. Перехейда О.М. Самоаналіз освітньої діяльності навчального закладу. // Управління школою. – 2012. – 13-15(349-351) – С.22-29.
 99.  Перехейда О.М.  Портфоліо як інструмент оцінювання й самооцінювання педагога . // Директор школи. Шкільний світ.—2012.—№ 5(65)—С. 21—30.
 100. Перехейда О. Методична робота. Положення і накази /Олександр Перехейда. –  К.: Редакція газет з управління освітою, 2012. – 128 с. –  (Бібліотека «Шкільного світу»).
 101. 1Перехейда О.М.  Пожежна безпека ушколі / О.М. Перехейда – Х.: Вид. група  «Основа», 2012. – 224 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 102. Перехейда О.М. Експериментальна робота – складова інноваційного розвитку школи  // Директор школи. – 2012. – №11 (683). – С. 4-12.
 103. Перехейда О.М. Аналітична діяльність як засіб управління інноваційними процесами в школі  // Директор школи. – 2012. – №11 (683). – С. 13-36.
 104. Перехейда О.М. План роботи методичної комісії, кафедри, методичного об”єднання  // Директор школи. – 2012. – №12 (684). – С..
 105. Перехейда О.М. Педагогічна рада як колективна форма самоуправління педагогічного колективу. // Управління школою. – 2012. – 22- 24 (358-360) – С.25-37.
 106. Перехейда О.М. Рішення педагогічних рад.// Управління школою. – 2012. – 31- 33 (367-369) – С.65-81.
 107. Перехейда О.М. Самоаналіз освітньо-виховної діяльності гімназії. // Управління школою. – 2012. – 34-36(370-372) – С.2-86.
 108. Перехейда О.М. 10 упевнених кроків до вершин майстерності. // Школа. – №12 (84). – 2012. – С. 64-68
 109. Перехейда О.М. Проектна технологія як засіб формування творчої особистості. // Школа. – №6 (78). – 2012. – С. 57-61
 110. Перехейда О.М. Школа повного дня як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система. // Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-матер./( упоряд.: Г.В. Шапаренко, Ю.В. Терпило);  Київ, ун-т ім.. Б.Грінченка.- К.: Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 5-25.
 111. Перехейда О.М. Додаткова освіта – фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості гімназиста. // Виховна робота в школі. – №5(102). – 2013. – С. 2-29.
 112. Перехейда О.М. Проект “ Живе дерево”. Екологічне навчання і виховання. // Школа. – №4 (88). – 2013. – С. 31-38.
 113. Перехейда О.М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень. //Управління школою. – 2014. – 1-3(409-411) – С.61-84.
 114. Перехейда О.М. Управління інноваційним процесом у гімназії. // Управління освітою. – 2014. – 2 (326) – С.31-35.
 115. Перехейда О.М. Портфоліо – технологія планування професійної кар’єри. // Завуч. – 2015. – 2(548) – C. 9 – 14.
 116. Перехейда О.М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти. //Управління школою. – 2015. – 28 – 30(472-474) – С.1-94.
 117. Перехейда О.М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти. //Управління школою. – 2015. – 31- 33(475-477) – С.4-94.
 118. Перехейда О.М. Інформатизація освітнього простору гімназії –  суттєвий резерв підвищення якості освіти. //Управління школою. – 2016. – 16-18(496-498) – С.40-57.
 119. Перехейда О.М. Приклади рішень педагогічних рад. //Управління школою. – 2016. – 25-27(505-507) – С.8-31.
 120. Перехейда О.М. Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці. //Управління школою. – 2016. – 28-30(508-510) – С.8-20.
 121. Перехейда О.М. Державно-громадський характер управління.  //Управління школою. – 2016. – 31-33(511-513) – С.44-94
 122. Перехейда О.М. Педагогічна рада – постійний вищий орган самоврядування педагогічного колективу. //Управління школою. – 2016. – 34-36(514-516) – С.48-91
 123. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління навчальним закладом  //Управління школою. – 2017. – 1-3(517-519) – С.28-75
 124. Перехейда О.М.  Освітній простір гімназії як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 3-4 (195–196) – С.26-27.
 125. Перехейда О.М. Гімназійна освіта: орієнтири, пріоритети, інновації // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 5-6(197-198) – С.43-49.
 126. Перехейда О.М. Інформатизація освітнього простору гімназії – суттєвий резерв поліпшення якості освіти // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 7-8(199–200) – С.57-78.
 127. Перехейда О.М. Платні освітні послуги // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 9-10(201–202) – С.16-27.
 128. Перехейда О.М.  Управління підвищенням професійної майстерності педагогів // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 11-12(203–204) – С.22-76.
 129. Перехейда О.М.  Портфоліо як сучасна технологія оцінювання  досягнень.  //Управління школою. – 2017. – 17-18(209-210) – С.2-31.
 130. Перехейда О.М. Навчальний кабінет- творча лабораторія педагога.  // Завучу. Усе для роботи.  – 2017. – 21-22(213-214) – С.2-35.
 131. Перехейда О.М.  Організація харчування учнів у навчально-виховному комплексі ‘’Ерудит’’  м. Києва //Управління школою. – 2018. – 7-9(559-561) – С.61-66.
 132. Перехейда О.М.  Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018.  – 160с. – (Бібліотека журналу  “Управління школою”; Вип. 1  (180)).
 133. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 2 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 2 (181)).
 134. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 3 (182)).

Далі буде…