Друковані праці

Сторінка директора Персоналії Друковані праці Книги Звіт директора

no images were found

 1. Перехейда О.М., Хмельницька М.І., Кочубинська С.В. Уроки, сповнені  веселою посмішкою, хорошим настроєм, розумом та добрим серцем ( із досвіду роботи районного методичного обєднання вчителів початкових класів Жовтневого району м. Києва). –  К., 1993. – 75с.
 2. Перехейда О.М., Корольчук А.М., Кочубинська С.В. Уроки, зігріті щирістю і любов’ю: Альманах з українознавства. – К., 1993. – 90 с.
 3. Перехейда О.М. Мрію про пам’ять у дитячому серці. –  К., 1994. – 80с.
 4. Перехейда О.М. , Корольчук А.М. Уроки українознавства в школі (із досвіду роботи  районного методичного обєднання вчителів української мови та літератури Жовтневого району м. Києва). – К.,1994. – 80с.
 5. Перехейда О.М. Роль райметодкабінету в створенні атмосфери творчості, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів. – К.,1994. -80с.
 6. Перехейда О.М., Шкарпітко  Н.О. Атестація педагогічних кадрів: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995.-36с.
 7. Перехейда О.М., Ушаков р.П. Нерівності: Навчальний посібник. – К., 1995. – 156с.
 8. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Нетрадиційні форми методичної роботи. Сучасні технології навчання та виховання: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995. – 46с.
 9. Перехейда О.М., Салій В.Б., Корольчук А.М., Шувалова М.Я., Миронов Є. М., Гонтарева М.В. Навчальні програми на 1995-1996 навчальний рік та особливості внутрішкільного контролю за викладанням навчальних предметів: Інформаційно-методичний вісник.  – К., 1995. – 48с.
 10. Перехейда О.М., Салій  В.Б.  Азбука внутрішкільного контролю та керівництва: Інформаційно-методичний вісник. – К., 1995. – 89с.
 11. Слюсаренко В., Чугаєвський В., Карташова П., Перехейда О. Довідник для директора і заступника директора з навчально-виховної роботи з питань школознавства і роботи з педагогічними кадрами. – К., 1995. – 92с.
 12. Ушаков Р.П., Перехейда О.М. Як оформляти розв’язування екзаменаційних завдань за курс середньої школи. – К., 1995. – 114с.
 13. Перехейда О.М., Комісарова І.Л.  Методичний дайджест  інспектора шкіл. – К., 1996. – 86с.
 14. Перехейда О.М., Комісарова І.Л. Методичний дайджест керівника школи. – К., 1996. – 62с.
 15. Перехейда О.М., Василенко Л.М. Організаційно-методична робота з питань професійної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів. – К., 1996. – 64с.
 16. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О. Порадник методиста. – К., 1996. –  72с.
 17. Перехейда О.М. Ушаков Р.П. Посібник з розв’язування екзаменаційних завдань з математики за курс середньої школи. – К., 1996. – 43с.
 18. Перехейда О.М. Порадник керівника навчального закладу. – К., 1997. – 80с.
 19. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Форми методичної роботи // Шкільний світ. – 1999. – №18. – С.3-5.
 20. Перехейда О.М., Шкарпітко Н.О., Гонтарева М.В. Нетрадиційні форми методичної роботи // Все для вчителя. – 1999. – №15-16. – С. 46-50.
 21. Перехейда О.М., Ушаков О.П. Розв’язування нерівностей. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2003. – 112 с. – (Серія ”Бібліотечка журналу ”Математика в школах України”.- Вип. 6).
 22. Перехейда О.М., Ушаков Р.П. Доведення нерівностей. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2003. – 96 с. – (Серія ”Бібліотечка журналу ”Математика в школах України”.- Вип. 7).
 23. Перехейда О.М. Демократизація внутрігімназійного контролю// Директор школи. – 2003. – № 9. – С. 7-8.
 24. Перехейда О.М.  Єдині вимоги до учнів гімназії « Ерудит» . – К., 2003. – 8с.
 25. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 1. – К., 2003. – 40с.
 26. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 2. – К., 2003. – 44с.
 27. Перехейда О.М. Методичний дайджест куратора. Книга 3. – К., 2003. –  101с.
 28. Перехейда О.М. Піклувальна рада – активний помічник гімназії // Директор школи. – 2004. – № 11. – С. 2-5.
 29. Перехейда О.М. Стимулювання професійної майстерності педагога – важливий чинник управління // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 30-32.
 30. Перехейда О.М. Нерівності з параметрами // Математика в школах України: Науково-методичний журнал. – 2004. – №17/18. – С.38-46.
 31. Перехейда О.М. Рада гімназії – важливий чинник державно-громадського управління // Директор школи. – 2005. – № 12. – С. 15-20.
 32. Перехейда О.М. Школа повного дня: актуальність і перспективність // Директор школи. – 2005. – № 35. – С. 21-25.
 33. Перехейда О.М. Інноваційна  модель «Школа повного дня» // Інноваційна діяльність ЗНЗ / Упоряд. Л.Галицина. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005.-  С. 100- 110.
 34. Перехейда О.М. Школа повного дня: кадровий аспект // Директор школи. – 2006. – № 17. – С. 13-15.
 35. Перехейда О.М. Школа повного дня: організація харчування учнів // Директор школи. – 2006. – № 37. – С.  21-25.
 36. Перехейда О.М. Школа повного дня: організація харчування учнів // Директор школи. – 2006. – № 38. – С. 11-14.
 37. Перехейда О.М. Атестація вчителя: зразки документів // Відкритий урок. –2005. – № 1-4. – С. 42-46.
 38. Перехейда О.М. Навчальний кабінет – творча лабораторія вчителя // Директор школи. – 2006. – № 4. – С. 1-32.
 39. Перехейда О.М. Планування роботи кабінету математики // Математика в школах України. – 2006. – № 25. – С. 10-13.
 40. Перехейда О.М., Мазуренко О.В. Організація науково-дослідницької діяльності гімназистів. – К., 2006. – 86с.
 41. Кабінет математики / Укладач О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2007. – 160 с.
 42. Журнал ведення моніторингу навчального закладу / Упоряд. О. Перехейда. –  К.: Ред.. загальнопед. газ., 2007. – 128 с.
 43. Перехейда О.М. Моніторинг діяльності гімназії // Управління школою. – 2007. – № 7. – С. 2-31.
 44. Перехейда О.М. Учнівське самоврядування // Виховна робота в школі. – 2007. – № 3. – С. 2-29.
 45. Перехейда О.М., Котовська А.А., Камінська-Клецкова Я.Ю. Кабінет іноземної мови – творча лабораторія вчителя // Англійська мова та література. – 2007. – № 27. – С. 18-25.
 46. Перехейда О.М., Гончаренко Т.А. Супутник учителя української мови та літератури // Українська мова та література. – 2007. – № 42–43. – С. 1-39.
 47. Перехейда О.М.  Школа повного дня: інтеграція урочної та позаурочної  сфер діяльності гімназії //Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 6-9.
 48. Перехейда О.М. Інноваційна модель розвитку гімназії (концептуальний підхід, ідеї, пошуки) // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 9-17.
 49. Перехейда О.М., Котовська А.А. Моніторингові дослідження рівня    навчальних досягнень учнів з іноземної мови як умова забезпечення       якості освіти // Рідна школа. – 2007. – № 10.- С.32-37.
 50. Перехейда О.М. Гімназії «Ерудит» – 10 років // Директор школи. – 2007. – № 40. – С. 1.
 51. Перехейда О.М. Фенотип гімназії // Директор школи. – 2007.– № 40. – С. 3-4.
 52. Перехейда О.М. Посадові обов’язки працівників школи // К.: Шк. світ, 2007.-112с.
 53. Перехейда О.М. Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 68 – 74.
 54. Перехейда О.М. Авторитет культури для суспільства і особистості // Гілея. – 2008. – Випуск 17. – С. 347 – 354.
 55. Перехейда О.М. Вчитель і культура: взаєморозвиток та взаємозбагачення // Нова парадигма. –  № 78. – 2008. – С. 56-65.
 56. Перехейда О.М.  Удосконалення форм внутрігімназійного контролю в умовах інноваційного розвитку навчального закладу // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал. –2008. – № 1. – С. 66-75.
 57. Перехейда О.М. Інструкції з охорони праці //  Директор школи. Шкільний світ – 2008. –  №1(13). – С. 82-126.
 58. Перехейда О.М. Локальні нормативні акти // Директор школи. – 2008. –№ 2-4. – С. 3-76.
 59. Перехейда О.М. Управління інноваційним процесом у гімназії // Рідна школа. – 2008. – №1-2. – С.51-54.
 60. Перехейда О.М. День ЦО в гімназії // Директор школи. Шкільний світ. – 2009. –  № 3 (27). – С. 57-69.
 61. Перехейда О.М. Управління якістю освіти – пріоритетний напрям діяльності гімназії // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково – практичний журнал.- 2009.- № 1.- С. 77-82.
 62. Перехейда О.М. Пропонуємо, читаємо, використовуємо // Директор школи.—2009.—№ 29-30—С. 50—60.
 63. Перехейда О.М. Плануємо роботу школи. // Директор школи.—2009.—№14-15—С. 52—79.
 64. Перехейда О.М. Школа повного дня як інноваційна, відкрита соціально-педагогічна система //Рідна школа. – 2009. – № 7 (955). – С. 4-19.
 65. Перехейда О.М. Інноваційні форми підвищення професійної майстерності  педагога // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський науково-практичний журнал. –2009. – № 4. – С. 90-99.
 66. Перехейда О.М. Технологічні інструкції з охорони праці у шкільній їдальні  // Директор школи. Шкільний світ.—2009.—№ 4(28)—С. 50—69.
 67. Перехейда О.М. Цивільна оборона в школі  //Управління школою.—2009.— №13, 16-18, 19-21,22-24.
 68. Інструкції з техніки безпеки для закладів освіти  / Олександр Перехейда.—К.:Шк.. світ,2009.—128с.—(Бібліотека «Шкільного світу»).
 69. Перехейда О.М. Шкільна бібліотека // Директор школи. – 2010. – №25(601). – С. 21-29.
 70. Перехейда О.М. Заступникові з ВР. Досвід директора гімназії з планування виховної роботи // Директор школи. – 2010. – № 26-27(602-603). – С. 45-57.
 71. Перехейда О.М. Батьківські збори // Директор школи. – 2010. – №28(604).– С. 1, 22-27.
 72. Перехейда О.М. Профілактика правопорушень // Директор школи. – 2010.- №29(605). – С. 31-32.
 73. Робоча книга керівника шкільного методоб’єднання / Олександр Перехейда. – К.: Шк. світ., 2010. – 64 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 74. Перехейда О.М. Принципи раціонального харчування // Директор школи. – 2010. – №34 96100. – С. 10-29.
 75. Перехейда О.М. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів. // Школа. – №8 (56). – 2010. – С. 56-58.
 76. Перехейда О.М. Принципи раціонального харчування // Директор школи. – 2010. – №34 (610). – С. 10-29.
 77. Перехейда О.М. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів. // Школа. – №8 (56). – 2010. – С. 56-58.
 78. Перехейда О.М. Школа повного дня /Олександр Перехейда. – К.: Шк. світ, 2010 –  128 с. – ( Бібліотека  «Шкільного світу»).
 79. Перехейда О.М. Гуманітарний контекст підвищення професійної майстерності педагога. // Директор школи, ліцею, гімназії: Всеукраїнський       науково-практичний журнал. –2010. – № 4. – С. 191-206.
 80. Перехейда О.М. Щоденник молодого вчителя // Директор школи. – 2010.- №41(617), № 42(618), №43(619) – С. 25-30, 15-22, 13-21.
 81. Перехейда О.М. День відкритих дверей-ефективна взаємодія всіх суб’єктів навчально-виховного процессу.// Управління школою. – 2010. – № 29(293) – С.18-22.
 82. Перехейда О.М. Локальні нормативні документи з організації МО// Директор школи. Шкільний світ.—2010.—№ 11(47)—С. 23—73.
 83. Перехейда О.М. Пошуково-дослідницька діяльність через проект// Директор школи. Шкільний світ.—2010.—№ 12(48)—С. 26—37.
 84. Перехейда О.М. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями і розвиток їхніх здібностей. // Директор школи. Шкільний світ.—2011.—№ 1(49)—С. 54—63.
 85. Перехейда О.М. Пошуково-дослідницька діяльність гімназистів. Проектний формат. // Школа. Інформаційно-методичний журнал.—2011.—№ 1(61)—С. 65—75.
 86. Перехейда О.М. Із досвіду роботи. . //Директор школи. – 2011.- №25(649). – С. 16-21.
 87. Перехейда О.М. Батьківський всеобуч. //Директор школи. – 2011.- №32(656). – С. 29-32.
 88. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. // Управління школою. – 2011. – № 28-30(328-330) – С.71-92.
 89. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії  “Ерудит” на 2010-2011 роки.// Управління школою. – 2011. – № 31-33(331-333) – С.11-94
 90. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії  “Ерудит” на 2010-2011 роки.// Управління школою. – 2011. – № 34-36(334-336) – С.6-91.
 91. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. //  Завучу. Усе для роботи -2011 –  № 21-22 (69-70) – С. 13-43.
 92. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад. //  Завучу. Усе для роботи.-2011. – № 23-24 (71-72) – С. 2-53
 93. Перехейда О.М. Роль куратора в організації роботи учнівського самоврядування. // Директор школи. Шкільний світ.—2011.—№ 11(59)—С. 33—35.
 94. Перехейда О.М. Єдині педагогічні вимоги – важливий засіб підвищення ефективності навчання та виховання. // Управління школою. – 2012. – 1-3(337-339) – С.85-95.
 95. Перехейда О.М. Робота над єдиною науково-методичною темою – головний орієнтир планування науково-методичної роботи в навчальному закладі. // Завучу. Усе для роботи – 2012. – 7-8(79-80) – С.2-11 .
 96. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії / О.М. Перехейда – Х.: Вид. група  «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 97. Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад  / О.М. Перехейда – Х.: Вид.група  «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 98. Перехейда О.М. Самоаналіз освітньої діяльності навчального закладу. // Управління школою. – 2012. – 13-15(349-351) – С.22-29.
 99.  Перехейда О.М.  Портфоліо як інструмент оцінювання й самооцінювання педагога . // Директор школи. Шкільний світ.—2012.—№ 5(65)—С. 21—30.
 100. Перехейда О. Методична робота. Положення і накази /Олександр Перехейда. –  К.: Редакція газет з управління освітою, 2012. – 128 с. –  (Бібліотека «Шкільного світу»).
 101. 1Перехейда О.М.  Пожежна безпека ушколі / О.М. Перехейда – Х.: Вид. група  «Основа», 2012. – 224 с. – (Серія  «Адміністратор школи»).
 102. Перехейда О.М. Експериментальна робота – складова інноваційного розвитку школи  // Директор школи. – 2012. – №11 (683). – С. 4-12.
 103. Перехейда О.М. Аналітична діяльність як засіб управління інноваційними процесами в школі  // Директор школи. – 2012. – №11 (683). – С. 13-36.
 104. Перехейда О.М. План роботи методичної комісії, кафедри, методичного об”єднання  // Директор школи. – 2012. – №12 (684). – С..
 105. Перехейда О.М. Педагогічна рада як колективна форма самоуправління педагогічного колективу. // Управління школою. – 2012. – 22- 24 (358-360) – С.25-37.
 106. Перехейда О.М. Рішення педагогічних рад.// Управління школою. – 2012. – 31- 33 (367-369) – С.65-81.
 107. Перехейда О.М. Самоаналіз освітньо-виховної діяльності гімназії. // Управління школою. – 2012. – 34-36(370-372) – С.2-86.
 108. Перехейда О.М. 10 упевнених кроків до вершин майстерності. // Школа. – №12 (84). – 2012. – С. 64-68
 109. Перехейда О.М. Проектна технологія як засіб формування творчої особистості. // Школа. – №6 (78). – 2012. – С. 57-61
 110. Перехейда О.М. Школа повного дня як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система. // Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-матер./( упоряд.: Г.В. Шапаренко, Ю.В. Терпило);  Київ, ун-т ім.. Б.Грінченка.- К.: Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 5-25.
 111. Перехейда О.М. Додаткова освіта – фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості гімназиста. // Виховна робота в школі. – №5(102). – 2013. – С. 2-29.
 112. Перехейда О.М. Проект “ Живе дерево”. Екологічне навчання і виховання. // Школа. – №4 (88). – 2013. – С. 31-38.
 113. Перехейда О.М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень. //Управління школою. – 2014. – 1-3(409-411) – С.61-84.
 114. Перехейда О.М. Управління інноваційним процесом у гімназії. // Управління освітою. – 2014. – 2 (326) – С.31-35.
 115. Перехейда О.М. Портфоліо – технологія планування професійної кар’єри. // Завуч. – 2015. – 2(548) – C. 9 – 14.
 116. Перехейда О.М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти. //Управління школою. – 2015. – 28 – 30(472-474) – С.1-94.
 117. Перехейда О.М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти. //Управління школою. – 2015. – 31- 33(475-477) – С.4-94.
 118. Перехейда О.М. Інформатизація освітнього простору гімназії –  суттєвий резерв підвищення якості освіти. //Управління школою. – 2016. – 16-18(496-498) – С.40-57.
 119. Перехейда О.М. Приклади рішень педагогічних рад. //Управління школою. – 2016. – 25-27(505-507) – С.8-31.
 120. Перехейда О.М. Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці. //Управління школою. – 2016. – 28-30(508-510) – С.8-20.
 121. Перехейда О.М. Державно-громадський характер управління.  //Управління школою. – 2016. – 31-33(511-513) – С.44-94
 122. Перехейда О.М. Педагогічна рада – постійний вищий орган самоврядування педагогічного колективу. //Управління школою. – 2016. – 34-36(514-516) – С.48-91
 123. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління навчальним закладом  //Управління школою. – 2017. – 1-3(517-519) – С.28-75
 124. Перехейда О.М.  Освітній простір гімназії як інноваційна відкрита соціально-педагогічна система // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 3-4 (195–196) – С.26-27.
 125. Перехейда О.М. Гімназійна освіта: орієнтири, пріоритети, інновації // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 5-6(197-198) – С.43-49.
 126. Перехейда О.М. Інформатизація освітнього простору гімназії – суттєвий резерв поліпшення якості освіти // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 7-8(199–200) – С.57-78.
 127. Перехейда О.М. Платні освітні послуги // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 9-10(201–202) – С.16-27.
 128. Перехейда О.М.  Управління підвищенням професійної майстерності педагогів // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – 11-12(203–204) – С.22-76.
 129. Перехейда О.М.  Портфоліо як сучасна технологія оцінювання  досягнень.  //Управління школою. – 2017. – 17-18(209-210) – С.2-31.
 130. Перехейда О.М. Навчальний кабінет- творча лабораторія педагога.  // Завучу. Усе для роботи.  – 2017. – 21-22(213-214) – С.2-35.
 131. Перехейда О.М.  Організація харчування учнів у навчально-виховному комплексі ‘’Ерудит’’  м. Києва //Управління школою. – 2018. – 7-9(559-561) – С.61-66.
 132. Перехейда О.М.  Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018.  – 160с. – (Бібліотека журналу  “Управління школою”; Вип. 1  (180)).
 133. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 2 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 2 (181)).
 134. Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 3 (182)).

Далі буде…