Книги

Сторінка директора Персоналії Друковані праці Книги Звіт директора

В даному розділі представлені видання, книги
та авторські праці Олександра Михайловича Перехейди

Книги 0011-202x300 /////////////////// Перехейда О.М. Цивільна оборона в школі. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 192 с. – (Серія «Адміністратору школи»). Книга містить витяги з законодавчих документів про цивільну оборону. Автором представлено зразки внутрішньо шкільної документації та надано методичні рекомендації щодо організації роботи з даного напрямку, підготовки і проведення Дня ЦО в школі.Для керівників навчальних закладів, заступників директора школи, викладачів курсу «Захист Вітчизни».
Книги 0031-215x300 Перехейда О.М. Інструкції з техніки безпеки для закладів освіти / Олександр Перехейда. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). Бібліотечка вміщує посадові інструкції з охорони праці, які можуть бути використані при складанні обов’язків на працівників загальноосвітнього навчального закладу.У другому розділі книги зібрані технологічні інструкції з охорони праці для учнів та працівників школи.Рекомендовано для керівників навчальних закладів, педагогічних працівників.
Книги 0051-209x300 Перехейда О.М. Дайджест педагогічних рад / О. М. Перехейда – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія «Адміністратору школи»). У посібник увійшли розробки педагогічних рад з актуальних питань організації навчально-виховного процесу. Представлені матеріали допоможуть адміністрації школи підготувати й організувати цікаві та ефективні засідання педагогічних рад.Для керівників навчальних закладів. 

Дайджест педагогічних рад О. М. Перехейда

Книги 0071-206x300 Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії / О. М. Перехейда – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 304 с. – (Серія «Адміністратору школи»). У книзі представлена програма розвитку гімназії «Ерудит» (м. Київ). Автор презентує концептуальні засади розвитку навчального закладу та тридцять проектів з окремих аспектів діяльності. Для керівників навчальних закладів.
Книги 0091-204x300 Перехейда О.М. Пожежна безпека у школі / О. М. Перехейда – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 224 с. – (Серія «Адміністратору школи»). У книзі представлені нормативно-правові документи та рекомендації з проблем забезпечення пожежної безпеки у загальноосвітньому навчальному закладі, зразки відповідних наказів і планів дій персоналу у разі виникнення пожежі.Для керівників навчальних закладів.
Книги 0111-215x300 Перехейда О.М. Методична робота. Положення і накази / Олександр Перехейда. – К. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). У книжці подано близько тридцяти положень і наказів, що охоплюють різнобічні аспекти методичної роботи навчального закладу. Усі локальні документи розроблені Олександром Перехейдою, директором гімназії «Ерудит» м. Києва. Сподіваємося, що наше видання стане надійним помічником для керівників освітніх установ.Для директорів, заступників директорів з науково-методичної, навчально-виховної роботи, керівників методичних об’єднань, завідувачів кафедр, голів методичних предметних комісій загальноосвітніх навчальних закладів, методистів РВО.
Книги 0131-213x300 Перехейда О.М. Школа повного дня / Олександр Перехейда. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). Книжка вміщує матеріали зі створення інноваційного педагогічного проекту «Школа повного дня»: Програму, зміст діяльності учасників, перелік функцій управління реалізацією проекту, план роботи.Розраховано на директорів загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, працівників управлінь освітою та ОІППО.
Книги 0151-207x300 Журнал ведення моніторингу навчального закладу / Упоряд. О. Перехейда. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2007. – 128 с. Матеріали посібника, розроблені директором гімназії «Ерудит» Солом’янського району м. Києва Перехейдою Олександром Михайловичем, дають можливість зібрати і опрацювати інформацію про діяльність навчального процесу.Рекомендовано директорам та заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів.
Книги 0171-210x300 Перехейда О.М. Робоча книга керівника шкільного методоб’єднання / Олександр Перехейда. – К. : Шк. світ, 2010. – 64 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). Книга вміщує матеріали для планування роботи керівника методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу: організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення.Книга розрахована на керівників МО середніх ЗНЗ, завідуючих кафедрами закладів нового типу, керівників районних МО, методистів НМЦ.
Книги 0181-217x300 Перехейда О.М. Довідник для директора і заступника директора / Олександр Перехейда. – К.: КМПУ ім.Б.Грінченка, 1995.
Підвищення вимог до керівника школи вимагає високого рівня інформаційного забезпечення системи управління, компетентності при розробці і прийнятті управлінського рішення, аналізу результатів управлінської діяльності. Редакційна колегія даних рекомендацій врахувала те, що керівник школи не завжди має необхідні матеріали, які допомагають йому при виконанні управлінських функцій. Рекомендації розроблені на основі нормативних документів, практичного досвіду і покликані виконувати роль довідника директору та його заступнику з навчально-виховної роботи.
Книги 0191-237x300 О.М. Перехейда, Р.П.Ушаков. Нерівності. Навчальний посібник. К. 1995. — 156 с. У посібнику викладено основні методи і прийоми доведення та розв’язуванні нерівностей, виклад побудовано на розгляді багатьох прикладів. Книжка розрахована на вчителів середньої школи, технікумів та СПТУ. Вона також буде корисною і учням цих навчальних закладів та абітурієнтам.
Книги 0201-214x300 Перехейда О. М., Ушаков Р. П. П27 Доведення нерівностей. — X.: Видав, гр. «Основа», 2003.— 96 с,— (Серія «Бібліотека журналу “Математика в школах України”»; вип. 7). У книзі наведено основні методи і прийоми доведення нерівностей. Виклад матеріалу побудовано, в основному, на розгляді багатьох прикладів. Це дає змогу навіть малодосвідченому читачеві ґрунтовно вивчити питання, які розглядаються. В кінці кожного параграфу запропоновані завдання для самостійної роботи. Книга буде корисною вчителям математики загальноосвітніх шкіл, а також учням та абітурієнтам.
Книги 0211-208x300 Перехейда О. М., Ушаков Р. П. П27 Розв’язування нерівностей. — X.: Вид. група «Основа», 2003.— 112 с.— (Серія «Бібліотека журналу “Математика в школах України”»; Вип. 6). У книзі викладено основні методи і прийоми розв’язання нерівностей: лінійних, квадратних, дробово-раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних та нерівностей з параметром. Виклад матеріалу побудовано в основному на розгляді багатьох прикладів. В кінці кожного параграфу запропоновані завдання для самостійної роботи. Книга буде корисною вчителям математики загальноосвітніх шкіл а також учням та абітурієнтам.
Книги 0221-211x300 Кабінет математики / Укладач О. М. Перехейда.— X.: Вид. гру- КА12 па «Основа», 2007.— 160 с. Книга містить рекомендації щодо змісту, оформлення, комплектування і використання кабінету математики в середній школі. Надані нормативні документи, бланки робочої документації, матеріали (на прикладі гімназії «Ерудит» м. Києва) щодо планування й організації роботи вчителя і, в цілому, предметної кафедри (ШМО). Рекомендовано для вчителів математики загальноосвітніх шкіл.

Кабінет математики. Розділ 1
Кабінет математики. Розділ 2
Кабінет математики. Розділ 3

Книги vistavka-9_1-210x300 Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 1 (180)).  Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва. У першій частині подано матеріали з проблем державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти: нормативне забезпечення діяльності органів громадського самоврядування, організаційно-методичне забезпечення роботи педагогічної ради.
Книги picture___520___1040___ush051_2-188x300 Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 2 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 2 (181)). Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва. У другій частині розкрито сутність і механізми управління якістю освіти, презентовано інноваційний проект «Школа повного дня».
Книги picture___520___1040___ush052 Перехейда О.М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 3 /О.М. Перехейда. – Х.: Вид. група “Основа”, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 3 (182)). Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва. У третій частині презентовано освітній простір гімназії та систему науково-методичної роботи закладу загальної середньої освіти.