Сторінка директора Персоналії Друковані праці Книги Звіт директора

Персоналії IMG_9951-1024x683

………

………Перехейда Олександр Михайлович народився 13 вересня 1956 року в с. Журавлиха Ставищенського району Київської області. У 1981 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького.

………Перехейда О.М. має багатий життєво-професійний шлях: учитель математики, завідувач відділення, заступник директора, інспектор шкіл, завідувач методичного кабінету, директор гімназії. У своїй роботі, спираючись на досягнення психології та педагогіки, реалізує новітні вимоги до освіти, широко використовує інноваційні технології.

………Олександр Михайлович з серпня 1997 р. очолює колектив гімназії «Ерудит». Під керівництвом Перехейди О.М. створена унікальна авторська модель нового сучасного навчального закладу, який має свій імідж, особливий і неповторний. Гімназія «Ерудит» має високий рейтинг серед навчальних закладів Солом’янського району й міста Києва.

………Як директор він багато та плідно працює над створенням сучасної матеріально-технічної, науково-методичної бази гімназії: навчальні кабінети обладнані мультимедійними засобами навчання, комп’ютерний клас має сучасну офісну техніку, бібліотека гімназії забезпечена необхідною навчальною, методичною, довідковою літературою та електронними засобами навчального призначення.

………У гімназії розроблено варіант експериментального робочого навчального плану, обґрунтовано умови адаптації учнів до навчання в режимі повного дня, модель комплектування педагогічного й учнівського колективів.

………Досвід гімназії «Ерудит» із упровадження педагогічного експерименту «Школа повного дня» узагальнений на сторінках науково-педагогічного журналу «Рідна школа» (№ 10-2007, № 7-2009).

………Олександр Михайлович створив чудовий творчий колектив однодумців, організував чітку систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, направлену на пошук інноваційних методів роботи, розвиток творчої активності, удосконалення педагогічної майстерності. Як результат – успіхи учнів гімназії в районних та міських предметних олімпіадах, МАН, високий рівень знань випускників гімназії, підтверджений результатами навчання у вищих навчальних закладах. Гімназисти вирізняються загальною ерудицією та культурою поведінки.

………У 2006 р. гімназія «Ерудит» визнана атестованою з відзнакою.

………Відмінні знання теоретичного матеріалу, висока методична майстерність, використання оптимальних форм і методів управління педагогічним, учнівським і батьківським колективами дає можливість забезпечити таку організацію навчально-виховного процесу, в якому кожен його учасник може максимально використовувати свій інтелектуальний, духовний і фізичний потенціал.

………Перехейда О.М. – досвідчений педагог, учитель-професіонал, досконало володіє методикою викладання, творчо проводить уроки, ефективно використовує технічні засоби навчання. Усе це дає можливість забезпечити глибокі й міцні знання учнів з математики. Учитель ефективно використовує у своїй діяльності передовий педагогічний досвід, сучасні методики, постійно працює над розвитком в учнів навичок алгоритмічного мислення, приділяє увагу диференціації та індивідуалізації навчання, вдало використовує інноваційні технології. Уроки Перехейди О.М. – це уроки творчого пошуку, дослідження, відкриття.

………Глибока науково-теоретична підготовка Олександра Михайловича органічно поєднується з методичними пошуками, із прагненням збагачувати та вдосконалювати свою педагогічну палітру, виробляти власну оригінальну систему навчання й виховання. Олександр Михайлович – багатогранна особистість, яка вирізняється невичерпною працездатністю, плідною натхненною працею, це еталон учителя-професіонала, учителя-новатора, учителя-інтелігента.

………Плідно працюючи в науково-методичній сфері, має понад 70 авторських статей, які активно впроваджуються в систему роботи й постійно друкуються у фахових виданнях “Директор школи”, “Управління школою”, “Рідна школа”, “Дирекотр школи, ліцею, гімназії”. Ім’я Олександра Михайловича давно відоме працівникам методичних служб і фахівцям математикам.

………Його досвідом організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованим на пошук інноваційних методів роботи, розвиток творчої активності, удосконалення педагогічної майстерності, з інтересом цікавляться вчителі та учні, методисти та керівники освіти з різних куточків України й навіть далекого зарубіжжя.

………О.М. Перехейда є автором навчально-методичних посібників: “Розв’язання нерівностей”, “Доведення нерівностей”, “Кабінет математики”, “Журнал ведення моніторингу навчального закладу”, “Організація харчування в навчальному закладі”, “Інструкції з техніки безпеки для закладів освіти”.

………У листопаді 2009 р. успішно захистив дисертацію «Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку» й здобув науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності філософія освіти.

………Перехейда О.М. – відмінник освіти України, вчитель-методист, чия робота відзначена знаком “Василь Сухомлинський”.

………Олександр Михайлович – неординарна творча особистість, якій притаманні дух пошуку, новаторства, щира закоханість у свою справу. Користується заслуженою повагою та незаперечним авторитетом серед колег, учнів, їх батьків.