Пізнавальна активність дитини – це її внутрішня готовність до подальшої участі у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та виявлення самостійності й творчого підходу до виконання навчальних завдань. 

          Саме тому психологом  НВК « Ерудит» Юлією Хвиль було розроблено цикл занять: «Інтелектуальні тренажери. Логічні ігри для допитливих»  для учнів 4- х класів, основною метою яких є: розвиток творчого потенціалу, уяви, фантазії, конструктивного мислення, пам’яті  та підвищення коефіцієнту інтелекту учнів початкової школи.  У центрі навчально-виховного процесу є учень.  Його активність, бажання і здатність до навчання, уміння спілкуватися, співпрацювати, міркувати, обґрунтовувати свої думки, бути собою ось основні складові розвитку  успішної, впевненої особистості.  Тому основним  завданням є домогтися, щоб діти вміли виконувати  нестандартні завдання, розвивали кмітливість, інтерес, швидкість мислення, могли вільно оперувати набутими знаннями, застосовувати їх для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення свого пізнавального досвіду.