Розклад гуртків

Ті, хто відмикає творчі здібності ключем добра…

Розклад гуртків pngimg.com-star_PNG76871-e1676931970138

Графік

роботи гуртків НВК “Ерудит” м. Києва

на 2023-2023 навчальний рік

Розклад гуртків Golden-Line-e1675251491972

Назва гуртка ПІБ керівника Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця  
Хореографічна студія “Ритми планети”

(5-11 класи)

Решетнікова Т.В.
14.20-18.20
 15.20-18.20
14.20-18.20
15.20-18.20
 14.20-18.20
Хореографічний гурток «Капітошки»

(1-4 класи)

Олефіренко А.І.
12.00-16.30
12.00-16.30
 
12.00-16.30
12.00-16.30
Театральна студія “Дійство”

(9-11 класи)

Пронь Л.М.
15.20-18.20         
   
15.20 - 18.20         
15.20 - 18.20
Театральний гурток

(1-4 класи)

Порох Л.С.  
13:30 -15.30
 
13:30 -16.00
 
Гурток “Бісероплетіння”

(3-5 кл.)

Баштова Т.М.
15.00-17.00
 
15.00-17.30
 
15.00-17.00
 
15.00-17.30
 
15.00-17.00
Гурток «Гончарики»

(1 класи)

Кожушна І.П.  
13.00-15.20
 
12.25-16.00
12.25-16.00
Танцювальна студія «Disco»

(1-4 класи)

Мельник М.Т.          
Туристсько- краєзнавчий гурток “Вершина”

 (5-10 класи)

Хомицька Ю.Б.
 15.20-18.20
 
 
16.10-19.10
 
   
“Оздоровча гімнастика”

(1-4 кл.)

Кухарська Н.П.
 
13.30-16.00
 
 
13.30-15.30
   
“Шаховий король”

(2-10 класи)

Киселевич А.С.  
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
 
Гурток «Музичний калейдоскоп»

(1-4 класи)

Крамар І.С.
13:30 -16.00
 
13:30 -16.00
   
Гурток музики та співів“Перлинки”

(5-11 класи)

Огнєва І.М.    
13.30-16.00
15.30-17.30
 
Вокальна студія «Срібні дзвіночки»

 

Забродський М.О.
15.20-18.20
 
15.20-18.20
 
15.20-18.20
Гурток

“Оздоровча гімнастика”

(5-8 класи)

Марчук Н.Ю.

 

15.20-17.30
 
15.20-17.40
   
Гурток «Цікава інформатика»

(1-4 класи)

Цибулько Т.А.  
13:30 -16.00
 
13:30 -16.00
 
Гурток «Математичні обрії» (9-10 класи) Булах І.О.  
15.20-17.30
 
15.20-17.40
 
Гурток «Пізнаємо рідний край»

(1-4 класи)

Доброволянська В.В.  
13:30 -16.00
 
13:30 -16.00
 
Гурток «Юні рятувальники»

(5-9 класи)

Поніматченко Б.Д.
15.20-17.30
 
15.20-17.40
   
Футбол

(1-4 класи)

Голоколосов Д.О.  
15.15-17.00
14.05-15.30
15.15-17.00
14.05-15.30
Волейбол

 (8-11 класи)

 

Шеремет О.І.  
15.30-18.00
 
 
15.30-17.30
 
 

Особливістю НВК «Ерудит», яка працює в режимі повного дня, є створення системи додаткової освіти

……..Додаткова освіта в НВК є невід’ємною частиною змісту освіти, яка виходить за рамки державних освітніх стандартів і передбачає вільний вибір учнями сфер і видів діяльності. У системі додаткової освіти в гімназії учні мають можливість розширити, поглибити свої знання з навчальних предметів, розвивати особистісні якості, здібності, інтереси, які сприяють соціальній і культурній самореалізації, саморозвитку й самовихованню. Уся робота в системі додаткової освіти спрямована на формування мотивації успіху в гімназистів, на розвиток їх пізнавальних інтересів і здібностей.

……..Додаткова освіта сприяє розвитку мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації і професійному самовизначенню учнів, забезпечує їх зайнятість, профілактику правопорушень.

……..Додаткова освіта не тільки істотно розширює знання про творчі можливості людини в цілому і творчий потенціал учнів зокрема, вона забезпечує досягнення поставленої мети в обраній галузі й тим самим сприяє розвитку таких якостей особистості, які важливі для створення ситуації успіху в будь-якій сфері діяльності; створює можливість формування кола спілкування на основі загальних інтересів, спільних духовних цінностей.

……..Додаткова освіта, з урахуванням її своєрідності, органічно поєднує різноманітні види організації змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей.

……..Освітній процес у системі додаткової освіти має неформалізований характер і відповідає природним задаткам розвитку дитини. На заняттях гуртків, секцій, клубів ініціатором виду діяльності стає учень, який обирає заняття за інтересами.

……..Навчально-виховний процес у системі додаткової освіти представляє собою спеціально організовану діяльність педагогів і учнів, яка спрямована на розв’язання задач навчання, виховання й розвитку. У системі позаурочної діяльності навчально-виховний процес у НВК  організований з позицій розвиваючого навчання.

……..Розроблені блоки додаткової освіти дають можливість:

  • здійснювати поглиблене вивчення окремих предметів базового компоненту за рахунок блоку додаткової освіти;
  • створювати інтегровані курси предметів базової й додаткової освіти;
  • формувати політехнічні знання та економічну культуру в учнів;
  • розвивати самостійність і творчі здібності;
  • використовувати в навчально-виховному процесі великий міжпредметний потенціал;
  • розширювати кругозір, розвивати й формувати художні смаки, готувати до свідомого сприйняття мистецтва;
  • стимулювати потяг до знань, розвитку, використовуючи проектно-дослідницьку діяльність;
  • органічно поєднувати підвищену інтелектуальну діяльність з руховою активністю, створювати ситуації діалогу цих видів діяльності;
  • орієнтувати учнів на самоусвідомлення ролі й місця людини в суспільстві та свідомого вибору професії.

……..Уся позаурочна діяльність учнів НВК “Ерудит” планується за системою проекту “Вільний час – у правильне русло”. Метою цього проекту є залучення якомога більшої кількості гімназистів до роботи в дитячих об’єднаннях і молодіжних організаціях, а також ведення пильного контролю за дітьми, які потребують особливої уваги. Як результат – наші гімназисти в позаурочний час займаються цікавими й корисними справами: різноманітна гурткова робота, заняття в спортивних секціях, участь у громадському житті НВК, району, міста, заняття в школах мистецтв, участь у роботі осередків молодіжних організацій, заняття журналістикою.

……..Додаткова освіта в НВК«Ерудит» побудована за системою творчих студій, об’єднань, секцій, гуртків, майстер-класів, які працюють за різними напрямками й спрямовані на різнобічне виховання учнів, розвиток у них здібностей і нахилів творчо обдарованої людини з урахуванням базового стандарту освіти.

Розклад гуртків creative-brain-png-4