Розклад гуртків rozkladgurtkiv1-298x300

Ті, хто відмикає творчі здібності ключем добра…

.

.

.

 

Графік
роботи гуртків НВК “Ерудит” м. Києва
на 2020-2021 навчальний рік

Назва гуртка
ПІБ керівника
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Хореографічна студія «Ритми планети»
(5-11 класи)
Решетнікова Т.В.
За окремим графіком
Театральна студія «Дійство»
(10-11 класи)
Пронь Л.М.
15.30-18.00
 
 
15.30-18.00
15.30-18.00
Гурток «Бісероплетіння» (3-5 кл.)
Баштова Т.М.
 
14.30-16.30
 
14.30-16.30
 
Туристсько- краєзнавчий гурток «Вершина»
(спортивний туризм)
(5-10 класи)
Хомицька Ю.Б.
 
 
15.30-19.30
14.30-19.30
 
«Оздоровча гімнастика»
(1-5 кл.)
Михник В.С.
13.30-16.30
 
14.30-17.30
 
14.30-17.30
“Оздоровча гімнастика”
(6-11 кл.)
Назимок  В.В.
15.30-18.30
15.30-18.30
 
15.30-18.30
 
«Гончарики»
(1 класи)
Кожушна І.П.
13.00-17.00
13.00-17.00
11.00-15.30
 
 
Хореографія
(1-4 класи)
Олефіренко А.І.
За окремим графіком
«Шаховий король»
(4-10 класи)
Киселевич А.С.
 
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
 
Вокальний гурток «Перлинки»
(4-11 класи)
Груздова І.М.
За окремим графіком
Вокальний гурток «Музична абетка»
(1-3 класи)
Крамар І.С.
13.30-16.00
 
13.30-16.00
 
 
Гурток малювання «Чарівний пензлик»
(2 класи)
Крамар І.С.
 
13.30-16.00
 
13.30-16.00
 
Гурток «Проби пера»
Пронь Л.М.
 
13.30-18.00
13.30-18.00
 
 
Гурток «Точка зору»
Хвиль Ю.Б.
 
14.45-17.00
 
 
14.45-17.00
Вокальна студія «Срібні дзвіночки»
Забродський М.О.
15.30-18.00
 
15.30-18.00
 
15.30-18.00
Волейбол
(8-10 класи)
Шеремет О.І.
 
15.30-18.00
 
15.30-17.30
 

……..Особливістю НВК «Ерудит», яка працює в режимі повного дня, є створення системи додаткової освіти.

……..Додаткова освіта в НВК є невід’ємною частиною змісту освіти, яка виходить за рамки державних освітніх стандартів і передбачає вільний вибір учнями сфер і видів діяльності. У системі додаткової освіти в гімназії учні мають можливість розширити, поглибити свої знання з навчальних предметів, розвивати особистісні якості, здібності, інтереси, які сприяють соціальній і культурній самореалізації, саморозвитку й самовихованню. Уся робота в системі додаткової освіти спрямована на формування мотивації успіху в гімназистів, на розвиток їх пізнавальних інтересів і здібностей.

……..Додаткова освіта сприяє розвитку мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації і професійному самовизначенню учнів, забезпечує їх зайнятість, профілактику правопорушень.

……..Додаткова освіта не тільки істотно розширює знання про творчі можливості людини в цілому і творчий потенціал учнів зокрема, вона забезпечує досягнення поставленої мети в обраній галузі й тим самим сприяє розвитку таких якостей особистості, які важливі для створення ситуації успіху в будь-якій сфері діяльності; створює можливість формування кола спілкування на основі загальних інтересів, спільних духовних цінностей.

……..Додаткова освіта, з урахуванням її своєрідності, органічно поєднує різноманітні види організації змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей.

……..Освітній процес у системі додаткової освіти має неформалізований характер і відповідає природним задаткам розвитку дитини. На заняттях гуртків, секцій, клубів ініціатором виду діяльності стає учень, який обирає заняття за інтересами.

……..Навчально-виховний процес у системі додаткової освіти представляє собою спеціально організовану діяльність педагогів і учнів, яка спрямована на розв’язання задач навчання, виховання й розвитку. У системі позаурочної діяльності навчально-виховний процес у НВК  організований з позицій розвиваючого навчання.

……..Розроблені блоки додаткової освіти дають можливість:

  • здійснювати поглиблене вивчення окремих предметів базового компоненту за рахунок блоку додаткової освіти;
  • створювати інтегровані курси предметів базової й додаткової освіти;
  • формувати політехнічні знання та економічну культуру в учнів;
  • розвивати самостійність і творчі здібності;
  • використовувати в навчально-виховному процесі великий міжпредметний потенціал;
  • розширювати кругозір, розвивати й формувати художні смаки, готувати до свідомого сприйняття мистецтва;
  • стимулювати потяг до знань, розвитку, використовуючи проектно-дослідницьку діяльність;
  • органічно поєднувати підвищену інтелектуальну діяльність з руховою активністю, створювати ситуації діалогу цих видів діяльності;
  • орієнтувати учнів на самоусвідомлення ролі й місця людини в суспільстві та свідомого вибору професії.

……..Уся позаурочна діяльність учнів НВК “Ерудит” планується за системою проекту “Вільний час – у правильне русло”. Метою цього проекту є залучення якомога більшої кількості гімназистів до роботи в дитячих об’єднаннях і молодіжних організаціях, а також ведення пильного контролю за дітьми, які потребують особливої уваги. Як результат – наші гімназисти в позаурочний час займаються цікавими й корисними справами: різноманітна гурткова робота, заняття в спортивних секціях, участь у громадському житті НВК, району, міста, заняття в школах мистецтв, участь у роботі осередків молодіжних організацій, заняття журналістикою.

……..Додаткова освіта в НВК«Ерудит» побудована за системою творчих студій, об’єднань, секцій, гуртків, майстер-класів, які працюють за різними напрямками й спрямовані на різнобічне виховання учнів, розвиток у них здібностей і нахилів творчо обдарованої людини з урахуванням базового стандарту освіти.