Розклад гуртків rozkladgurtkiv1-298x300

Ті, хто відмикає творчі здібності ключем добра…

.

.

.

 

.

.

.

Графік

роботи гуртків НВК “Ерудит” м. Києва

на ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Назва гуртка

ПІБ керівника

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

Субота

Хореографічна студія “Ритми планети”

Решетнікова Т.В.

 

6 клас (17.00-19.00)

   

5А,5Б (9.00-10.30)

6 кл. (10.30-12.00)

7 кл.(12.00 -13.30)

 

Театральна студія “Дійство”

Пронь Л.М.

   

15.15 – 18.15 (каб 114)

 

15.15 – 18.15 (каб 114)

10.00-13.00 каб.004

Декор”

(3-5 кл.)

Чепурна С.В.

3-4 кл.

(16.00 -18.00)

(каб. 323)

   

5-А, 5-Б кл.

(16.00 – 18.00) (каб. 323)

   

Гурток “Оригамі”

(3-4 кл.)

Грона Н.Г.

 

3 кл.

(15.10- 15.40);

(бібліотека)

4 кл.

(15.10- 15.40);

(бібліотека)

     

Туристично- краєзнавчий “Вершина” (спортивний туризм)

(5-10 класи)

Хомицька Ю.Б.

(17.15-18.45) (спортзал)

   

(17.15-19.00) (спортзал)

   

“Оздоровча гімнастика”

(1-4 кл.)

Михник В.С.

1-А кл. (13.15- 13.50); 1-Б кл. (13.55-14.30); 2-4 кл. (15.15-16.00) (тренажерна зала)

 

1-А кл. (13.15- 13.50); 1-Б кл. (13.55-14.30); 2-4 кл. (15.15-16.00) (тренажерна зала)

 

1-А кл. (13.15- 13.50); 1-Б кл. (13.55-14.30); 2-4 кл. (15.15-16.00) (тренажерна зала)

 

“Оздоровча гімнастика”

(7-11 кл.)

Михник В.С.

7-11 кл. (17.00-18.30) (тренажерна зала)

 

7-11 кл.

(17.00-18.30) (тренажерна зала)

 

7-11 кл.

(17.00-18.30) (тренажерна зала)

 

Футбол

(1 – 8 класи)

Лизогубенко Р.В.

1-А кл. 1-Б кл.

(14.00– 14.45);

2-А,2-Б (15.15-16.00); 3-4 кл.

(16.00-17.00) (спортзал)

 

1-А, 1-Б кл. (14.00-14.45);

2-А, 2-Б кл. (15.1516.00);

3-4 кл.

(16.0017.00) (спортзал)

5-А, 5-Б кл. (16.00-17.00); 6-8 кл.

(17.00-18.00) спортивний зал

   

Баскетбол (2 – 6 класи)

Миргородський О.В.

 

2-А;2-Б; 3 клас (15.00-16.00); 4-6 кл.

(16.30-18.30) (спортзал) (1/2)

   

2-А;2-Б; 3 клас (15.00-16.30); 4-6 кл.

(16.30-18.30) (спортзал)

 

Хореографія (1-4 класи)

Олефіренко А.І.

 

2-Б кл.(13.20-14.00); 2-А (14.05-14.40);

3 кл. (15.1516.00); 4 кл. (16.0016.40)

1-А кл. (13.15-14.05); 1-Б кл. (14.05-14.45);

3-4 кл.

(15.1516.00); 2-А, 2-Б кл. (16.00-16.40)

 

1-А кл. (13.15-14.05); 1-Б кл. (14.05-14.45);

3-4 кл.

(15.1516.00); 2-А, 2-Б кл. (16.00-16.40)

 

Шаховий король”

Киселевич А.С.

2-4 кл. (16.30-17.00); 5-9 кл. (17.00-17.45)

(каб. 013)

   

2-4 кл. (16.30-17.00); 5-9 кл. (17.00-17.45)

(каб. 013)

   

Гурток музики та співів

Перлинки”

Груздова І.М.

1-Б кл.

(12.30-13.05)

(каб. 106)

1-А,Б; 2-А кл. (13.30-14.05);

2-Б; 3-4кл. (14.15-14.55);

5-А, Б кл. (15.20-16.05);

6-7 кл. (16.10-17.05); 8-11 кл. (17.10-17.40)

(каб. 106)

2-3-4 кл.

(15.30-16.00);

5-6 кл.

(16.10-17.05)

8-11 кл.

(17.10-17.40)

(каб.106)

     

 

 

 

……..Особливістю НВК «Ерудит», яка працює в режимі повного дня, є створення системи додаткової освіти.

……..Додаткова освіта в НВК є невід’ємною частиною змісту освіти, яка виходить за рамки державних освітніх стандартів і передбачає вільний вибір учнями сфер і видів діяльності. У системі додаткової освіти в гімназії учні мають можливість розширити, поглибити свої знання з навчальних предметів, розвивати особистісні якості, здібності, інтереси, які сприяють соціальній і культурній самореалізації, саморозвитку й самовихованню. Уся робота в системі додаткової освіти спрямована на формування мотивації успіху в гімназистів, на розвиток їх пізнавальних інтересів і здібностей.

……..Додаткова освіта сприяє розвитку мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації і професійному самовизначенню учнів, забезпечує їх зайнятість, профілактику правопорушень.

……..Додаткова освіта не тільки істотно розширює знання про творчі можливості людини в цілому і творчий потенціал учнів зокрема, вона забезпечує досягнення поставленої мети в обраній галузі й тим самим сприяє розвитку таких якостей особистості, які важливі для створення ситуації успіху в будь-якій сфері діяльності; створює можливість формування кола спілкування на основі загальних інтересів, спільних духовних цінностей.

……..Додаткова освіта, з урахуванням її своєрідності, органічно поєднує різноманітні види організації змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей.

……..Освітній процес у системі додаткової освіти має неформалізований характер і відповідає природним задаткам розвитку дитини. На заняттях гуртків, секцій, клубів ініціатором виду діяльності стає учень, який обирає заняття за інтересами.

……..Навчально-виховний процес у системі додаткової освіти представляє собою спеціально організовану діяльність педагогів і учнів, яка спрямована на розв’язання задач навчання, виховання й розвитку. У системі позаурочної діяльності навчально-виховний процес у НВК  організований з позицій розвиваючого навчання.

……..Розроблені блоки додаткової освіти дають можливість:

  • здійснювати поглиблене вивчення окремих предметів базового компоненту за рахунок блоку додаткової освіти;
  • створювати інтегровані курси предметів базової й додаткової освіти;
  • формувати політехнічні знання та економічну культуру в учнів;
  • розвивати самостійність і творчі здібності;
  • використовувати в навчально-виховному процесі великий міжпредметний потенціал;
  • розширювати кругозір, розвивати й формувати художні смаки, готувати до свідомого сприйняття мистецтва;
  • стимулювати потяг до знань, розвитку, використовуючи проектно-дослідницьку діяльність;
  • органічно поєднувати підвищену інтелектуальну діяльність з руховою активністю, створювати ситуації діалогу цих видів діяльності;
  • орієнтувати учнів на самоусвідомлення ролі й місця людини в суспільстві та свідомого вибору професії.

……..Уся позаурочна діяльність учнів НВК “Ерудит” планується за системою проекту “Вільний час – у правильне русло”. Метою цього проекту є залучення якомога більшої кількості гімназистів до роботи в дитячих об’єднаннях і молодіжних організаціях, а також ведення пильного контролю за дітьми, які потребують особливої уваги. Як результат – наші гімназисти в позаурочний час займаються цікавими й корисними справами: різноманітна гурткова робота, заняття в спортивних секціях, участь у громадському житті НВК, району, міста, заняття в школах мистецтв, участь у роботі осередків молодіжних організацій, заняття журналістикою.

……..Додаткова освіта в НВК«Ерудит» побудована за системою творчих студій, об’єднань, секцій, гуртків, майстер-класів, які працюють за різними напрямками й спрямовані на різнобічне виховання учнів, розвиток у них здібностей і нахилів творчо обдарованої людини з урахуванням базового стандарту освіти.