Розклад гуртків

 

Ті, хто відмикає творчі здібності ключем добра…

.

Графік

роботи гуртків НВК “Ерудит” м. Києва

на 2021-2022 навчальний рік

 

Назва гуртка ПІБ керівника Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця

 

Хореографічна студія “Ритми планети”

(5-11 класи)

Решетнікова Т.В.  

За окремим графіком

Хореографічний гурток «Капітошки»

(1-4 класи)

Олефіренко А.І.  

За окремим графіком

Театральна студія “Дійство”

(9-11 класи)

Пронь Л.М.  

За окремим графіком

Гурток “Бісероплетіння”

(3-5 кл.)

Баштова Т.М.   14.30-16.30

 

  14.30-16.30

 

 
Танцювальна студія «Disco»

(1-4 класи)

Мельник М. 15.30-18.30

 

  15.30-18.30

 

  15.30-18.30

 

Туристсько- краєзнавчий гурток “Вершина”

 (5-10 класи)

Хомицька Ю.Б.  

 

  16.30-19.30

 

  15.30-19.30
“Оздоровча гімнастика”

(7-11 кл.)

Назимок В.В. 15.30-18.30

 

  15.30-18.30   15.30-18.30
“Шаховий король”

(4-10 класи)

Киселевич А.С.   14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00  
Гурток «Чарівний пензлик»

(2 класи)

Крамар І.С.   13.35-15.35   13.35-16.00  
Гурток музики та співів“Перлинки”

(1-4 класи)

Огнєва І.М. За окремим графіком
Гурток

“Оздоровча гімнастика”

(5-7 класи)

Марчук Н.Ю.

 

15.30-18.00   15.30-17.30    
Гурток

«Точка зору»

(5 класи)

Хвиль Ю.Б.   14.45-17.00     14.45-17.00
Вокальний гурток «Музичний калейдоскоп»

(5-11 класи)

Крамар І.С.             За окремим графіком
Вокальна студія «Срібні дзвіночки»

(5-11 класи)

Забродський М.О. 15.30-18.00 15.30-18.00 15.30-18.00   15.30-18.00
Баскетбол

(5-8 класи)

Тільга С.В. 15.30-18.00   15.30-18.00   15.30-18.00
Волейбол

 (8-11 класи)

 

Шеремет О.І.   15.30-18.00

 

  15.30-17.30

 

 

……..Особливістю НВК «Ерудит», яка працює в режимі повного дня, є створення системи додаткової освіти.

……..Додаткова освіта в НВК є невід’ємною частиною змісту освіти, яка виходить за рамки державних освітніх стандартів і передбачає вільний вибір учнями сфер і видів діяльності. У системі додаткової освіти в гімназії учні мають можливість розширити, поглибити свої знання з навчальних предметів, розвивати особистісні якості, здібності, інтереси, які сприяють соціальній і культурній самореалізації, саморозвитку й самовихованню. Уся робота в системі додаткової освіти спрямована на формування мотивації успіху в гімназистів, на розвиток їх пізнавальних інтересів і здібностей.

……..Додаткова освіта сприяє розвитку мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації і професійному самовизначенню учнів, забезпечує їх зайнятість, профілактику правопорушень.

……..Додаткова освіта не тільки істотно розширює знання про творчі можливості людини в цілому і творчий потенціал учнів зокрема, вона забезпечує досягнення поставленої мети в обраній галузі й тим самим сприяє розвитку таких якостей особистості, які важливі для створення ситуації успіху в будь-якій сфері діяльності; створює можливість формування кола спілкування на основі загальних інтересів, спільних духовних цінностей.

……..Додаткова освіта, з урахуванням її своєрідності, органічно поєднує різноманітні види організації змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей.

……..Освітній процес у системі додаткової освіти має неформалізований характер і відповідає природним задаткам розвитку дитини. На заняттях гуртків, секцій, клубів ініціатором виду діяльності стає учень, який обирає заняття за інтересами.

……..Навчально-виховний процес у системі додаткової освіти представляє собою спеціально організовану діяльність педагогів і учнів, яка спрямована на розв’язання задач навчання, виховання й розвитку. У системі позаурочної діяльності навчально-виховний процес у НВК  організований з позицій розвиваючого навчання.

……..Розроблені блоки додаткової освіти дають можливість:

  • здійснювати поглиблене вивчення окремих предметів базового компоненту за рахунок блоку додаткової освіти;
  • створювати інтегровані курси предметів базової й додаткової освіти;
  • формувати політехнічні знання та економічну культуру в учнів;
  • розвивати самостійність і творчі здібності;
  • використовувати в навчально-виховному процесі великий міжпредметний потенціал;
  • розширювати кругозір, розвивати й формувати художні смаки, готувати до свідомого сприйняття мистецтва;
  • стимулювати потяг до знань, розвитку, використовуючи проектно-дослідницьку діяльність;
  • органічно поєднувати підвищену інтелектуальну діяльність з руховою активністю, створювати ситуації діалогу цих видів діяльності;
  • орієнтувати учнів на самоусвідомлення ролі й місця людини в суспільстві та свідомого вибору професії.

……..Уся позаурочна діяльність учнів НВК “Ерудит” планується за системою проекту “Вільний час – у правильне русло”. Метою цього проекту є залучення якомога більшої кількості гімназистів до роботи в дитячих об’єднаннях і молодіжних організаціях, а також ведення пильного контролю за дітьми, які потребують особливої уваги. Як результат – наші гімназисти в позаурочний час займаються цікавими й корисними справами: різноманітна гурткова робота, заняття в спортивних секціях, участь у громадському житті НВК, району, міста, заняття в школах мистецтв, участь у роботі осередків молодіжних організацій, заняття журналістикою.

……..Додаткова освіта в НВК«Ерудит» побудована за системою творчих студій, об’єднань, секцій, гуртків, майстер-класів, які працюють за різними напрямками й спрямовані на різнобічне виховання учнів, розвиток у них здібностей і нахилів творчо обдарованої людини з урахуванням базового стандарту освіти.