Розклад гуртків rozkladgurtkiv1-298x300

Ті, хто відмикає творчі здібності ключем добра…

.

.

.

 

.

.

 

Графік
роботи гуртків НВК “Ерудит” м. Києва
на 2019-2020 навчальний рік

Назва гуртка ПІБ керівника Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
Хореографічна студія “Ритми планети”    

(5-11 класи)

Решетнікова Т.В. 14.30-15.20   12.30 -15.20  13.35-15.20     
Театральна студія “Дійство” Пронь Л.М.

15.30-18.00 

(каб. 010)

   

15.30-18.00 

(каб. 010)

 

10.00-13.00 

(каб. 010)

Гурток “Декор”

(5-6 кл.)

Чепурнав С.В.   16.00 -18.00

 (бібліотека)

  16.00 -18.00

 (бібліотека)

   
Гурток “Бісероплетіння”

(3-4 кл.)

Баштова Т.М.  

3 кл.

15.00-17.00

 

4 кл.

15.00-17.00

   
Туристсько- краєзнавчий гурток “Вершина” (спортивний туризм)

(5-10 кл.)

Хомицька Ю.Б.

15.30-18.00

спортивна зала

 

15.30-18.00

спортивна зала

     
“Оздоровча гімнастика”

(1-4 кл.

Михник В.С.  

1 кл.

(14.40-15.20);   2 кл.

 15.40-16.20) тренажерна зала

 

1 кл.

(14.40-15.20);   2 кл.

 15.40-16.20) тренажерна зала

   
“Оздоровча гімнастика” 

(5-6 кл.)

Кравцов І.Г.    

5-6 кл.

15.30-17.30

спортивна зала

 

5-6 кл.

15.30-17.30

спортивна зала

 
“Оздоровча гімнастика”

(7-11 кл.)

Назимок В.В. 7-11 кл. 15.30-18.00 тренажерна зала 7-11 кл. 15.30-18.00 тренажерна зала   7-11 кл. 15.30-18.00 тренажерна зала    
«Гончарики»     

(1 кл.)

Кожушна І.П.

 1-Б кл.   13.30-14.10

1-А кл.

14.40-15.20

1-В клас 15.30-16.10 1-Б клас 16.20-17.00

 

1-В

15.30-16.10;

1-А

16.20-17.00)

     
Хореографія   

(1-4 кл.)

Олефіренко А.І. 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00  
“Шаховий король”       

(4-10 кл.)

Киселевич А.С.  

14.00-17.00

(каб. 013)        

14.00-17.00

(каб.013)     

14.00-17.00

(каб. 013)     

   
Арт-студія “Перлинки”

(3 кл.)

Антипова І.С.  

15.30-17.00

(каб. 106)

   

15.30-17.00

(каб. 106)

 
Гурток музики та співів

“Перлинки”

(5-11 кл.)

Синиця Л.М.  

15.30-18.00

(каб. 106)

14.40-18.00

(каб.106)

 

15.30-18.00

(каб. 106)

 
Вокальний гурток «Музична абетка»

(1-3 кл.)

Крамар І.С.   14:00 -16.00   15:30-17:30    
Гурток малювання «Чарівний пензлик»

(2 кл.)

Крамар І.С.    

2-Г

14:40 -15.20

2-А

13:30 – 14:10

2-Б

14:40 – 15:20

2-В

14:40 – 15:20

 
Краєзнавчий гурток «Дивосвіт»    

(5-9 кл.)

Корень Л.О. 15:30–17:30     15:30–17:30    
Волейбол        

(5-8 кл.)

Шеремет О.І.  

15.30-17.30

(спортзал)

 

15.30-17.30

(спортзал)

   

 

……..Особливістю НВК «Ерудит», яка працює в режимі повного дня, є створення системи додаткової освіти.

……..Додаткова освіта в НВК є невід’ємною частиною змісту освіти, яка виходить за рамки державних освітніх стандартів і передбачає вільний вибір учнями сфер і видів діяльності. У системі додаткової освіти в гімназії учні мають можливість розширити, поглибити свої знання з навчальних предметів, розвивати особистісні якості, здібності, інтереси, які сприяють соціальній і культурній самореалізації, саморозвитку й самовихованню. Уся робота в системі додаткової освіти спрямована на формування мотивації успіху в гімназистів, на розвиток їх пізнавальних інтересів і здібностей.

……..Додаткова освіта сприяє розвитку мотивації особистості до пізнання й творчості, соціалізації і професійному самовизначенню учнів, забезпечує їх зайнятість, профілактику правопорушень.

……..Додаткова освіта не тільки істотно розширює знання про творчі можливості людини в цілому і творчий потенціал учнів зокрема, вона забезпечує досягнення поставленої мети в обраній галузі й тим самим сприяє розвитку таких якостей особистості, які важливі для створення ситуації успіху в будь-якій сфері діяльності; створює можливість формування кола спілкування на основі загальних інтересів, спільних духовних цінностей.

……..Додаткова освіта, з урахуванням її своєрідності, органічно поєднує різноманітні види організації змістовного дозвілля (відпочинок, розваги, свята, творчість) з різними формами освітньої діяльності і, як наслідок, скорочує простір девіантної поведінки, вирішуючи проблему зайнятості дітей.

……..Освітній процес у системі додаткової освіти має неформалізований характер і відповідає природним задаткам розвитку дитини. На заняттях гуртків, секцій, клубів ініціатором виду діяльності стає учень, який обирає заняття за інтересами.

……..Навчально-виховний процес у системі додаткової освіти представляє собою спеціально організовану діяльність педагогів і учнів, яка спрямована на розв’язання задач навчання, виховання й розвитку. У системі позаурочної діяльності навчально-виховний процес у НВК  організований з позицій розвиваючого навчання.

……..Розроблені блоки додаткової освіти дають можливість:

  • здійснювати поглиблене вивчення окремих предметів базового компоненту за рахунок блоку додаткової освіти;
  • створювати інтегровані курси предметів базової й додаткової освіти;
  • формувати політехнічні знання та економічну культуру в учнів;
  • розвивати самостійність і творчі здібності;
  • використовувати в навчально-виховному процесі великий міжпредметний потенціал;
  • розширювати кругозір, розвивати й формувати художні смаки, готувати до свідомого сприйняття мистецтва;
  • стимулювати потяг до знань, розвитку, використовуючи проектно-дослідницьку діяльність;
  • органічно поєднувати підвищену інтелектуальну діяльність з руховою активністю, створювати ситуації діалогу цих видів діяльності;
  • орієнтувати учнів на самоусвідомлення ролі й місця людини в суспільстві та свідомого вибору професії.

……..Уся позаурочна діяльність учнів НВК “Ерудит” планується за системою проекту “Вільний час – у правильне русло”. Метою цього проекту є залучення якомога більшої кількості гімназистів до роботи в дитячих об’єднаннях і молодіжних організаціях, а також ведення пильного контролю за дітьми, які потребують особливої уваги. Як результат – наші гімназисти в позаурочний час займаються цікавими й корисними справами: різноманітна гурткова робота, заняття в спортивних секціях, участь у громадському житті НВК, району, міста, заняття в школах мистецтв, участь у роботі осередків молодіжних організацій, заняття журналістикою.

……..Додаткова освіта в НВК«Ерудит» побудована за системою творчих студій, об’єднань, секцій, гуртків, майстер-класів, які працюють за різними напрямками й спрямовані на різнобічне виховання учнів, розвиток у них здібностей і нахилів творчо обдарованої людини з урахуванням базового стандарту освіти.