Сайт кафедри природничо-математичних дисциплін

Пріоритетні напрямки діяльності кафедри природничо –математичного циклу на 2017 – 2018 навчальний рік

  1. Науково-методична проблема навчального закладу

«Проектування й діагностика якості освіти в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення конкурентноздатності»

  1. Проблемна тема кафедри

«Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін».

  1. Мета

Упровадження сучасних електронних засобів на уроках природничо – математичного циклу з метою отримання запланованого результату й оволодіння навичками проектування майбутнього навчального процесу.

  1. Основні завдання кафедри вчителів природничо –математичного циклу на 2017 – 2018 навчальний рік
 • впровадження педагогічних ідей у практику роботи гімназії;

 • пошук шляхів, засобів, впровадження інноваційних методів, технологій навчання;

 • використання нетрадиційних форм організації навчально – виховного процесу;

 • диференційований підхід до учнів;

 • використання комп’ютерних технологій на уроках природничо – математичного циклу;

 • постійне підвищення якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителів;

 • удосконалення змісту і структури уроків, форм і методів навчання;

 • визначення та використання на практиці інноваційних методів навчання, нетрадиційних форм і прийомів навчання;

 • вивчення індивідуальних особливостей учнів та урахування їх у процесі диференційованого підходу;

 • створення навчально – методичного комплексу з предметів природничо – математичного циклу;

 • залучення учнів до науково – пошукової та експериментально – дослідницької роботи.

Кадрове забезпечення

3 вчителя І категорії

2 вчителя категорії спеціаліст

8 вчителів з вищою катерорією

2 старших вчителя, 3 вчителя – методиста

Методичні теми вчителів кафедри природничо-математичних дисциплін 

Сайт кафедри природничо-математичних дисциплін Bez-imeni-9