Виховний простір

Справжня сутність виховної роботи

полягає зовсім не у розмовах з дитиною,

не у безпосередньому впливі на дитину,

а в організації життя.

А. С. Макаренко

Виховний простір Struktura-funktsionalno-vyhovnoyi-diyalnosti2

«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини».  Ці добре відомі слова В.Г. Бєлінського не тільки не втратили своєї актуальності, але й набувають ще більшої ваги в наш нестабільний час. Адже сьогодні, як ніколи, доля людини залежить від того, як вона вихована.

    Виховна робота є складовою частиною освітньо-виховного процесу НВК, сприяє створенню єдиної комплексної системи виховання дітей, забезпечує розкриття творчого потенціалу кожного учня, розвиток культури, духовності, високоморальності учнів, формує потребу в здоровому способі життя, зміцнює зв’язок між навчальним закладом та родиною.

Виховний простір 5

..

……..

       Виховний процес у НВК є осередком педагогічної діяльності та розглядається як цілісна динамічна система. Провідною ідеєю виховної роботи в навчальному закладі є створення умов для творчої самореалізації особистості та засвоєння нею морально-етичних норм співжиття в людському суспільстві.

……..Виховна робота в навчальному закладі будується на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формуванні в підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

……..Виховний процес носить комплексний характер і являє собою сукупність закономірних виховних взаємовпливів, які забезпечують формування й розвиток особистості дитини.

……Виховна діяльність у закладі будується у відповідності до наступних ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;

 • ціннісне ставлення до родини, друзів, оточуючих;

 • ціннісне ставлення до суспільства й держави;

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • ціннісне ставлення до культури й мистецтва.

……..Велика увага приділяється підвищенню рівня превентивної роботи.

……..Проблема виховання вирішується шляхом об’єднання зусиль педагогічного колективу навчального закладу, сім’ї й громадськості. Направляючу й координуючу роль у цьому процесі відіграють адміністрація НВК й куратори класів.

……Виховний процес у закладі логічно вибудовується через:

 • збереження та розвиток традицій закладу;

 • позаурочну інтелектуально-пізнавальну діяльність (наукове товариство учнів, олімпіади, МАН, конкурси, змагання, інтелектуальні марафони);

 • методичну роботу;

 • проведення предметних декад (через діяльність предметних кафедр);

 • роботу кураторів навчального закладу;

 • діяльність Ради НВК, учнівського самоврядування “Ерідан”;

 • випуск газети “Ерудит-times”;

 • роботу з батьками;

 • роботу з громадськими організаціями, з установами культури й мистецтва, позашкільними навчальними закладами;

 • соціально-психологічний супровід освітнього процесу;

 • організацію додаткової освіти (діяльність гуртків, секцій);

 • внутрішньошкільний контроль.


……..Позаурочна виховна робота включає в себе проведення традиційних масових заходів, предметних декад, інтелектуальних марафонів, конкурсів, концертів, родинних свят, спортивних змагань, екскурсій та відвідування театрів, музеїв, виставок.

……..Широкою й різноманітною є мережа гуртків і спортивних секцій, які охоплюють різноманітні сфери інтересів учнів.

……..Роботою цих гуртків, секцій керують справжні ентузіасти своєї справи, які вміють зацікавити своїх вихованців, наповнити їх життя новим змістом.

……..Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в навчальному закладі є проектна діяльність, яка сплановано проводиться протягом року в класних колективах.

……..У НВК діє учнівське самоврядування, діяльність якого визначається положенням, розробленим і прийнятим колективом закладу.

……..Поведінка учнів регламентується правилами, якими передбачено певні вимоги. Вони знайшли відображення в «Єдиних вимогах до учнів».


……Виховна діяльність кураторів реалізується за чотирма напрямками:

 • під час навчального процесу;

 • у позаурочній діяльності;

 • у позашкільній діяльності;

 • у роботі з батьками.

……..Навчальний заклад веде постійний, зацікавлений діалог із батьками, адже батьки є найпершими й найважливішими союзниками у справі виховання дітей.

……В освітній практиці навчального закладу склалась така система роботи з батьками:

 • вивчення сім’ї;

 • інформування батьків;

 • педагогічний всеобуч;

 • консультування батьків;

 • спільна творча діяльність педагогів, батьків, учнів.


……..Усі виховні заходи в НВК спрямовані на розкриття й розвиток інтересів, нахилів, здібностей учнів, на формування учнівського колективу, розвиток почуття відповідальності, соціальної компетентності, гідного ставлення до навчального закладу, Батьківщини.

……..Злагоджені дії педагогічного колективу, залучення батьків, представників наукової, творчої інтелігенції до виховного процесу роблять його результативним, сприяють вихованню поваги до закону, формуванню громадянської позиції у молодого покоління

                                                  Виховний простір free-png.ru-79 Виховний простір shkolnyky_DoV-11 Виховний простір free-png.ru-93