Справжня сутність виховної роботи

полягає зовсім не у розмовах з дитиною,

не у безпосередньому впливі на дитину,

а в організації життя.

А. С. Макаренко

Виховний простір структура-функціонально-виховної-1024x635

 

 

……..«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини». Ці добре відомі слова В.Г. Бєлінського не тільки не втратили своєї актуальності, але й набувають ще більшої ваги в наш нестабільний час. Адже сьогодні, як ніколи, доля людини залежить від того, як вона вихована.

……..Виховна робота є складовою частиною навчально-виховного процесу гімназії, сприяє створенню єдиної комплексної системи виховання дітей, забезпечує розкриття творчого потенціалу кожного учня, розвиток культури, духовності, високоморальності гімназистів, формує потребу в здоровому способі життя, зміцнює родинно – гімназійні зв’язки.

……..Парадигма виховання спрямована на формування системи моральних і естетичних цінностей людини, всебічний розвиток індивідуальності, створення внутрішньої потреби у самовдосконаленні, в основі якої лежать:

 • ідея самовизначення особистості (формування культури життєвого самовизначення людини);
 • ідея спрямування виховання на особистість (у центрі уваги – дитина, особистість, її індивідуальні нахили, інтереси, своєрідність характеру);
 • ідея спільної діяльності дітей і дорослих (тільки у творчому співробітництві з дорослими дитина має необхідне керівництво);
 • ідея колективної спрямованості (переосмислення принципу «виховання в колективі й через колектив»);
 • ідея добровільності (без власної доброї волі дітей не можуть бути втілені
 • ніякі ідеї виховання).

……..Виховний процес у гімназії є осередком педагогічної діяльності та розглядається як цілісна динамічна система. Провідною ідеєю виховної роботи в гімназії є створення умов для творчої самореалізації особистості та засвоєння нею морально-етичних норм співжиття в людському суспільстві.

……..Виховна робота в гімназії будується на традиціях і звичаях українського народу, вивченні його історичної та культурної спадщини, формуванні в підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

……..Виховний процес у гімназії носить комплексний характер і являє собою сукупність закономірних виховних взаємовпливів, які забезпечують формування й розвиток особистості дитини.

……..Виховна діяльність у гімназії будується у відповідності до наступних ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до родини, друзів, оточуючих;
 • ціннісне ставлення до суспільства й держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури й мистецтва.

……..Велика увага приділяється підвищенню рівня превентивної роботи.

……..Проблема виховання вирішується шляхом об’єднання зусиль педагогічного колективу гімназії, сім’ї й громадськості. Направляючу й координуючу роль у цьому процесі відіграють адміністрація гімназії й куратори класів

……..Виховний процес у гімназії логічно вибудовується через:

 • збереження та розвиток традицій гімназії;
 • позаурочну інтелектуально-пізнавальну діяльність (наукове товариство гімназистів, олімпіади, МАН, конкурси, змагання, інтелектуальні марафони);
 • методичну роботу;
 • проведення предметних декад (через діяльність предметних кафедр);
 • роботу кураторів гімназії;
 • діяльність Ради гімназії, учнівського самоврядування “Ерідан”;
 • випуск загальногімназійної газети “Ерудит-times”;
 • роботу з батьками;
 • роботу з громадськими організаціями, з установами культури й мистецтва, позашкільними навчальними закладами;
 • соціально-психологічний супровід освітнього процесу;
 • організацію додаткової освіти (діяльність гуртків, секцій);
 • внутрішньогімназійний контроль.

……..Позаурочна виховна робота включає в себе проведення традиційних масових заходів, предметних декад, інтелектуальних марафонів, конкурсів, концертів, родинних свят, спортивних змагань, екскурсій та відвідування театрів, музеїв, виставок.

……..Широкою й різноманітною є мережа гуртків і спортивних секцій, які охоплюють різноманітні сфери інтересів учнів.

……..Роботою цих гуртків, секцій керують справжні ентузіасти своєї справи, які вміють зацікавити своїх вихованців, наповнити їх життя новим змістом.

……..Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в гімназії є проектна діяльність, яка сплановано проводиться протягом року в класних колективах.

……..У гімназії діє учнівське самоврядування, діяльність якого визначається положенням, розробленим і прийнятим гімназійним колективом.

……..Поведінка гімназистів регламентується правилами, якими передбачено певні вимоги. Вони знайшли відображення в «Єдиних вимогах до учнів».

……..Виховна діяльність кураторів гімназії реалізується за чотирма напрямками:

 • під час навчального процесу;
 • у позаурочній діяльності;
 • у позагімназійній діяльності;
 • у роботі з батьками.

……..Гімназія веде постійний, зацікавлений діалог із батьками, адже батьки є найпершими й найважливішими союзниками у справі виховання дітей.

……..В освітній практиці гімназії склалась така система роботи з батьками:

 • вивчення сім’ї;
 • інформування батьків;
 • педагогічний всеобуч;
 • консультування батьків;
 • спільна творча діяльність педагогів, батьків, учнів.

……..Усі виховні заходи в гімназії спрямовані на розкриття й розвиток інтересів, нахилів, здібностей гімназистів, на формування учнівського колективу, розвиток почуття відповідальності, соціальної компетентності, гідного ставлення до навчального закладу, Батьківщини.

……..Злагоджені дії педагогічного колективу, залучення батьків, представників наукової, творчої інтелігенції до виховного процесу роблять його результативним, сприяють вихованню поваги до закону, формуванню громадянської позиції у молодого покоління.

 

Виховний простір схема-реалізації

Соціально-педагогічний паспорт 2016-2017 р.

Соціально-педагогічний паспорт 2015-2016 р.