«Освіта України – це освіта для людини, – визначено в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи. –  Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку».
Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів навчання.
Гімназія «Ерудит» приділяє  суттєву увагу питанню розвитку компетентної особистості.
29 грудня 2016 року відбулася педагогічна рада, де були розглянуті наступні питання:

  • Використання компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках словесності;
  • Виховання людини-патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості.

Заступник директора з навчально-методичної  роботи Рись А.А. акцентувала увагу на оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.
Завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук  Гончаренко Т.А. доповіла про впровадження освітніх інновацій на уроках української літератури.
Про використання компетентнісно зорієнтованих завдань як засобу розвитку творчих здібностей учнів на уроках української літератури ділилася досвідом учитель української мови та літератури Бутко А.І.
Національно-патріотичному вихованню приділила увагу у виступі Яворська С.Я., а з інноваційними методами аналізу художнього твору познайомила присутніх Андрієнко С.В.
Виховна складова навчального процесу в гімназії «Ерудит» висвітлена в доповіді Селютіної М.К. Співдоповідачами Антиповою І.С., Корень Л.О., Мищею С.М., Коноплею Т. були розглянуті різні аспекти виховання людини-патріота, громадянина  своєї держави.
Прийняті на педраді рішення будуть враховані в проектуванні компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії «Ерудит».

no images were found